Chilipad 1: verlenging beslistermijn bomenkap en -verplaatsing

Chilipad 1: verlenging beslistermijn bomenkap en -verplaatsing

Tijdens het politiek café van de BHTD op 14 maart toonden bewoners hun zorgen omtrent de gevolgen van de bouwplannen aan het Chilipad 1. Met name de gevolgen voor de groene omgeving werd ingebracht bij de discussie met de politici. Zij gaven aan niet te weten of compensatie voor bomenkap via herbeplanting in de wijk zal worden gecompenseerd. Herbeplanting zou dus mogelijk ook elders in Delft kunnen plaatsvinden. De BHTD vindt het belangrijk dat het groene karakter van Tanthof bij het realiseren van bouwprojecten in de wijk gehandhaafd blijft.

Lees Meer Lees Meer

Nieuwsbrief | April 2018

Nieuwsbrief | April 2018

Kortingsregeling CV onderhoud | Penningmeester gezocht

Tijd voor de digitale nieuwsbrief van april 2018 vanuit het bestuur van de BHTD. Er is weer het nodige te melden vanuit onze Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft.

In deze nieuwsbrief onder andere aandacht voor de kortingsregeling CV onderhoud en een vacature voor een penningmeester. Daarnaast ook een terugblik op het politiek café van 14 maart en een vooraankondiging van een extra ledenvergadering.

Tot slot verwijzen wij in onze nieuwsbrief ook naar een aantal interessante artikelen van de afgelopen maand die te vinden zijn op onze website.

Klik hier om deze nieuwsbrief te openen

Oproep werkgroep: herijking kortingsregeling CV onderhoud

Oproep werkgroep: herijking kortingsregeling CV onderhoud

De kortingsregeling op CV onderhoud is aan vervanging toe.

Wilt u meedenken over een vernieuwde opzet van deze korting?

Meld u dan nú aan!

Op dit moment heeft de BHTD een kortingsregeling op onderhoudscontracten voor CV-ketels met Feenstra en Eneco. Voor beide partijen geldt dat de huidige kortingsregeling eindigt per 31 december 2018. Wij willen graag met een groepje vrijwilligers aan de slag gaan om een nieuwe, uniforme regeling op te zetten die op 1 januari 2019 kan ingaan. Daarbij staat de vorm van de korting ter discussie, maar ook de manier waarop de korting kan worden verkregen.

Als u hierover wilt meedenken in een werkgroepje de komende maanden dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen aan info@bhtd.nl onder vermelding van uw naam, adres en contactgegevens. Zet er ook even bij dat het om de werkgroep “korting CV-onderhoud” gaat. Wij zien uw aanmelding heel graag verschijnen!

Penningmeester gezocht (m/v)

Penningmeester gezocht (m/v)

Het bestuur van de BHTD is per 1 januari 2019 op zoek naar een enthousiaste nieuwe penningmeester.

Na vele jaren trouwe dienst, wil onze huidige penningmeester het stokje graag overdragen.

Wilt u vanaf 2019 op de centjes van onze vereniging passen? Meld u dan nú aan als nieuw bestuurslid in de rol van penningmeester!

Voor meer informatie en aanmelden kunt u een mail sturen aan: penningmeester@bhtd.nl onder vermelding van uw naam, adres en contactgegevens.

Overheid.nl – Over uw buurt

Overheid.nl – Over uw buurt

Evenement bij u om de hoek? Afvalwater in de sloot?
Boom weg in uw straat? Windmolens in uw buurt?

Zó weet je ervan!

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van verleende omgevingsvergunningen, bouwbesluiten, bestemmingsplannen en meer interessante informatie over de wijk Tanthof dan kunt u zich aanmelden via de volgende officiële website:

https://overuwbuurt.overheid.nl

Lees Meer Lees Meer

BuitenBeter App

BuitenBeter App

Losliggende stoeptegels, lantaarnpalen die niet werken, zwerfvuil op straat, groenstroken die niet onderhouden zijn, een obstakel op de weg…?

Meld het met de BuitenBeter App!

Lees Meer Lees Meer

Succesvol en informatief Politiek Café Tanthof 2018

Succesvol en informatief Politiek Café Tanthof 2018

Meer dan 100 wijkbewoners stellen vragen aan 10 politieke partijen

Woensdagavond 14 maart, exact een week voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018, werd in wijkcentrum De Hofstee door de BHTD een zeer geslaagd politiek café georganiseerd. Aansluitend aan de jaarvergadering van onze vereniging vond dit succesvolle evenement plaats. Alle Delftse politieke partijen waren aanwezig om vragen te beantwoorden uit de zeer goed gevulde zaal met ruim 100 Tanthof-bewoners. Zij konden hun mening geven over allerlei onderwerpen die in onze wijk Tanthof spelen. De basis voor de onderwerpen van deze avond werd door de gespreksleider gehaald uit de wijkenquête die momenteel op onze website in te vullen is.

Lees Meer Lees Meer

Politiek Café Tanthof zit vol!

Politiek Café Tanthof zit vol!

Er is ontzettend veel belangstelling voor ons Politiek Café Tanthof op woensdag 14 maart in wijkcentrum De Hofstee. Voor iedereen die zich nog niet heeft aangemeld hebben wij helaas slecht nieuws: de zaal zit helemaal vol en u kunt zich niet meer aanmelden!

Lees Meer Lees Meer

Aanmelden Politiek Café loopt storm!

Aanmelden Politiek Café loopt storm!

MELD U NÚ OFFICIEEL AAN VOOR HET POLITIEK CAFÉ!

De aanmeldingen voor het Politiek Café stromen dagelijks binnen. Er is echter beperkte ruimte in de zaal van wijkcentrum De Hofstee. Wij kunnen rond de 100 mensen ontvangen op woensdag 14 maart.

VOL = VOL!

Meld u daarom nú per persoon (!) aan via onze website: www.bhtd.nl/aanmelden-politiek-cafe

Alleen officiële aanmeldingen kunnen toegang krijgen tot de zaal.

Enquête bewonerstevredenheid

Enquête bewonerstevredenheid

Geef uw mening over Tanthof!

Doe mee! Vul de enquête in...De BHTD maakt in 2018 een doorstart. Voorheen alleen voor huiseigenaren, nu ook voor huurders. Kortom: een bewonersvereniging voor alle inwoners van onze wijk Tanthof!

Vul nu de enquête in op onze website https://www.bhtd.nl/enquete-2018 en laat uw stem horen. De resultaten worden gepresenteerd tijdens onze jaarvergadering op woensdag 14 maart in wijkcentrum De Hofstee.

Tevens organiseren wij die avond een Politiek Café met de grootste politieke partijen van Delft. U komt toch ook!? Geef uw aanwezigheid door via het aanmeldformulier op onze website https://www.bhtd.nl/aanmelden-politiek-cafe.