Nieuwsbrief | Februari 2018

Nieuwsbrief | Februari 2018

Doorstart BHTD als bewonersvereniging

De eerste nieuwsbrief vanuit het BHTD Bestuur is een feit. In deze nieuwsbrief aandacht voor aankomende jaarvergadering, de enquête die we momenteel online hebben staan en natuurlijk het Politieke Café dat woensdag 14 maart georganiseerd wordt in wijkcentrum De Hofstee.

Klik hier om deze nieuwsbrief te openen

Het “nieuwe” huis van de toekomst staat bij u in buurt!

Het “nieuwe” huis van de toekomst staat bij u in buurt!

Kunt u het zich nog herinneren? De “Wondere Wereld” van Chriet Titulaer.

In 1989 bouwde deze visionair en televisiepresentator, in Rosmalen, het huis van de toekomst. Dit huis hoort inmiddels alweer enige tijd thuis in het museum. Momenteel wordt op meerdere plaatsen hard gewerkt aan een nieuw huis van de toekomst.

Als u in dat huis wakker wordt en u kijkt in de spiegel, dan ziet u wellicht het volgende bericht:

  • Je ziet er vandaag niet goed uit; ga nog even naar bed.
  • File op de A4, houd rekening met 30 minuten vertraging en schiet een beetje op.
  • Oh ja, vergeet de vuilcontainer niet klaar te zetten.

Het is zomaar mogelijk!

Lees Meer Lees Meer

Volg ons op sociale media

Volg ons op sociale media

Vanaf heden heeft de BHTD naast een Twitter profiel ook een Facebook pagina. U kunt ons op beide sociale media volgen om het laatste nieuws over de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft te ontdekken. Berichten die op onze website worden geplaatst verschijnen ook automatisch op onze sociale media.

Onze Facebook pagina is te vinden via: www.facebook.com/bthdelft

Ons Twitter profiel is te vinden via: www.twitter.com/bhtdelft

Facturen week 52

Facturen week 52

De jaarlijkse facturen voor het lidmaatschap van de BHTD en voor de onderhoudscontracten van Feenstra komen er weer aan. U kunt ze in week 52 verwachten.

Ook zullen dan de nieuwe tarieven bekend worden gemaakt.

Als u naar aanleiding hiervan vragen heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@bhtd.nl

Tanthof: nu komt het erop aan

Tanthof: nu komt het erop aan

Belangrijke resultaten Belangenbehartiging Tanthof

Op 20 september 2017 kwamen ongeveer vijftig leden en andere wijkbewoners in de Hofstee bij elkaar om te praten over het voortbestaan van de Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft. De hamvraag was: gaan we door, en zo ja hoe? Leden die verhinderd waren, gaven vaak per e-mail mening hun mening.

De uitkomst is helder. De BHTD moet en zal doorgaan!! Er is enthousiasme. Vier nieuwe bestuursleden meldden zich spontaan aan en er zijn leden die zich projectmatig gaan inzetten.

Lees Meer Lees Meer

Bijeenkomst 20 september

Bijeenkomst 20 september

Belangenbehartiging Tanthof: Nu komt het erop aan!

Meld u hier aan voor de bijeenkomst

2017 lijkt het jaar van de waarheid te worden voor de Belangenvereniging. Dit najaar bestaat de BHTD 25 jaar. Reden voor een feest en een felicitatie, zou men op het eerste gezicht kunnen zeggen. Ware het niet, dat er sprake is van een aantal trends, waardoor het voortbestaan van de BHTD in gevaar dreigt te komen.

Tanthof is een fantastische ruim opgezette wijk, waar het heerlijk wonen is. Echter, op dit
moment is Tanthof ook een wijk die vergrijst, met een afnemend winkelaanbod, weinig vertier en waar de gemeentelijke voorzieningen onder druk staan (denk aan de bibliotheek, waterspeeltuin en kinderboerderij).

Lees Meer Lees Meer

Irritant piepgeluid in Tanthof West

Irritant piepgeluid in Tanthof West

Bewoners in Tanthof West, omgeving Libanonstraat/Omanstraat, klagen over een irritant piepgeluid. De oorsprong van het geluid is helaas niet te achterhalen. Hulp van de gemeente om de oorsprong van de toon te vinden blijft achterwege.

Heeft u ook last van deze toon? Laat het ons weten via info@BHTD.nl. Wellicht kunnen we met uw hulp de gemeente aansporen tot actie.

Jaarvergadering 2017

Jaarvergadering 2017

Een presentatie van de brandweer over brandveiligheid in onze woningen.

Een interessant onderdeel van onze jaarvergadering in 2017.

Algemene Ledenvergadering 2017

Algemene Ledenvergadering 2017

Algemene ledenvergadering Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft

Woensdag 15 maart 2017
Aanvang 20.00 uur (zaal open 19.45)
Locatie: Wijkcentrum Hofstee, Sandinoweg 149

Het is weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering. Hierbij nodigen wij u van harte uit.

Gastspreker Brandweer

Vanwege het grote succes hebben we net als vorig jaar ook dit jaar een gastspreker uitgenodigd. Een medewerker van de brandweer zal een boeiende presentatie geven over de brandveiligheid in en om het huis. Een onderwerp dat letterlijk van levensbelang is.

Bestuurswisselingen

Daarnaast zullen we het hebben over de vereniging zelf. Hoe gaan we als BHTD verder? We zijn naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden, omdat een aantal mensen is gestopt of gaat stoppen. Een vereniging draaiende houden doe je samen. Uw inbreng wordt dan ook zeer op prijs gesteld. Zie ook onze oproep.

Gaarne vooraf aanmelden

Omdat we een gastspreker hebben uitgenodigd willen we een schatting kunnen maken van het aantal bezoekers. Wij stellen het zeer op prijs als u zich voor 1 maart a.s. wilt aanmelden via alv@bhtd.nl

Maar ook als u na 1 maart a.s. besluit aanwezig te willen zijn blijft u van harte welkom. U begrijpt dat wij op een grote opkomst hopen.

Met vriendelijke groet,

bestuur BHTD

Download hier de PDF van dit bericht: BHTD uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2017

BHTD zoekt met spoed enthousiaste bestuursleden

BHTD zoekt met spoed enthousiaste bestuursleden

De BHTD is in beweging. De afgelopen periode is veel bereikt. Bijvoorbeeld:

  • nog meer en nieuwe voordelen voor onze leden;
  • een nieuwe aantrekkelijke en interactieve site;
  • een glossy magazine (verschijnt 1x per jaar rond november);
  • interessante bijeenkomsten met aansprekende gastsprekers;
  • en een nieuwe digitale ledenadministratie.

 

Maar we zijn nog lang niet klaar. We zitten boordevol ideeën.

Lees Meer Lees Meer