Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Februari 2042: Bewonerscafé 19-2 | Odensehuis De Linde | Géén pilot BuurtSaam

Februari 2042: Bewonerscafé 19-2 | Odensehuis De Linde | Géén pilot BuurtSaam
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief februari 2024 

Bekijk online

‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van Zondag ‍Februari 18 2024 ‍.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich via onze website persoonlijk hebt aangemeld voor de nieuwsbrief.


Terugblik Nieuwjaarsreceptie 12 januari

‍Op de tweede vrijdag van 2024 waren wijkbewoners, raadsleden en andere partners van de BHTD uitgenodigd voor onze nieuwjaarsreceptie. Het werd een zeer gezellige middag in wijkcentrum De Hofstee tussen 16.00 en 18.00 uur. Wijkbewoners hebben elkaar ontmoet, contacten gelegd en natuurlijk was er ook een terugblik op 2023 en vooruitblik naar dit jaar. Bij afwezigheid van voorzitter William, nam bestuurslid Dianne de honneurs waar en sprak de aanwezigen toe. Onder het genot van een hapje en een drankje werd daarna veel met elkaar gepraat in grotere en/of kleinere setting. 


Komt u volgend jaar ook naar onze nieuwjaarsreceptie? Hieronder wat sfeerbeelden van vrijdag 12 januari 2024.

 

BHTD Nieuwjaarsreceptie 2024
BHTD Nieuwjaarsreceptie 2024
BHTD Nieuwjaarsreceptie 2024
BHTD Nieuwjaarsreceptie 2024
BHTD Nieuwjaarsreceptie 2024
BHTD Nieuwjaarsreceptie 2024
BHTD Nieuwjaarsreceptie 2024

Uitnodiging Bewonerscafé Tanthof 19 februari 2024

Op maandag 19 februari om 19.30 uur vindt het tweede bewonerscafé van Tanthof plaats.

Wat gaan we doen?

  • Zoals tijdens het eerste bewonerscafé is aangekondigd heeft de BHTD de gemeente uitgenodigd om informatie te komen geven over wanneer de nieuwbouw voor de basisscholen in Tanthof op hun huidige plekken gaat plaatsvinden. De gemeente heeft haar komst bij het opstellen van deze uitnodiging nog niet bevestigd. Als de gemeente niet verschijnt, dan gaat de BHTD met de bewoners in gesprek over verkeersveiligheid in de wijk en vertellen we over de laatste ontwikkelingen in de wijk, waartoe de BHTD een aanzet heeft gegeven. Dat laatste gaat de BHTD sowieso vertellen.

  • Wijkregisseur Wladimir Lesuis komt zich voorstellen en zal vanuit de gemeente Delft vertellen over de nieuwste (te verwachten) ontwikkelingen in Tanthof-Oost en Tanthof-West.


Beide presentaties duren ongeveer een kwartier.

Daarnaast is er volop tijd om elkaar te ontmoeten en gezellig in gesprek te gaan onder het genot van een kop koffie of thee met opnieuw een lekkernij van een ondernemer uit de wijk. Tijdens het eerste bewonerscafé was dit baklava. We verklappen nog niet wat er op 19 februari op de bar klaarstaat.

Locatie: de grote zaal van wijkcentrum ‘De Hofstee’ aan de Sandinoweg
Wanneer: maandag 19 februari 2024 tussen 19.30 en 21.00 uur
Voor wie: de bewoners van Tanthof

Georganiseerd door de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) in samenwerking met ‘Wij West’.


*‍* VOORAANKONDIGING | SAVE THE DATE **

Algemene Ledenvergadering en Bewonerscafé BHTD 2024


Datum 11 april | 20:00 - 22:30
Locatie wijkcentrum De Hofstee
Evenement site https://www.bhtd.nl/lidmaatschap/alv-stukken

In het zonnetje
Odensehuis De Linde Delft

ODENSEHUIS DE LINDE - ANITA VAN DER DRIFT

 

In deze editie is het de beurt aan Anita Van der Drift van het ‘Odensehuis De Linde Delft’ om via een persoonlijk interview in het zonnetje gezet te worden. In eerste instantie zoemden we in op wat nu eigenlijk een Odense Huis is.

Het Odensehuis De Linde in Delft is een plaats waar mensen met beginnende dementie/geheugenklachten en hun naasten terecht kunnen. Tweemaal in de week op dinsdag en donderdag is men welkom in een huiselijke omgeving voor gezamenlijke activiteiten, gezelligheid, een luisterend oor, een spelletje, lunchen en van tijd tot tijd ook warm eten. Het is een gezellige omgeving waar mensen samen zijn, discussieren, contacten leggen, actief blijven en ook vriendschappen sluiten. Daarnaast worden er ook regelmatig buiten de deur culturele activiteiten ondernomen met elkaar.  


Sinds 5 jaar werkt Anita binnen het Odensehuis wat momenteel gehuisvest is in het Centraal Wonen complex aan de Fuutlaan 166 in Tanthof Oost te Delft. Zij is er de oprichter van. Eerst als gedreven vrijwilliger en recentelijk als betaalde kracht.  Anita is nu 57 jaar en werkt samen met een bestuur en 4 vrijwilligers. Geboren en getogen in Den Haag West, kwam zij 24 jaar geleden door haar relatie naar Delft en woont al 24 jaar zeer naar tevredenheid in Tanthof West. Zij is nog steeds tevreden met de wijk. Je hebt er natuur, een goede woning, goede zorg en heel belangrijk ook goede uitvalswegen en openbaar vervoer bij de hand.


Anita is een mens met een groot sociaal gevoel. Haar activiteiten met senioren zijn begonnen met een oproep in de vroegere wijkkrant van de Tanthof voor een kok die 1 x per maand een warme maaltijd wilde koken voor senioren. Het was een groot succes. Op het laatst schoven er 40 mensen aan. Om budgettaire reden moest dit initiatief stoppen maar het sociale hart bleef kloppen.

Vanuit haar opleiding Psychosociale Begeleiding en gevoel voor ouderen kwam zij in contact met het IHBV (Instituut voor hoogbegaafde volwassenen) en bekwaamde zij zich meer en meer op het terrein van dementie. Ze startte met het geven van voorlichting en training.

Vanuit deze affiniteit is zij het Odense Huis De Linde Delft op gaan richten. Nog niet lang geleden dreigde een opheffing. Maar met steun vanuit de politieke partij ‘Hart voor Delft’ is deze dreiging afgewend en draagt de gemeente nu zorg voor de financiele exploitatie. Dat deze plek voorziet in een behoefte is duidelijk aan het aantal mensen wat zeer trouw het Odense Huis bezoekt. Tijdens het interview waren er zeker 15 mensen aanwezig en zij waren zeer bereid tot het maken van een gezellig praatje.


Als je aan Anita vraagt wat haar werkzaamheden zijn geeft ze aan dat ze naast coördineren vooral luistert, en kijkt. Alle mensen komen daar met hun eigen verhaal en eigen behoefte. Daar wordt goed op ingespeeld. Voor zowel de betrokkenen als hun eventuele mantelzorger is deze plek van grote waarde. De sfeer is zeer gemoedelijk en huiselijk. Eigenlijk is het een soort soos waar mensen met een beginnende dementie/geheugenklachten heel goed terecht kunnen. Anita moet wel zeggen dat er geen lichamelijke zorg verleend kan worden. Als dat aan de orde is of komt, dan komen er andere instanties in beeld.

De dag van Anita is geslaagd als ze mensen ziet genieten. Met haar vrijwilligers maakt ze voor velen echt het verschil. Maar ook de bezoekers onderling dagen elkaar uit om het beste uit zichzelf te halen. Het Odense Huis De Linde is nog op zoek naar meer vrijwilligers. Dus mocht u bij het lezen geïnteresseerd zijn en bent u een paar uurtjes in de week beschikbaar dan kunt u zich aanmelden op de website: anita@odensehuisdelindedelft.nl of bellen met het nummer 06–29333221.

Bij het verlaten van het pand ontmoette ik een mijnheer die als het enigszins kan 2 x per week aanwezig is. Hij wilde graag voor me poseren voor de uitgang met een dikke duim omhoog. En volgens mij zegt dit genoeg.   


Marjan Halverhout 

bestuurslid BHTD


 


Contributie al betaald?
‍Factuur nog niet betaald?

Eind januari hebben alle leden de factuur voor het lidmaatschap 2024 digitaal of per post ontvangen.


Heeft u nog niet betaald? Doe dit dan uiterlijk deze maand. Alvast bedankt!

 

Bestuur BHTD


‍Van de voorzitter (februari 2024)

William van Treuren

Over hoe de zeggenschap over deelname aan het project BuurtSaam niet bij het gemeentebestuur, maar bij het zorgkantoor van DSW terechtkwam en wat daar vreemd aan is!


In de laatste nieuwsbrieven schreef ik geregeld een berichtje over dat de BHTD door LSABewoners was uitgenodigd om deel te nemen aan een pilot BuurtSaam, een project gericht op een levensloopbestendige buurt waar het goed oud worden is met een woonzorgvisie. Een sociale, gezonde en seniorvriendelijke leefomgeving.

BHTD teleurgesteld over het niet doorgaan van de pilot BuurtSaam in Tanthof


BuurtSaam is nog nergens gerealiseerd, dus het zou een zoektocht worden wat er mogelijk is in Tanthof. De BHTD was als bewonersorganisatie uitgekozen, omdat we geen traditionele belangenorganisatie zijn, maar de bewoners proberen te betrekken bij het nemen van verantwoordelijkheid voor de directe leefomgeving. De bedoeling van BuurtSaam is dat zorgpartijen, gemeente en bewoners samen aan het werk gaan. Een actieve bewonersorganisatie is daarbij van cruciaal belang.

De projectleider van de alliantie ‘Langer en weer thuis’, die als vertegenwoordiger van de gemeente door de BHTD op het spoor van deelname aan BuurtSaam was gezet, liet begin februari aan de BHTD weten, dat tegen de verwachting in het zorgkantoor van DSW had laten weten het project niet financieel te willen ondersteunen, omdat men het project te complex vindt en lastig te begrenzen, waardoor monitoren lastig zou worden. Het zorgkantoor van DSW geeft dus prioriteit aan het maken van veilige keuzes en dat is voor een uitvoeringsorgaan dat met rijksmiddelen werkt misschien wel begrijpelijk.

De BHTD zal het gemeentebestuur aanspreken op hoe dit zo heeft kunnen gebeuren


De BHTD is verbaasd, omdat de gemeente het project BuurtSaam volgens de voorwaarden van het ministerie had moeten aanvragen en daarbij ook verantwoordelijk is voor het regelen van de financiën voor de coördinatie. Dat laatste is niet gebeurd. De coördinator van ‘Langer en weer thuis’ heeft om inhoudelijke redenen de keuze gemaakt de alliantiepartners binnen ‘Langer en weer thuis’ achter een subsidieaanvraag voor BuurtSaam in het kader van ‘Gezond en Wel Thuis’ te krijgen en deze aanvraag door één van de veertien alliantiepartners Careyn in te laten dienen bij het zorgkantoor van DSW, overigens samen met drie andere projecten in Delft. Dit zonder een plan B te hebben voor als het zorgkantoor negatief zou beschikken. En dat is onbegrijpelijk, omdat het een keuze van de gemeente over deelname aan een project met een maatschappelijk belang gaat, dus feitelijk een politieke keuze betreft.

Plotseling kwam het zorgkantoor van DSW in de rol van beslisser, want zonder dekking van de financiering van de coördinatiekosten kon de gemeente de deelname aan BuurtSaam niet aanvragen. Dat had in de ogen van de BHTD nooit mogen gebeuren. De gemeente is met deze werkwijze haar verantwoordelijkheid voor de gemaakte keuze uit de weg gegaan. De BHTD zal het gemeentebestuur hierop aanspreken, want er zijn veel vragen te stellen over hoe het besluitvormingsproces binnen de gemeente en tussen de gemeente en de alliantie is verlopen.

Hamvraag is hoe het kon gebeuren dat de gemeente, die het project ‘BuurtSaam’ voor Tanthof had willen aanvragen zich afhankelijk maakte van het zorgkantoor van DSW. Het lijkt op een gok om onder de kosten uit te komen. De projectleider van ‘Langer en weer thuis’ laat weten te balen van de afwijzing en dat dit ook geldt voor meerdere Delftse zorgorganisaties, die nieuwe mogelijkheden samen met de bewoners van Tanthof wilden verkennen. Hij meldt weliswaar dat hij gaat pogen om via andere wegen naar een nieuwe kans voor BuurtSaam op zoek te gaan, maar gezien het feit dat de aanvraag bij het ministerie voor 1 februari had moeten plaatsvinden, verwacht de BHTD niets van deze  toezegging. Vanzelfsprekend blijft de BHTD wel in gesprek om op een andere wijze de doelstelling van BuurtSaam te realiseren.

Zonder het gevoel van het Calimero-effect op te willen wekken, moet geconstateerd worden dat het in de recente geschiedenis niet de eerste keer is, dat Tanthof met lege handen achterblijft. De wijkversterking van Tanthof, waarop enige jaren terug op werd ingezet en de bewoners op werden bevraagd, is destijds wegbezuinigd zonder de wijk hiervan op de hoogte te brengen.

