Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Uitnodiging ALV 2024 | Wijktafel Tanthof | Laatste Nieuws

Uitnodiging ALV 2024 | Wijktafel Tanthof | Laatste Nieuws
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Oproep Algemene Ledenvergadering
‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u een extra editie van de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van Dinsdag ‍Maart 12 2024 .

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld. Het gedeelte over de ALV is alleen voor leden van onze vereniging bedoeld. De uitnodiging voor de wijktafel Tanthof is voor alle bewoners van Tanthof en andere belangstellenden bedoeld.ALV BHTD
**UITNODIGING ALV + WIJKTAFEL**

Algemene Ledenvergadering BHTD 2024 te houden

donderdag 11 april om 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)

in wijkcentrum De Hofstee

 


Delft, 11 maart 2024


Geachte leden van de BHTD,


Op donderdagavond 11 april 2024 om 19.30 uur houdt de BHTD haar algemene ledenvergadering. Zoals gewoonlijk vindt de algemene ledenvergadering plaats in ons wijkcentrum ‘De Hofstee’ aan de Sandinoweg. Als lid heeft u inspraak in de vereniging en we nodigen u van harte uit van dit recht gebruik te maken. 


Inzage stukken

Via de oranje knoppen in deze nieuwsbrief vindt u de agenda in een PDF bijlage.

De stukken zijn per heden gepubliceerd op onze website:

https://www.bhtd.nl/lidmaatschap/alv-stukken


Stemmen / Verkiezingen

Het bestuur zal een aantal voorstellen (zoals begroting, bestuursleden, kascommissie) in stemming brengen tijdens de vergadering. Dat is in overeenstemming met onze statuten.

 

Volgens de statuten van onze vereniging worden bestuursleden voor de duur van een jaar door de ALV benoemd en worden binnen het nieuw verkozen bestuur onderling de functies verdeeld. 


De huidige bestuursleden Marjan Halverhout, Victor van der Kloet, Ingrid Lips, Dianne Moester en William van Treuren stellen zich herkiesbaar.


Daarnaast heeft het bestuur twee kandidaten gevonden, die bereid zijn het bestuur te komen versterken. 

 

Marleen Hölscher draait al bijna een jaar informeel mee binnen het bestuur en dat is haar goed bevallen. Marleen Hölscher wordt door het bestuur voorgedragen als kandidaat voor het bestuur. Naila Ghani heeft zich eerder in de werkgroep wonen, voorzieningen, groen, verkeer, water, zorg en welzijn actief ingezet voor de BHTD. Na de zomer van 2023 is zij door het bestuur benaderd met de vraag of zij vanaf de ALV in 2024 penningmeester wil worden als opvolger van de in december 2022 vertrokken penningmeester Marco Haring. Daarop heeft zij positief gereageerd en sindsdien draait Naila in het bestuur mee. Het bestuur draagt Naila Ghani voor als kandidaat voor het bestuur.


Oproep bestuursleden

Bent u lid van de BHTD en wilt u zich kandidaat stellen als bestuurslid? Dit kan tot uiterlijk zaterdag 30 maart 2024, schriftelijk, via info@bhtd.nl of via ons contactformulier waarna wij uw kandidaatstelling uiterlijk 4 april publiceren, ter kennisname van onze leden. Uw kandidatuur dient vergezeld te gaan van tien ondersteunende handtekeningen, waarbij het bestuur bereid is u bij het verkrijgen van deze handtekeningen te ondersteunen.


Wijktafel Tanthof

Praat aan de wijktafel mee over wonen in Tanthof

 

Op 11 april om 20.30 uur is de eerste wijktafel wonen in Tanthof. De BHTD en de gemeente Delft organiseren deze bijeenkomst. Alle wijkbewoners (lid of geen lid van de BHTD) zijn welkom in wijkcentrum de Hofstee om mee te praten.

Aanleiding voor de bijeenkomst is dat de gemeente Delft de Woonvisie 2024-2028 onlangs heeft vastgesteld. De Woonvisie is tot stand gekomen na hierover met geïnteresseerde bewoners en andere partijen in gesprek te zijn gegaan. Met de gemeente Delft is afgesproken om over de effecten van de Woonvisie per wijk door te praten aan zogenoemde wijktafels. 


Tijdens de bijeenkomst geven twee ambtenaren van de gemeente een korte presentatie over de Woonvisie en wat dit betekent voor Tanthof. De BHTD brengt nog niet beantwoorde vragen uit de ingediende zienswijze bij de woonvisie in. Daarna gaan de ambtenaren en het bestuur van de BHTD met de aanwezige bewoners in gesprek over de woonvisie aan de tafeltjes van de grote zaal. Er is volop gelegenheid om ideeën en wensen aan gemeente en de BHTD mee te geven. 


Na de bijeenkomst laten de gemeente en/of de BHTD weten wat er met de bijdrage van bewoners is gedaan. We leggen uit waarom een idee of wens wel of niet is overgenomen. 


De BHTD hoopt dat op 11 april veel wijkbewoners de moeite zullen nemen om mee te komen praten over wonen in Tanthof, nu en in de toekomst. Er passen honderd mensen in de grote zaal van De Hofstee.


Aanmelden ALV + wijktafel Tanthof (max 100 aanwezigen)

Vanwege de voorbereidingen is het belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 9 april via de knop hieronder.


Met vriendelijke groeten,

Bestuur BHTD

 ‍Laatste nieuws van onze website

Uitnodiging Bewonerscafé Tanthof 19 februari 2024

Op maandag 19 februari om 19.30 uur vindt het tweede bewonerscafé van Tanthof plaats.

Wat gaan we doen?

Zoals tijdens het eerste bewonerscafé is aangekondigd heeft de BHTD de gemeente uitgenodigd om informatie te komen geven over wanneer de nieuwbouw voor de basisscholen in Tanthof op...

Lees verder

Van de voorzitter (februari 2024)

Over hoe de zeggenschap over deelname aan het project BuurtSaam niet bij het gemeentebestuur, maar bij het zorgkantoor van DSW terechtkwam en wat daar vreemd aan is!


In de laatste nieuwsbrieven schreef ik geregeld een berichtje over dat de BHTD door LSABewoners was uitgenodigd om deel...

Lees verder

Interview met de wijkagenten van Tanthof

Terwijl ik het Bikoplein oversteek op zoek naar de politiepost aan de Ghanastraat 2 staat Remy al buiten voor de deur en zwaait me breed lachend toe. Een ferme handdruk volgt en binnen wacht een warm welkom met koffie. Lisette schuift ook aan. Ze hecht aan goed contact met en informatievoorziening aan...

Lees verder

Hoe denkt Tanthof over verkeersveiligheid?

In de werkgroep ‘wonen, voorzieningen, groen, verkeer, water, zorg en welzijn’ van de BHTD staat de verkeersveiligheid al langer op de agenda. Aanvankelijk lag hierbij de focus op Abtswoude, de doorgaande weg tussen Delft en Schiedam, die Tanthof opdeelt in een oostelijk en westelijk deel.Abtswoude...


Lees verder

Warmtelinq: werkzaamheden Tanthof naderen hun einde

Op 21 maart 2021 informeerde de BHTD voor het eerst haar leden, dat er een gesprek met de Gasunie had plaatsgevonden over het project Warmtelinq om zicht te krijgen wat het doel van Warmtelinq is en welke gevolgen de aanleg van Warmtelinq zou hebben voor de bewoners van met name Tanthof-West. Gehinderd...


Lees verder

Extra bankjes en een openbaar watertappunt in de wijk

Behalve in de nieuwsbrief van de BHTD zijn ook in de vorige uitgave van de wijkkrant Te Gek Tanthof en tijdens het eerste bewonerscafé van Tanthof in december oproepen gedaan om met suggesties te komen, waar in de wijk nog bankjes ontbreken. Deze actie heeft de BHTD niet zelf verzonnen, maar is een...

Lees verder

Inloopavond over uitbreiding bosareaal Abtswoudse Bos

Staatsbosbeheer organiseert op maandag 5 februari een inloopavond over uitbreiding bosareaal Abtswoudse Bos en onderhoud rietmoerassen achter Tanthof-West


Deze week ontving de BHTD bericht van Staatsbosbeheer, dat er aanstaande maandag 5 februari tussen 19.00 en 21.00 uur in de gele zaal...


Lees verder

Activiteitenprogramma Wijkcentrum De Hofstee

Een vraag die ik steeds weer terug hoor komen is wat er te doen is in wijkcentrum de Hofstee.  Bij het bewonerscafé werd hier ook weer naar gevraagd. Toen besloot ik maar eens op onderzoek uit te gaan. Op het prikbord, in de vitrine met de barricadeletters, de flyers achter het raam naast de ingang....

Lees verder

Praatplaat Bewonerscafé Tanthof 18-12-2023

 

Getekend verslag van het bewonerscafé Tanthof op 18 december 2023
Gemaakt door: Petra de Graaf-Swalue, oftewel 'Peetmade'

Lees verder

Aankomende activiteiten

Bestuursvergadering 04-24

Het BHTD bestuur houdt vanavond haar maandelijkse vergadering. Het bestuur vergadert standaard iedere maand, m.u.v. van augustus.

Datum 2 april | 20:00 - 22:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 05-24

Het BHTD bestuur houdt vanavond haar maandelijkse vergadering. Het bestuur vergadert standaard iedere maand, m.u.v. van augustus.

Datum 16 mei | 20:00 - 22:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Abonnement wijzigen voor deze nieuwsbrief

 

Copyright © 2024 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden