Archief van
Auteur: Bestuur BHTD

Groen licht voor onze nieuwe koers

Groen licht voor onze nieuwe koers

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 juni hebben de aanwezige leden van de BHTD groen licht gegeven voor de nieuwe koers die de BHTD gaat varen. Er werd unaniem ingestemd met de herziene statuten en het herziene huishoudelijk reglement. Nadat deze stukken bij de notaris zijn gedeponeerd zal onze vereniging officieel verder gaan als Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft. Een vereniging voor huiseigenaren én huurders uit de wijk Tanthof. We waren dan ook blij om te zien dat er tijdens deze vergadering ook een aantal huurders aanwezig waren! Lees meer >>>

Chilipad 1: verlenging beslistermijn bomenkap en -verplaatsing

Chilipad 1: verlenging beslistermijn bomenkap en -verplaatsing

Tijdens het politiek café van de BHTD op 14 maart toonden bewoners hun zorgen omtrent de gevolgen van de bouwplannen aan het Chilipad 1. Met name de gevolgen voor de groene omgeving werd ingebracht bij de discussie met de politici. Zij gaven aan niet te weten of compensatie voor bomenkap via herbeplanting in de wijk zal worden gecompenseerd. Herbeplanting zou dus mogelijk ook elders in Delft kunnen plaatsvinden. De BHTD vindt het belangrijk dat het groene karakter van Tanthof bij het realiseren van bouwprojecten in de wijk gehandhaafd blijft. Lees meer >>>

Nieuwsbrief | April 2018

Nieuwsbrief | April 2018

Kortingsregeling CV onderhoud | Penningmeester gezocht

Tijd voor de digitale nieuwsbrief van april 2018 vanuit het bestuur van de BHTD. Er is weer het nodige te melden vanuit onze Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft.

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de kortingsregeling CV onderhoud en een vacature voor een penningmeester. Daarnaast ook een terugblik op het politiek café van 14 maart en een vooraankondiging van een extra ledenvergadering.

Tot slot verwijzen wij in onze nieuwsbrief ook naar een aantal interessante artikelen van de afgelopen maand die te vinden zijn op onze website. Lees meer >>>

Oproep werkgroep: herijking kortingsregeling CV onderhoud

Oproep werkgroep: herijking kortingsregeling CV onderhoud

De kortingsregeling op CV onderhoud is aan vervanging toe.

Wilt u meedenken over een vernieuwde opzet van deze korting?

Meld u dan nú aan!

Op dit moment heeft de BHTD een kortingsregeling op onderhoudscontracten voor CV-ketels met Feenstra en Eneco. Voor beide partijen geldt dat de huidige kortingsregeling eindigt per 31 december 2018. Wij willen graag met een groepje vrijwilligers aan de slag gaan om een nieuwe, uniforme regeling op te zetten die op 1 januari 2019 kan ingaan. Daarbij staat de vorm van de korting ter discussie, maar ook de manier waarop de korting kan worden verkregen.

Als u hierover wilt meedenken in een werkgroepje de komende maanden dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen aan info@bhtd.nl onder vermelding van uw naam, adres en contactgegevens. Zet er ook even bij dat het om de werkgroep “korting CV-onderhoud” gaat. Wij zien uw aanmelding heel graag verschijnen! Lees meer >>>

Penningmeester gezocht (m/v)

Penningmeester gezocht (m/v)

Het bestuur van de BHTD is per 1 januari 2019 op zoek naar een enthousiaste nieuwe penningmeester.

Na vele jaren trouwe dienst, wil onze huidige penningmeester het stokje graag overdragen.

Wilt u vanaf 2019 op de centjes van onze vereniging passen? Meld u dan nú aan als nieuw bestuurslid in de rol van penningmeester!

Voor meer informatie en aanmelden kunt u een mail sturen aan: penningmeester@bhtd.nl onder vermelding van uw naam, adres en contactgegevens.

Politiek Café Tanthof zit vol!

Politiek Café Tanthof zit vol!

Er is ontzettend veel belangstelling voor ons Politiek Café Tanthof op woensdag 14 maart in wijkcentrum De Hofstee. Voor iedereen die zich nog niet heeft aangemeld hebben wij helaas slecht nieuws: de zaal zit helemaal vol en u kunt zich niet meer aanmelden!

Delftse politici nemen de uitdaging aan

Leefbaarheid in Tanthof onder de loep

De Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan met nieuw elan en een nieuwe naam.

Op onze website bhtd.nl kunnen inwoners van Tanthof via een enquête aangeven wat zij vinden van het wonen in Tanthof Oost en West. Samen vertegenwoordigen zij een vijfde van het totale inwoneraantal van Delft. Lees meer >>>

Aanmelden Politiek Café loopt storm!

Aanmelden Politiek Café loopt storm!

MELD U NÚ OFFICIEEL AAN VOOR HET POLITIEK CAFÉ!

De aanmeldingen voor het Politiek Café stromen dagelijks binnen. Er is echter beperkte ruimte in de zaal van wijkcentrum De Hofstee. Wij kunnen rond de 100 mensen ontvangen op woensdag 14 maart.

VOL = VOL!

Meld u daarom nú per persoon (!) aan via onze website: www.bhtd.nl/aanmelden-politiek-cafe

Alleen officiële aanmeldingen kunnen toegang krijgen tot de zaal.

Enquête bewonerstevredenheid

Enquête bewonerstevredenheid

Geef uw mening over Tanthof!

Doe mee! Vul de enquête in...De BHTD maakt in 2018 een doorstart. Voorheen alleen voor huiseigenaren, nu ook voor huurders. Kortom: een bewonersvereniging voor alle inwoners van onze wijk Tanthof!

Vul nu de enquête in op onze website https://www.bhtd.nl/enquete-2018 en laat uw stem horen. De resultaten worden gepresenteerd tijdens onze jaarvergadering op woensdag 14 maart in wijkcentrum De Hofstee.

Tevens organiseren wij die avond een Politiek Café met de grootste politieke partijen van Delft. U komt toch ook!? Geef uw aanwezigheid door via het aanmeldformulier op onze website https://www.bhtd.nl/aanmelden-politiek-cafe. Lees meer >>>

Nieuwsbrief | Februari 2018

Nieuwsbrief | Februari 2018

Doorstart BHTD als bewonersvereniging

De eerste nieuwsbrief vanuit het BHTD Bestuur is een feit. In deze nieuwsbrief aandacht voor aankomende jaarvergadering, de enquête die we momenteel online hebben staan en natuurlijk het Politieke Café dat woensdag 14 maart georganiseerd wordt in wijkcentrum De Hofstee.

Klik hier om deze nieuwsbrief te openen

Facturen week 52

Facturen week 52

De jaarlijkse facturen voor het lidmaatschap van de BHTD en voor de onderhoudscontracten van Feenstra komen er weer aan. U kunt ze in week 52 verwachten.

Ook zullen dan de nieuwe tarieven bekend worden gemaakt.

Als u naar aanleiding hiervan vragen heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeester via penningmeester@bhtd.nl