Waar is de BHTD verder mee bezig en is (wel) leuk of interessant?


Op maandag 19 februari wordt tussen 19.30 en 21.00 uur het tweede bewonerscafé in wijkcentrum ‘De Hofstee’ georganiseerd door de BHTD en Wij West. Elders in deze nieuwsbrief staat het programma, maar de gezelligheid van de ontmoeting blijft voorop staan. Kom langs en ga in gesprek!

De BHTD blijft met de gemeente en Staatsbosbeheer in gesprek over de wensen tot bijplaatsen van bankjes en een publiek watertappunt in de wijk.

De woonvisie voor de komende jaren is vastgesteld en dit voorjaar zal er door de gemeente en de BHTD een wijktafel over de gevolgen van de woonvisie voor Tanthof worden georganiseerd. Voorafgaand aan deze wijktafel wil de BHTD graag met wijkbewoners in gesprek over welke aandachtspunten ter sprake moeten komen. Om een idee te krijgen welke aandachtspunten de BHTD ziet, bekijk de door de BHTD ingediende zienswijze op onze website. Wilt u mee meepraten over de gevolgen van de woonvisie voor Tanthof ter voorbereiding op de wijktafel, laat het ons weten via ons contactformulier.

De BHTD blijft volharden in haar pogingen om met de gemeente in gesprek te raken over de verkeersveiligheid in de wijk. Constateert u gevaarlijk of onwenselijke verkeerssituaties in uw leefomgeving, of wilt u aanhaken bij de gesprekken binnen de BHTD over verkeersveiligheid, laat dit dan via ons contactformulier weten.

De BHTD werkt met Natuurlijk Delfland samen aan plannen om het Abtswoudsepark biodivers(er) in te richten. De projectgroep maakt vorderingen en we hopen dat het vele voorwerk dit jaar tot de eerste zichtbare veranderingen in het park zal leiden. Wilt u er meer over weten, of wellicht aanhaken bij de projectgroep, laat het weten via ons contactformulier.

De BHTD heeft actieve werkgroepen op het gebied van ‘wonen, voorzieningen, groen, verkeer, water, zorg en welzijn’ en ‘energie en duurzaamheid’. Of wilt u meedenken over het organiseren van een gezellige activiteit in de wijk? Heeft u belangstelling mee te praten over deze onderwerpen gekoppeld aan uw directe leefomgeving, laat het ons weten via ons contactformulier en er volgt een uitnodiging voor de eerstkomende werkgroep-vergadering.

Tot slot


En tenslotte een oproep om eens aan de buren te vragen, of zij al lid zijn van de BHTD. De laatste jaren is het aantal verhuizingen in de wijk toegenomen en nieuwe bewoners zijn slechts bij uitzondering door de vertrekkende bewoners op het bestaan van de BHTD gewezen. Aanmelden als lid kan via www.bhtd.nl

Met vriendelijke groeten,

William van Treuren
voorzitter BHTD


Aankomende activiteiten

Bestuursvergadering 03-24

Het BHTD bestuur houdt vanavond haar maandelijkse vergadering. Het bestuur vergadert standaard iedere maand, m.u.v. van augustus.

Datum 7 maart | 20:00 - 22:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 04-24

Het BHTD bestuur houdt vanavond haar maandelijkse vergadering. Het bestuur vergadert standaard iedere maand, m.u.v. van augustus.

Datum 2 april | 20:00 - 22:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

‍Laatste nieuws van onze website

Uitnodiging Bewonerscafé Tanthof 19 februari 2024


Op maandag 19 februari om 19.30 uur vindt het tweede bewonerscafé van Tanthof plaats.

Wat gaan we doen?

Zoals tijdens het eerste bewonerscafé is aangekondigd heeft de BHTD de gemeente uitgenodigd om informatie te komen geven over wanneer de nieuwbouw voor de basisscholen in Tanthof op hun huidige plekken gaat plaatsvinden. De gemeente heeft haar komst bij het opstellen van deze uitnodiging nog niet bevestigd. Als de gemeente niet verschijnt, dan gaat de BHTD met de bewoners in gesprek...

Lees verder

Van de voorzitter (februari 2024)


Over hoe de zeggenschap over deelname aan het project BuurtSaam niet bij het gemeentebestuur, maar bij het zorgkantoor van DSW terechtkwam en wat daar vreemd aan is!


In de laatste nieuwsbrieven schreef ik geregeld een berichtje over dat de BHTD door LSABewoners was uitgenodigd om deel te nemen aan een pilot BuurtSaam, een project gericht op een levensloopbestendige buurt waar het goed oud worden is met een woonzorgvisie. Een sociale, gezonde en seniorvriendelijke leefomgeving.

BHTD...


Lees verder

Interview met de wijkagenten van Tanthof


Terwijl ik het Bikoplein oversteek op zoek naar de politiepost aan de Ghanastraat 2 staat Remy al buiten voor de deur en zwaait me breed lachend toe. Een ferme handdruk volgt en binnen wacht een warm welkom met koffie. Lisette schuift ook aan. Ze hecht aan goed contact met en informatievoorziening aan de wijkbewoners; beiden maken graag tijd vrij voor dit gesprek.

Remy is 36 uur per week actief en Lisette 27 uur. Beiden geven aan veelal los van elkaar op pad te gaan maar wel hetzelfde pakket...

Lees verder

Hoe denkt Tanthof over verkeersveiligheid?


In de werkgroep ‘wonen, voorzieningen, groen, verkeer, water, zorg en welzijn’ van de BHTD staat de verkeersveiligheid al langer op de agenda. Aanvankelijk lag hierbij de focus op Abtswoude, de doorgaande weg tussen Delft en Schiedam, die Tanthof opdeelt in een oostelijk en westelijk deel.Abtswoude en de snelheid op de uitvalswegen van Tanthof


De BHTD heeft meerdere pogingen gedaan om van het Delftse deel van Abtswoude een fietsstraat te maken, waarop de auto te gast is. Dat is...


Lees verder

Warmtelinq: werkzaamheden Tanthof naderen hun einde


Op 21 maart 2021 informeerde de BHTD voor het eerst haar leden, dat er een gesprek met de Gasunie had plaatsgevonden over het project Warmtelinq om zicht te krijgen wat het doel van Warmtelinq is en welke gevolgen de aanleg van Warmtelinq zou hebben voor de bewoners van met name Tanthof-West. Gehinderd door de beperkingen van de maatregelen om COVID te beteugelen heeft het nog tot 23 mei 2022 geduurd voordat de BHTD en Warmtelinq gezamenlijk een informatiemarkt in wijkcentrum ‘De Hofstee’ konden...


Lees verder

Extra bankjes en een openbaar watertappunt in de wijk


Behalve in de nieuwsbrief van de BHTD zijn ook in de vorige uitgave van de wijkkrant Te Gek Tanthof en tijdens het eerste bewonerscafé van Tanthof in december oproepen gedaan om met suggesties te komen, waar in de wijk nog bankjes ontbreken. Deze actie heeft de BHTD niet zelf verzonnen, maar is een uitkomst van onze vierjaarlijkse enquête onder de leden en ook tijdens de inkoopmomenten van de BHTD in wijkcentrum ‘De Hofstee’ kreeg de BHTD meermaals de vraag naar het bijplaatsen van zitbankjes...

Lees verder

Inloopavond over uitbreiding bosareaal Abtswoudse Bos


Staatsbosbeheer organiseert op maandag 5 februari een inloopavond over uitbreiding bosareaal Abtswoudse Bos en onderhoud rietmoerassen achter Tanthof-West


Deze week ontving de BHTD bericht van Staatsbosbeheer, dat er aanstaande maandag 5 februari tussen 19.00 en 21.00 uur in de gele zaal van wijkcentrum ‘De Hofstee’ een inloopavond wordt georganiseerd om de bewoners van Tanthof informatie te verstrekken over het in de komende maanden aanplanten van nieuw bos op verschillende plekken...


Lees verder

Activiteitenprogramma Wijkcentrum De Hofstee


Een vraag die ik steeds weer terug hoor komen is wat er te doen is in wijkcentrum de Hofstee.  Bij het bewonerscafé werd hier ook weer naar gevraagd. Toen besloot ik maar eens op onderzoek uit te gaan. Op het prikbord, in de vitrine met de barricadeletters, de flyers achter het raam naast de ingang. Het is een heuse speurtocht om alle informatie te verzamelen. Er waren helaas een aantal mailadressen die niet meer klopten. Maar al gauw leverde mijn vraag om vermeld te mogen worden in het activiteitenoverzicht...

Lees verder

Praatplaat Bewonerscafé Tanthof 18-12-2023


 

Getekend verslag van het bewonerscafé Tanthof op 18 december 2023
Gemaakt door: Petra de Graaf-Swalue, oftewel 'Peetmade'

Lees verder

Uitschrijven | Abonnement wijzigen

 

Copyright © 2024 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden