Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Maart 2023: Uitreiking Participatieprijs | Penningmeester gezocht | In het zonnetje: Henk Tetteroo

Maart 2023: Uitreiking Participatieprijs | Penningmeester gezocht | In het zonnetje: Henk Tetteroo
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief maart 2023
‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van Dinsdag ‍17 Oktober 2023 ‍.

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

  • Komt u naar de ALV en/of de thema-avond?
  • Uitreiking BHTD participatieprijs 2023
  • Penningmeester gezocht!
  • Schatgraven in 'Koe in de wijk' en de geschiedenis van Tanthof
  • In het zonnetje: Henk Tetteroo
  • Blog: van de voorzitter
  • Laatste nieuws van onze website

Komt u naar de ALV en/of de thema-avond?

‍Aanstaande donderdag 6 april bent u van harte welkom in wijkcentrum de Hofstee voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met aansluitend een thema gedeelte over biodiversiteit in het Abtswoudsepark. Heeft u zich nog niet aangemeld? Een groot aantal leden gingen u al voor. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij! Het is dé kans om mee te praten over het wel en wee in onze vereniging, onze plannen voor 2023 en de natuurontwikkeling van het Abtswoudsepark. U komt toch ook?


Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 6 april 17.30 uur via onze website... Zie de knop onder de afbeelding om direct aan te melden!

 

ALV BHTD

 

Algemene Ledenvergadering BHTD

 

Donderdag 6 april 2023

19.30 uur: inloop en welkom

20.00 uur: start vergadering

20.45 uur: pauze

21.00 uur: start thema-deel biodiversiteit Abtswoudsepark

 


Uitreiking BHTD participatieprijs 2023

Iedereen die aanwezig was op de nieuwjaarsbijeenkomst van de BHTD op 5 januari jongstleden, heeft de participatiebokaal van de BHTD kunnen bewonderen. Dat gold helaas niet voor de winnares van deze bokaal, Noor Hogeweg, die vanwege zieke gezinsleden niet aanwezig kon zijn.

Pas op 14 maart is het Alfred Boot en William van Treuren gelukt om de participatiebokaal aan Noor Hogeweg te overhandigen, maar we hebben wel het verrassingseffect eraf gehaald om te voorkomen dat Noor als laatste te weten zou komen dat zij door de BHTD in het zonnetje gezet zou worden. Voor wie de aanleiding voor het uitreiken van de participatiebokaal aan Noor gemist heeft hieronder kort uitleg over de reden dat de BHTD tot deze keuze is gekomen.

Noor Hogeweg is de omgevingsmanager van de gemeente Delft, die de bewoners van de Vogelbuurt-West heeft betrokken bij het maken van een plan bij het aanleggen van een nieuwe riolering en tegelijkertijd het vergroenen van de buurt. Zij heeft de bewoners betrokken bij het maken van keuzes over de wijze van uitvoering van de aanleg van de riolering ondergronds en de vergroening bovengronds. Na een inloopavond ontving Noor 346 reacties van omwonenden als blijk van persoonlijke betrokkenheid en voorkeur. Ze heeft alle bewoners die gereageerd hebben een persoonlijk antwoord toegestuurd en de reacties voor zover mogelijk verwerkt in het uitvoeringsplan. De inspraak van bewoners is trouwens niet altijd inpasbaar in het plan, omdat bewoners niet zelden tegenovergestelde voorkeuren inbrengen. Het uitvoeringsplan werd tijdens een tweede inloopavond voorgelegd. Wederom kwamen er reacties. Zestig, dit keer. Ook deze reacties zijn waar mogelijk verwerkt. De aanpak van Noor ziet de BHTD als een schoolvoorbeeld van bewonersparticipatie. Vandaar onze waardering in de vorm van de participatiebokaal.

Het uitvoeringsplan is nu definitief en aanbesteed. Half april gaat de aannemer starten met de werkzaamheden in de publieke ruimte. De Klimaatmaat, een initiatief van duurzaamheidscentrum De Papaver, zal de buurtbewoners verleiden om de eigen tuinen te vergroenen.


‍PENNINGMEESTER GEZOCHT!

Draagt u de vereniging ook een warm hart toe en heeft u ervaring met / plezier in / verstand van het omgaan met de financiële boekhouding van een vereniging?

  

Dan zijn wij op zoek naar u!

 

Heeft u interesse?

Meld u dan aan via info@bhtd.nl of via het contactformulier op onze website.

 

Oproep: nieuwe bestuursleden en werkgroepleden

 

Naast de rol van penningmeester zijn er ook nog een aantal algemene bestuursleden die wij hard nodig hebben. Bestuurder zijn van onze vereniging kost u maandelijks een paar uur en daarmee draagt u een behoorlijk steentje bij aan een vereniging die zich inzet voor de belangen, participatie en het volle woonplezier van alle inwoners van Tanthof!

  

Herkent u zicht in het bovenstaande?

Dan zijn wij op zoek naar u!

 

Bestuurslid worden? Dat kan!

Meld u aan via info@bhtd.nl of via het contactformulier op onze website.


Schatgraven in ‘Koe in de wijk’ en de geschiedenis van Tanthof

Bewoners, die graag een wandeling maken in de groene ruimte achter Tanthof-West, zullen zich misschien weleens hebben afgevraagd waarnaar die man met zijn metaaldetector en zijn schep toch op zoek is in het met klaphekken afgeschermde gebied, dat ook wel ‘Koe in de wijk’ wordt genoemd.

Als je hem aanspreekt, dan vertelt hij graag zijn verhaal, waarbij hij munten uit de tijd van de Romeinen en uit de tijd van de Spaanse bezetting tevoorschijn tovert. De polder waarin Tanthof is gebouwd, blijkt in vroeger tijden een rol te hebben gespeeld bij de belegering van de stad Delft door de Spanjaarden en veel eerder voor de Romeinen, die op weg waren naar hun bloeiende bestuurs- en handelscentrum Forum Hadriani, tegenwoordig bekend onder de naam Voorburg.

Kortom, tussen de koeienvlaaien vindt de man met de metaaldetector tot op 30 centimeter diep voorwerpen, die een verhaal vertellen over onze leefomgeving in de geschiedenis. Hij doorzoekt de koeienwei al meerdere jaren en nog steeds stuit hij op nieuwe vondsten. Voor de goede orde: er wordt met medeweten van de boer, die ‘koe in de wijk’ pacht, naar metalen voorwerpen gezocht. Daarbij worden ook metalen voorwerpen, die schadelijk kunnen zijn voor de koeien verwijdert uit de grond. Na het wegsteken van een kluit aarde na een signaal van de metaaldetector en het zoeken naar een metalen voorwerp wordt de kluit teruggeplaatst.

Over geschiedenis gesproken ontving de BHTD kortgeleden de complete reeks verhalen, die ons lid Huub ’t Hart ooit heeft geschreven over de geschiedenis van Tanthof. De reeks verhalen is lang geleden verschenen in de buurtkrant van onze wijk. De BHTD is van plan om de toegang tot de verhalen van Huub te ontsluiten, want veel huidige bewoners zijn er vast niet bekend mee. We denken nog na over de wijze waarop. Het kan zijn dat de BHTD samen met andere partijen in de wijk met een wijkkrant start, maar de haalbaarheid daarvan is op dit moment nog niet duidelijk. Een andere manier zou kunnen zijn om telkens een deel van de verhalen in de nieuwsbrief van de BHTD te publiceren, die elke twee maanden verschijnt.


In het zonnetje
Henk Tetteroo

WIJKBEWONER HENK TETTEROO SCHRIJFT TIENDE DUURZAAM JAARVERSLAG

 

Elke wijkbewoner zou Henk Tetteroo in de wijk gespot kunnen hebben tijdens het opruimen van zwerfafval in de wijk. In zijn duurzaam jaarverslag vermeldt hij dat hij in 2021 maar liefst 7551 blikjes, 1919 plastic flessen en 8147 peuken heeft geraapt.


Het persoonlijk duurzaam jaarverslag van Henk, zijn tiende, is een lezenswaardig boekje van 26 pagina’s, dat begint met een relevante dichtregel van Joost van den Vondel uit 1634: ‘Wy Groeien vast in tal en last’. Bezoekers van de Kalverstraat in Amsterdam treffen behalve deze regel ook de rest van het gedicht aan boven de poort van het burgerweeshuis. Het gedicht uit de zeventiende eeuw refereerde overigens niet aan de hedendaagse actualiteit, dat het beroerd gaat met de aarde, maar aan een pestepidemie, waardoor veel kinderen wees werden.


Henk benoemt in zijn persoonlijk duurzaam jaarverslag, dat ‘Wereld Overschot Dag’, de datum in het jaar waarop we jaarlijks met ons allen de aardse hulpbronnen hebben gebruikt, eerder valt. In 1985 viel deze dag op 4 november, in 2021 op 29 juli. Na genoemde data start de roofbouw op onze aarde, oftewel teren we in op onze hulpbronnen, waardoor het leven op aarde in gevaar komt.


In het boekje toont Henk aan, dat het ook als burger van een rijk westers land mogelijk is om zijn mondiale voetafdruk niet groter te laten zijn dan wat onze aarde aankan gezien de omvang van de wereldbevolking. Hij roept op om de eigen mondiale voetafdruk uit te rekenen. Dat kan via www.duurzaamheidinactie.nl


Het voorgaande leidt echt niet tot een opsomming van sober gedrag met een focus op getallen. Henk richt zich op verbetering en vooruitgang, omdat er naar zijn zeggen een wereld te winnen is. Hij hoopt de lezers te inspireren en ook hoop te bieden. Henk beschrijft duurzaam gedrag op soms humoristische wijze, maakt volop taalgrappen met als topper een hilarisch gedicht, waarin de overlast van het vliegveld in Rotterdam wordt afgezet tegen de overlast van een automobilist. Henk was in zijn werkzaam leven docent Nederlands. Dat zien we terug in het persoonlijk duurzaam jaarverslag.


Henk benoemt zijn wapenfeiten, waaronder veel voorbeelden van consuminderen en bewuste keuzes tot activiteiten en gedrag om de wereld leefbaar te houden. Daarnaast beschrijft Henk zijn inzet om de maatschappij op andere gedachten te brengen bij plannen die de kwaliteit van de leefomgeving in gevaar te brengen. Denk daarbij aan zijn verzet tegen uitbreiding van het aantal rijstroken op de A4, een vervolg op zijn tientallen jaren durende strijd tegen de aanleg van deze snelweg door Midden-Delfland. Meer voorbeelden noemen is gezien de omvang van dit artikel niet mogelijk, maar eigenlijk kun je stellen dat milieubewust gedrag met de persoonlijkheid van Henk versmolten is geraakt.


Henk heeft aangeboden om voor de leden van de BHTD zijn verhaal te houden over zijn persoonlijk duurzaam jaarverslag en dus over zijn duurzaam gedrag. Laat je interesse blijken via een korte reactie op dit bericht. Als er ongeveer 20 belangstellenden zijn, organiseert de BHTD in samenspraak met Henk een inspirerende bijeenkomst.

 


Gezellig drukke infomarkt Wonen in Tanthof voor senioren

Van de voorzitter (maart 2023)

Op 21 maart is het startprogramma ‘ Samen maken wij West’ van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) voor Delft-West gepresenteerd tijdens een informele avond, waarbij instellingen, organisaties en bewoners door hun handtekening te plaatsen hun betrokkenheid bij de verbetering van leefbaarheid in Delft-West konden tonen. Lezers van de ‘Delft op zondag’ konden in de editie van 26 maart op de foto zien, dat ik namens de BHTD mijn handtekening plaatste.

Doel van het NPLV


Gedurende een periode van vijftien tot twintig jaar is het de bedoeling dat de overheid (ministeries en gemeenten), instellingen (woningbouwcorporaties, welzijns- en gezondheidsinstellingen en scholen) en organisaties (bijvoorbeeld jongeren- en bewonersorganisaties) in gezamenlijkheid optrekken om de combinatie van problemen, zoals werkloosheid (leven van een uitkering), armoede/ schulden, woonproblematiek (kleine behuizing van soms matige kwaliteit), onderwijsachterstanden (minder toekomstkansen) en een slechte gezondheid van bewoners in een achterstandssituatie aan te pakken. Het doel is dat deze bewoners in goede gezondheid en voorzien van werk volwaardig kunnen deelnemen in de samenleving en vanuit een positief zelfbeeld kansen kunnen herkennen en pakken, waardoor ook de leefbaarheid en veiligheid in wijken of buurten verbetert.

Wie meer over het hoe en waarom van het NPLV wil weten, klik hier!

Gebied rond Bikolaan


Niet geheel Tanthof-West maakt deel uit van het gebied Delft-West, dat in dit kader extra aandacht zal krijgen. Eigenlijk gaat de aandacht vooral uit naar de omgeving rond het wijkwinkelcentrum aan de Bikolaan. In ‘Samen maken wij West’ staat een analyse van de problematiek in Tanthof-West, die herkenbaar is. De huizenvoorraad van de woningbouwcorporatie Vidomes in deze buurt bestaat uit relatief veel HAT-eenheden. Het betreft woningen, waarvan de huurprijs laag is en er wonen veelal kwetsbare mensen. De omloopsnelheid van huurders is vrij hoog, mede omdat er naar verhouding veel mensen wonen met gedrag dat tot overlast leidt. Tijdens een door Perspektief georganiseerde bijeenkomst gaf een bewoner van de Nigeriastraat aan, dat ze vrijwel geen overlast ondervond van de bewoners van Perspektief, maar wel op straat werd gepest door buurtbewoners, die zich in de omgeving van de fastfoodwinkels ophouden. De binding van veel bewoners met de leefomgeving is gering. Niet zelden zijn zij bezig met overleven en wachten ze op kansen om hun positie te verbeteren en elders te gaan wonen. Helaas voor de buurt wonen er een aantal bewoners, die voor snel geld kiezen en in drugs handelen. De handel in drugs leidt tot drugscriminaliteit en de gevolgen daarvan zijn ook merkbaar in de rest van de wijk. Het eenvoudigste voorbeeld daarvan is dat een flink aantal wijkbewoners ervoor kiest om hun boodschappen buiten de wijk te halen, omdat ze het wijkwinkelcentrum qua winkelaanbod niet aantrekkelijk vinden en/of zich er niet veilig voelen.

Oplossingen


De BHTD heeft begin 2022 al aan raadsleden van de commissie sociaal domein laten weten, dat het benauwde wijkwinkelcentrum meer tot hart van Tanthof-West zou kunnen uitgroeien, als een deel van het kleurloze gebouw aan de Nigeriastraat zou worden afgebroken, waardoor er een zichtverbinding ontstaat met de scholen, die achter dit gebouw vanaf eind 2024 nieuwbouw zullen krijgen. Voorts zou in het kader van de wijkversterking een fors aantal HAT-eenheden samengevoegd moeten worden tot gezinswoningen, waardoor volwaardige woningen met voldoende leefruimte ontstaan. Verder is het nodig, dat er oprechte aandacht wordt gegeven aan wie de bewoners zijn en wat zij nodig hebben om zich (sociaal) te ontwikkelen, waardoor kansen op participatie (werk, leefomgeving) worden bevorderd. Vidomes en Delft voor Elkaar hebben hiertoe een eerste stap gezet door nieuwe bewoners met een bezoek welkom te heten. Hierop zou moeten worden doorgepakt. Van meerdere instellingen is vernomen, dat ze het prettig zouden vinden als één van de huidige winkels aan de Bikolaan tot ontmoetingsruimte wordt getransformeerd. Prima als buren elkaar bij een kop koffie kunnen spreken, maar een ontmoetingsruimte kan ook worden gebruikt om stappen vooruit te zetten door gezamenlijke activiteiten te organiseren, die mensen kansen bieden. Dat kunnen buurtactiviteiten zijn, waardoor met middelen vanuit het NPLV mogelijk betaalde banen in de wijk kunnen ontstaan, maar ook begeleiding van kinderen, zodat hun onderkansen toenemen. Het ligt voor de hand dat hierbij instellingen of (vrijwilligers-)organisaties worden ingeschakeld, die de bewoners uitgaande van hun eigen behoeften een steuntje in de rug kunnen geven. Als mensen zich meer gezien en gekend weten, komen ze eerder toe zich vanuit eigen kracht open te stellen voor kansen. Dat kan de leefbaarheid van de buurt ten goede komen, waardoor het hart van Tanthof-West weer gezonder gaat kloppen. Omdat de wijk, onze leefomgeving, het waard is om erin te investeren, heeft de BHTD haar handtekening onder ‘Samen maken wij West’ geplaatst.

William van Treuren
voorzitter
w.van.treuren@bhtd.nl


‍Laatste nieuws van onze website

Van de voorzitter (september 2023)

Tijdens de zomermaanden kreeg ik een telefoontje vanuit LSA Bewoners, het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven, waar de BHTD lid van is. Ons profiel was opgevallen, omdat we geen traditionele belangenbehartigingsvereniging zijn, maar een bewonersvereniging die participatie van wijkbewoners stimuleert....

Lees verder

Inloopmoment BHTD iedere tweede woensdag van de maand

Na de zomerstop start de BHTD in oktober weer met haar inloopmomenten in het wijkcentrum. De inloopmomenten vinden opnieuw plaats op de tweede woensdag van de maand, maar wel op een ander tijdstip. We verhuizen naar de middag tussen 14.00 en 16.00 uur. De verandering van tijdstip heeft te maken met...

Lees verder

Warmtelinq update: de aanleg van warmtetransport langs Tanthof

In elke nieuwsbrief valt er wel nieuws te melden over de aanleg van de warmtetransportleidingen langs Tanthof-West. We kunnen sinds een aantal weken weer met de fiets langs de Beatrixlaan rijden en ook de werkzaamheden die tot afsluiting van de fietstunnels hebben geleid, zijn voorbij.Gebiedsherstel


Eind...


Lees verder

Overlast melden bij de gemeente, of spreek de overlastgever aan

De BHTD wenst iedereen veilig en rustig wonen in Tanthof toe. De werkelijkheid is helaas toch dat we nu en dan overlast ervaren van andere bewoners. Veelal heeft de veroorzaker niet door dat hij een ander overlast bezorgt en is heel goed aanspreekbaar. Sommige overlastveroorzakers zijn onbekend met...

Lees verder

De BHTD wil iedereen in Tanthof laten meedoen!

De Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft speelt soms de rol van spreekbuis van de bewoners van de wijk richting gemeente en andere partijen in onze wijk. Dat betekent dat de BHTD wel te weten moet komen wat er onder de bewoners leeft. Welke wensen er bestaan om onze groene wijk meer kwaliteit te geven...

Lees verder

Duurzame ontwikkeling versus Groenbehoud

Dit artikel is ook gepubliceerd in de wijkkrant 'Te Gek Tanthof', maar om redactionele redenen onvolledig. Hierbij het volledige artikel:

De relatie tussen de bouw van een groot trafostation langs de Kruithuisweg en de bescherming van het ongerepte groen van het Uilenbosje


In gesprek met...


Lees verder

Vernieuwing riolering en vergroening Vogelbuurt-West zichtbaar

Scholen worden bij het project betrokken


In juni stond er een artikel op de website van de BHTD dat de vernieuwing van de riolering en de vergroening van start zou gaan. Inmiddels wordt er in meerdere straten met groot materiaal gewerkt aan het vernieuwen van de riolering en de aanleg van...


Lees verder

Speelnatuur in het Abtswoudse Bos is gebruiksklaar

Het realiseren van de speelnatuur door Staatsbosbeheer in het Abtswoudse bos heeft een lange aanloop gekend. Toen de plannen vorig jaar werden gepresenteerd, kregen bewoners in de omgeving van de Willem Dreeslaan de indruk, dat er een soort Efteling voor hun huizen zou worden gebouwd en werd er een...


Lees verder

BHTD betrokken bij energietransitie Tanthof

In Tanthof worden gemiddeld 5 CV-ketels per week vervangen. Aanschaf van een nieuwe CV-ketel is vanwege de energietransitie geen vanzelfsprekendheid meer. Maar wat moet je dan? De werkgroep energie en duurzaamheid van de BHTD houdt zich met deze vraag bezig. Leden die willen meedenken zijn welkom bij...

Lees verder

Kennismaking tijdens buurtfeest Tanthof-Oost

Met elkaar kennismaken. Dat was de bedoeling van de initiatiefnemers van het buurtfeest in Tanthof Oost op zaterdagmiddag 2 september. En met succes! Het was mooi weer en gezellig druk. Bedankt voor de organisatie!

Veel aanloop bij de informatiemarkt


Er was veel aanloop tijdens de informatiemarkt...

Lees verder

Het wijkatelier Tanthof - Wij West van 3 juli 2023

De BHTD was vertegenwoordigd tijdens het Wijkatelier van Wij West op 3 juli van dit jaar. Tijdens het wijkatelier zijn diverse zaken besproken. Vanuit de aanwezige BHTD leden hebben we een terugkoppeling gekregen welke u hieronder kunt lezen.

Aantrekkelijk groen


Een wens is dat de grasheuvel...

Lees verder

Kennismaken met de BHTD tijdens buurtfeest Tanthof-Oost

Wanneer: zaterdag 2 september


Een aantal bewoners heeft het initiatief genomen om een buurtfeest te organiseren op het basketbalveld aan de Kraanvogelstraat in Tanthof-Oost (vlakbij de Dashof). De bedoeling van het buurtfeest is om elkaar te leren kennen. De BHTD ondersteunt dit initiatief van...

Lees verder

Veilig verkeer in Tanthof: De scholen zijn weer begonnen, waaronder een nieuwe school!

Op maandag 21 augustus zijn de scholen weer begonnen. Niets bijzonders na de schoolvakantie, maar er zijn een paar veranderingen ten opzichte van een jaar geleden.


De openbare basisschool SpringWijs, die is voortgekomen uit de Simon Carmiggeltschool in Tanthof-Oost en de Eglantier Tanthof (eerdere...


Lees verder

Zienswijze BHTD op 'Woonvisie 2023-2028'

De BHTD heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij de ‘Woonvisie 2023-2028’ gestuurd met betrekking tot de gevolgen van de woonvisie voor Tanthof.

Op 17 juli heeft de BHTD op de website aandacht besteed aan de ter inzage gelegde ‘Woonvisie’ van ons stadsbestuur,...

Lees verder

Woonvisie 2023-2028 ligt ter inzage

Op 15 en 22 mei hebben er op verzoek van de bewonersverenigingen, waaronder de BHTD, stadsgesprekken plaatsgevonden over de Woonvisie. Deze stadsgesprekken vonden plaats in aanwezigheid van de wethouder Wonen, zodat ze haar plannen eventueel nog kon aanpassen, voordat het College van Burgemeester en...

Lees verder

Wonen - alleen, samen of met meer?

De woningnood is fors en er is behoefte aan doorstroming van senioren uit eengezinswoningen om gezinnen aan een huis met een tuin te helpen, zoals in de jaren zeventig en tachtig in Tanthof. Het is dan ook niet vreemd, dat er initiatieven worden geboren om hieraan invulling te geven.


Via de Delft...


Lees verder

Wijkcentrum De Hofstee houdt koffieochtenden

Het is waarschijnlijk niet bij iedereen bekend, dat op maandag- en woensdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur in de grote zaal koffieochtenden worden georganiseerd. De ochtenden worden drukbezocht. Wie het leuk vindt om andere wijkbewoners te ontmoeten, is van harte welkom. Voor zover bekend is er altijd...

Lees verder

Laatste buurtborrel D.S.C. voordat lustrumfeest van start gaat

Aanstaande dinsdag 18 juli tussen 18.30 en 20.00 uur organiseren de studenten de laatste buurtborrel in en bij hun feestlocatie aan de Motorenweg 3, voordat op 22 juli het lustrumfeest van start gaat. Nieuwsgierigen zijn welkom een kijkje te komen nemen.


Lees verder

Van de voorzitter (juni 2023)

Omdat een deel van Tanthof-West ervoor zorgt dat Tanthof in beeld is bij ‘Wij-West’ (het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid) wordt er vanuit de gemeente Delft meer ingezet op onze wijk. De koppeling van Tanthof, waar het over het algemeen prettig wonen is, aan ‘Wij West’ wekt bij...

Lees verder

Oproep: Hulp bij gezellige activiteiten in Tanthof

De BHTD wil naast haar activiteiten op het bied van maatschappelijke ontwikkelingen in de wijk en het aanbieden van ledenvoordeel ook actief gaan worden bij het organiseren van publieksactiviteiten met een gezellig, informeel karakter in Tanthof. De BHTD kan dit niet alleen en wil dit ook niet alleen...

Lees verder

Aankomende activiteiten

Spreekuur / Wijkcontactpunt 05-23


Datum: Woensdag, 10 Mei 2023 11:00 - 13:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 05-23


Datum: Donderdag, 11 Mei 2023 20:00 - 22:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Spreekuur / Wijkcontactpunt 06-23


Datum: Woensdag, 14 Juni 2023 11:00 - 13:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 06-23


Datum: Dinsdag, 6 Juni 2023 20:00 - 22:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Abonnement wijzigen voor deze nieuwsbrief

 

Copyright © 2023 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden