Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Maart 2024: ALV en Wijktafel | Voorbeeldwoningen | Seniorenweb | Blog

Maart 2024: ALV en Wijktafel | Voorbeeldwoningen | Seniorenweb | Blog
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief maart 2024 

Bekijk online

‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van Woensdag ‍April 03 2024 ‍.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.

Kom naar onze ALV en de Wijktafel Tanthof!
ALV en Wijktafel Tanthof 2024
Lid worden van BHTD
Contributie al betaald?

VOORBEELDWONINGEN TANTHOF GEZOCHT

Mijn CV ketel is aan vervanging toe. Wat nu???


Vanaf 1 januari 2026 mag je geen nieuwe CV ketel meer plaatsen.  De vraag is wat je het beste kunt doen als je CV ketel 10 jaar oud en aan vervanging toe is. Om bewoners hierin op weg te helpen heeft de BHTD aan de gemeente Delft gevraagd om een algemeen advies op te stellen voor het energiezuiniger maken van de meest voorkomende woningen in Tanthof.

De gemeente Delft is op dit verzoek in gegaan. Ze heeft het Regionale Energieloket opdracht gegeven om een algemeen advies op te stellen. Op die manier werken de BHTD en de gemeente samen aan de energietransitie en maken we Tanthof toekomstbestendig. Voor huiseigenaren levert een energiezuinige woning meer comfort, een lagere energierekening en een hogere woningwaarde op.

Meld uiterlijk 30 april je woning aan als voorbeeld woning


Om een algemeen advies op te stellen zijn we op zoek naar bewoners die hun woning in Tanthof als voorbeeld beschikbaar willen stellen voor een woningopname.  Een woningopname is een bezoek van een deskundig adviseur van het Regionaal Energieloket om in huis te bekijken wat de beste opties zijn om de woning energie zuiniger te maken. Tot en met 30 april kun je je woning aanmelden als voorbeeldwoning. Van alle aanmeldingen selecteren we de type woningen die het meest voorkomen  in Tanthof West en die het meest voorkomen in Tanthof Oost. Als jouw woning als voorbeeldwoning geselecteerd is dan krijg je een gratis energieadvies voor je woning. Het Regionaal Energieloket maakt op basis van de woningopnamen een algemeen advies voor je buren die in net zo’n woning wonen als jij.

Is je woning niet geselecteerd en wil je toch een advies? Dan verwijzen we je graag door voor het maken van een afspraak met een energiecoach van 015 Duurzaam. Informatie hierover is te vinden op de website: 015 Duurzaam | energiecoach

Informatieavond algemeen advies energiezuinige woning


Als er een algemeen advies is opgesteld, organiseert de BHTD samen met de gemeente Delft en het Regionaal Energieloket een informatiebijeenkomst waarin het Regionaal Energie Loket het algemeen advies presenteert. Tijdens de informatiebijeenkomst is er alle gelegenheid om vragen te stellen. De BHTD maakt de datum en locatie van de informatiebijeenkomst nog bekend op onze website.

Informatie voorbeeldwoning en informatiebijeenkomst


Op de website van het Regionaal Energieloket staat in verschillende stappen uitgelegd wat er gaat gebeuren en op welke manier je hieraan mee kunt doen. Je kunt je eigen woning op deze website aanmelden als voorbeeldwoning en jezelf aanmelden voor de informatieavond bij het Regionale Energie Loket. Je ontvangt een uitnodiging met de datum en locatie van de informatiebijeenkomst, zodra deze bekend zijn.

Buurtactie Energiezuinig Wonen Tanthof | Regionaal Energieloket

SENIORENWEB DELFT

[advertentie]


SeniorWeb Leercentrum Delft. Een begrip in de stad. Veel mensen weten ons te vinden. U nog niet? U bent welkom voor vragen, voor hulp of voor informatie bij onze inloopspreekuren “De Digitale Huiskamer” in DOK, Centrale Bibliotheek aan het Vesteplein in Delft. Elke 2de dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur en de 4de zaterdag van de maand van 13.00 – 15.00 uur. Werken programma’s, apps niet meer, kunt u de opgeslagen foto’s niet meer vinden? Breng het digitaal apparaat mee waar u de dingen van alle dag mee doet en samen zorgen we ervoor dat u weer er veilig en prettig mee kunt werken.

Nieuw is het Digitale Praatje. Als u dit leest heeft het drie keer plaatsgevonden. Met de onderwerpen: Fraude herkennen en voorkomen, Wachtwoorden en de Wachtwoordkluis en Foto’s en Bestanden opbergen en weer terugvinden. In de maand april gaat het over de communicatie met de Digitale Overheid.

Deze lezingen zijn in DOK, de Centrale Bibliotheek. Vanaf 10.00 uur inloop met koffie of thee. U vindt ons op de begane grond bij de trap naar de 1ste etage. Aanmelden niet nodig. U hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek of van SeniorWeb.

Vanuit SeniorWeb Leercentrum Delft geven we ook Workshops en Cursussen. Deze zijn speciaal ontwikkeld voor senioren. We werken met kleine groepen van maximaal 8 cursisten.

Belangstelling? We geven een Nieuwsbrief uit waarin u kunt lezen welke cursussen-workshops-lezingen gegeven worden. Wilt u de Nieuwsbrief ontvangen? Meld u hiervoor aan op onderstaand e-mailadres.

Bent u zelf digitaal vaardig? Wilt u anderen helpen er ook vaardig in te worden en zonder te schromen met iPhone, Smartphone of Laptop om te gaan? We zoeken versterking van ons team.

Meer weten? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Informatie vindt u op www.seniorweb.nl/delft en we zijn telefonisch te bereiken op 06 519 193 03. Bij geen gehoor naam en telefoonnummer inspreken zodat wij u terug kunnen bellen. U kunt ons ook bereiken via e-mail seniorweb.delft@gmail.com

We kijken uit naar een ontmoeting met u!

Annelies Y. Groeneveld, coördinator
Delft, februari- maart 2024

UW LEDENVOORDEEL MET KORTINGEN TOT 10%

Verweij Tuinen
Allround Installatietechniek
Coster Warmtetechniek
Riboglas
Nieuwenhuis Verf

VAN DE VOORZITTER (MAART 2024)

William van Treuren
Vanaf het moment dat het bestuur besloot van de BHTD een netwerkorganisatie te maken nam het aantal organisaties waarmee de BHTD contact onderhield razendsnel toe. Daarmee werd het voor de BHTD gemakkelijker om informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de wijk te verkrijgen en klinkt het geluid van de BHTD op meer plekken door. De BHTD onderhoudt goede contacten met de vertegenwoordigers van de organisaties en wordt als partner gezien. Dat kan te maken hebben met de actieve opstelling vanuit de BHTD, het kan ook van doen hebben met veranderende regelgeving waarin bewoners moeten worden meegenomen alvorens tot besluitvorming te komen, of er is meer behoefte aan gemeenschapszin ontstaan als reactie op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en men ziet de BHTD als een partij die hieraan een bijdrage kan leveren.

Bewonersvereniging versus uitvoeringsorganisaties


Het valt na een paar jaar in de rol van netwerkpartner wel op, dat veel uitvoeringsorganisaties (overheid, zorg-, welzijns-, woningbouw- en onderwijsorganisaties) moeite hebben hoe om te gaan met een bewonersvereniging, die zich niet louter opstelt als een belangenvereniging, maar meer als een organisatie die participatie van bewoners stimuleert. Veel van deze organisaties ontlenen hun bestaansrecht aan een specifiek doel, waarvoor ze zich eindverantwoordelijk voelen. Ze hebben koersplannen, strategische doelen en uitvoeringsplannen waarover men zich intern aan een raad van toezicht en soms ook extern aan een opdrachtgever moet verantwoorden. Het bij de uitvoering van plannen rekening moeten houden met bewoners is daarbij lastig, want op welke wijze moet je je verhouden tot bewoners, welke invloed kun je bewoners geven, als je baas van je verwacht dat je resultaten bereikt die passen binnen de doelen van de organisatie?

Dat is echt zoeken voor deze organisaties. De contacten met bewoners zijn interessant en dat smaakt naar meer, maar als bewoners opmerken dat ze verwachten dat oplossingen voor problemen in een wijk bottom-up genomen worden, omdat zij er immers wonen, waar moeilijk iets tegenin te brengen is, dan is het toch echt veel gemakkelijker om samen met de collega’s van andere professionele organisaties oplossingen te bedenken. En dat laatste gebeurt nog regelmatig, want het is de routine uit de tijd dat je bewoners nog alleen hoefde te informeren. Hieronder geef ik een aantal voorbeelden van hoe het ondanks de beste bedoelingen van  organisaties in de samenwerking kan knellen en acties afdrijven van de bedoeling. In de praktijk blijkt het moeilijk om de kracht van de gemeenschap te benutten, terwijl het toch de bedoeling is dat uitvoeringsorganisaties ten behoeve van de gemeenschap werken. Wie meer wil weten over het benutten van gemeenschapskracht is het filmpje op www.wijzijnhier.nl een aanrader.

NLPV en Wij West


Vanuit het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid krijgt Delft-West extra aandacht vanuit  de rijksoverheid. Er is een organisatie opgericht met de naam Wij West, die samen met de organisaties en bewoners een alliantie moet vormen, die de problemen in kaart brengt en er oplossingen voor probeert te bedenken. Wij West is georganiseerd als een overheidsorganisatie met een alliantieraad, die bestaat uit de burgemeester, een wethouder, bobo’s uit plaatselijke organisaties en één bewoner. Om in aanmerking te komen voor grote sommen geld vanuit de rijksoverheid moeten er in rap tempo uitvoeringsplannen worden opgesteld. Kortom, de poging om bottom-up te werken staat onder druk vanuit de systeemwereld, want het lukt maar moeizaam om een representatief aantal bewoners bij het analyseren van problemen in de wijk en de bijbehorende plannenmakerij te betrekken, dus het gaat knellen.

In dit kader is er wat Tanthof betreft veel belangstelling voor de problemen in de  focusbuurt rond de Bikolaan. Er is een werkgroep opgericht die zich richt op het vinden van oplossingen, waarin ik de enige bewoner ben. In deze werkgroep wordt iedereen gehoord en serieus genomen, maar bij de uitvoering van acties gericht op het zoeken van oplossingen wordt het lastig. Er werden straatinterviews afgenomen, maar dan plotseling wordt er vanuit Wij West een onderzoeksbureau bij de verwerking van de straatinterviews betrokken, die de uitkomsten een tikje abstracter formuleert, waardoor de constatering van veel bewoners dat de buurt verpaupert uit beeld verdwijnt door de wijze van formuleren. Vervolgens buigt een groep met veel vertegenwoordigers uit uitvoeringsorganisaties en een paar bewoners zich over de uitwerking van het onderzoeksbureau. Naast een paar prima voorstellen voor de korte termijn scoort echter het creëren van een extra laad- en losplaats bij een winkel op de Bikolaan ten koste van een perkje een plek in de top 3. De relatie met de door bewoners ervaren sociale problematiek lijkt me ver weg bij zo’n voorstel.

De tussenkomst van een onderzoeksbureau veroorzaakte onbedoeld een gebrek aan focus bij de aanwezigen, waarvan het merendeel niet in de buurt woont. Het bovenstaande proces is nog niet afgerond, dus ik heb gepleit voor het betrekken van zoveel mogelijk buurtbewoners om de uitkomsten alsnog te beoordelen op doeltreffendheid om te voorkomen dat het proces ontspoort. Ik geef onmiddellijk toe, dat het niet gemakkelijk is om de buurtbewoners op de been te krijgen. De BHTD heeft inmiddels een voorstel gedaan om binnen dit proces meer bewoners op de been te krijgen, want het kan niet zijn dat er straks voorstellen worden uitgevoerd, waarvoor geen draagvlak in de buurt bestaat. De BHTD zou in dat geval de werkgroep verlaten. Overigens is de relatie met de medewerkers van Wij West goed, want de bovenbeschreven kritiek van de BHTD wordt serieus genomen en er wordt samen naar een oplossing gezocht. Wel is dit verhaal een voorbeeld van hoe uitvoeringsorganisaties moeite hebben met het bottom-up werken en hoe de ervaringen van bewoners bij de oplossing van problemen als uitgangspunt te nemen.

Zorgkantoor DSW


Een ander voorbeeld van afstand tussen het belang van bewoners en een uitvoeringsorganisatie is het niet doorgaan van de pilot ‘BuurtSaam’. Hieronder een beschrijving van wat er gebeurde. Vanuit het landelijk netwerk van actieve bewonersorganisaties LSA wordt de BHTD getipt dat er een pilot vanuit de rijksoverheid wordt gelanceerd met als doel de sociale cohesie in de wijk te vergroten en daarmee gezond en prettig leven in de wijk te verbeteren. Omdat de BHTD zich richt op participatie van bewoners zou de pilot in Tanthof volgens de LSA kansrijk zijn. De alliantie “langer en weer thuis’ raakte enthousiast en via zorgorganisatie Careyn werd een plan ingediend bij mede alliantielid het zorgkantoor van DSW om de benodigde middelen voor de coördinatie te verwerven. Binnen deze werkwijze vond de BHTD het vreemd, dat de BHTD als positieve factor in de wijk werd benoemd, maar dat er geen overleg met de BHTD over de inhoud van het plan plaatsvond. Als de coördinatie op deze manier zou zijn geregeld, een voorwaarde voor deelname, zou de gemeente een aanvraag doen bij het ministerie voor deelname aan ‘BuurtSaam’. Volgens ‘Langer en weer thuis’ was dit kat in het bakkie, maar op de laatste nipper besloot het zorgkantoor toch het project niet van de gevraagde middelen te voorzien.

De gemeente is verantwoordelijk voor het welzijn van haar burgers, maar de middelen daartoe worden door de rijksoverheid niet aan de gemeente, maar aan een uitvoeringsorganisatie verstrekt, die naar eigen inzicht rijksmiddelen mag inzetten en niet koos voor een project waarvan de uitkomst niet zeker is. In dit voorbeeld staat de efficiënte besteding van middelen dus boven de bedoeling. Het is voor bewoners niet te begrijpen, dat de gemeente niet gaat over de inzet van middelen met betrekking tot het welzijn van haar inwoners en alleen richting het zorgkantoor kon aangeven dat ze voorstander is van het voornoemde project, omdat ze het belang ervan inziet voor Tanthof. Overigens gaan we nu samen met de zorg- en welzijnsorganisaties binnen ‘Langer en weer thuis’ en samen met de bewoners van Tanthof op zoek naar wat zonder subsidie mogelijk is om te werken aan ‘Prettiger samenleven in Tanthof’. Het gemeentebestuur heeft de projectleider van ‘Langer en weer thuis’ hiertoe opdracht gegeven. We gaan hiermee in het bewonerscafé van donderdag 16 mei aan de slag.

Groenonderhoud door bewoners Alkstraat


Tot slot een bericht dat niets met de worsteling tussen bewoners en uitvoeringsorganisaties te maken heeft, maar wel te maken heeft met het stimuleren van gemeenschapszin vanuit de BHTD. Bewoners van de Alkstraat onderhouden het openbaar groen aan de overkant van hun straat. De overkant van de straat grenst aan het Abtswoudsebos (zie de bijgevoegde foto’s). Om de flinke strook openbaar groen te kunnen onderhouden, hebben ze een beroep gedaan op een subsidiebedrag vanuit de zogenoemde SVAT-gelden van de BHTD om tuingereedschappen, zoals een grasmaaier, een kantenmaaier en een kruiwagen, te kunnen aanschaffen. De BHTD heeft het gevraagde bedrag overgemaakt aan de bewoners onder voorwaarde dat de tuingereedschappen eigendom blijven van de BHTD en ook voor andere leden beschikbaar zijn die het openbaar groen in hun leefomgeving onderhouden. Mochten er leden zijn die het openbaar groen in hun omgeving onderhouden en daarbij gebruik willen maken van de tuingereedschappen, kunnen dit kenbaar maken via ons contactformulier.

Met vriendelijke groeten,

William van Treuren
voorzitter BHTD

INTERESSANTE ARTIKELEN OP ONZE WEBSITE

Geluidshinder Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

De Vereniging BTV-Rotterdam Airport; Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport zet zich in om de geluidshinder van vliegtuigen rondom Rotterdam Airport te verminderen. De Commissie Regionaal Overleg Rotterdam Airport en provincie Zuid-Holland vindt dat RTHA de overlast van vliegtuigen moet reduceren. Dit heeft geleid tot het instellen van een werkgroep hinderbeperking. Er is echter weinig gedaan om de overlast te verminderen.  Per huishouden registreert de DCMR nu één melding per vlucht....

Lees verder

Een zadenbibliotheek in Tanthof!

Sinds 2023 is Zadenbibliotheek Delfland voor biologische, zaadvaste zaden actief in de regio Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer. De bibliotheek is in 2022 opgericht en wordt gerund door vrijwilligsters uit de regio, waarvan de initiatiefneemster in Tanthof woont. Samen met filiaalhouders en moestuinclubs in de regio wordt gebouwd aan een gezonde collectie zaden. Van de planten hieruit kan weer nieuw zaad gewonnen worden waar in onze regio mee verder getuinierd kan worden. Zo hebben we elk jaar gratis...

Lees verder

Vijf nieuwe zitbanken in Tanthof

Tijdens het eerste bewonerscafé, maar ook in de wijkkrant is een oproep verschenen om aan te geven op welke plekken in de wijk het plaatsen van een zitbank een functie zou kunnen hebben. De BHTD heeft hiertoe het initiatief genomen, omdat in de vierjaarlijkse enquête onder haar ruim duizend leden deze wens regelmatig werd genoemd.

We zijn verheugd dat de gemeente vijf extra zitbanken gaat bijplaatsen op de plekken die door bezoekers van het eerste bewonerscafé Tanthof zijn aangegeven.

Hieronder...

Lees verder

Groenontwikkeling in Tanthof valt in het water

Een dramatische kop boven dit korte artikel, die vooral letterlijk genomen moet worden. Zowel Staatsbosbeheer als Warmtelinq hebben laten weten, dat voorgenomen werkzaamheden worden uitgesteld vanwege de te natte en onbegaanbare ondergrond op dit moment.

Bij Warmtelinq gaat de melding over het werk maken van de groencompensatie ten westen en ten noorden van Tanthof-West. Het gaat daarbij om de aanleg van een wandelpad en een paddenpoel langs het Kenenburgpad (fietspad), waar overigens al wel...

Lees verder

Terugblik op het tweede bewonerscafé Tanthof

Op 19 februari vond het tweede bewonerscafé plaats. Bijna vijftig wijkbewoners waren naar De Hofstee gekomen om kennis te maken met de wijkregisseur, meer te vernemen over de nieuwbouw voor de scholen, welke ontwikkelingen in de wijk spelen en te ontdekken welke lekkernijen uit de wijk er voor de aanwezigen op de bar zouden staan. De lekkernijen waren ditmaal verrukkelijke cakes van Zus & Zoet, sinds kort gevestigd in winkelcentrum ‘De Dashof’.

Resultaten


Het bewonerscafé startte...

Lees verder

Digitale Ledenpas
Download

AANKOMENDE ACTIVITEITEN

ALV 2024 + Wijktafel Tanthof

Datum 11 april | 19:30 - 22:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 05-24

Datum 16 mei | 20:00 - 22:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Uitschrijven | Abonnement wijzigen

 

Copyright © 2024 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden