Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Maart 2023: Uitreiking Participatieprijs | Penningmeester gezocht | In het zonnetje: Henk Tetteroo

Maart 2023: Uitreiking Participatieprijs | Penningmeester gezocht | In het zonnetje: Henk Tetteroo
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief maart 2023
‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van Zondag ‍26 Mei 2024 ‍.

 

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

  • Komt u naar de ALV en/of de thema-avond?
  • Uitreiking BHTD participatieprijs 2023
  • Penningmeester gezocht!
  • Schatgraven in 'Koe in de wijk' en de geschiedenis van Tanthof
  • In het zonnetje: Henk Tetteroo
  • Blog: van de voorzitter
  • Laatste nieuws van onze website

Komt u naar de ALV en/of de thema-avond?

‍Aanstaande donderdag 6 april bent u van harte welkom in wijkcentrum de Hofstee voor onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering met aansluitend een thema gedeelte over biodiversiteit in het Abtswoudsepark. Heeft u zich nog niet aangemeld? Een groot aantal leden gingen u al voor. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij! Het is dé kans om mee te praten over het wel en wee in onze vereniging, onze plannen voor 2023 en de natuurontwikkeling van het Abtswoudsepark. U komt toch ook?


Aanmelden kan tot uiterlijk donderdag 6 april 17.30 uur via onze website... Zie de knop onder de afbeelding om direct aan te melden!

 

ALV BHTD

 

Algemene Ledenvergadering BHTD

 

Donderdag 6 april 2023

19.30 uur: inloop en welkom

20.00 uur: start vergadering

20.45 uur: pauze

21.00 uur: start thema-deel biodiversiteit Abtswoudsepark

 


Uitreiking BHTD participatieprijs 2023

Iedereen die aanwezig was op de nieuwjaarsbijeenkomst van de BHTD op 5 januari jongstleden, heeft de participatiebokaal van de BHTD kunnen bewonderen. Dat gold helaas niet voor de winnares van deze bokaal, Noor Hogeweg, die vanwege zieke gezinsleden niet aanwezig kon zijn.

Pas op 14 maart is het Alfred Boot en William van Treuren gelukt om de participatiebokaal aan Noor Hogeweg te overhandigen, maar we hebben wel het verrassingseffect eraf gehaald om te voorkomen dat Noor als laatste te weten zou komen dat zij door de BHTD in het zonnetje gezet zou worden. Voor wie de aanleiding voor het uitreiken van de participatiebokaal aan Noor gemist heeft hieronder kort uitleg over de reden dat de BHTD tot deze keuze is gekomen.

Noor Hogeweg is de omgevingsmanager van de gemeente Delft, die de bewoners van de Vogelbuurt-West heeft betrokken bij het maken van een plan bij het aanleggen van een nieuwe riolering en tegelijkertijd het vergroenen van de buurt. Zij heeft de bewoners betrokken bij het maken van keuzes over de wijze van uitvoering van de aanleg van de riolering ondergronds en de vergroening bovengronds. Na een inloopavond ontving Noor 346 reacties van omwonenden als blijk van persoonlijke betrokkenheid en voorkeur. Ze heeft alle bewoners die gereageerd hebben een persoonlijk antwoord toegestuurd en de reacties voor zover mogelijk verwerkt in het uitvoeringsplan. De inspraak van bewoners is trouwens niet altijd inpasbaar in het plan, omdat bewoners niet zelden tegenovergestelde voorkeuren inbrengen. Het uitvoeringsplan werd tijdens een tweede inloopavond voorgelegd. Wederom kwamen er reacties. Zestig, dit keer. Ook deze reacties zijn waar mogelijk verwerkt. De aanpak van Noor ziet de BHTD als een schoolvoorbeeld van bewonersparticipatie. Vandaar onze waardering in de vorm van de participatiebokaal.

Het uitvoeringsplan is nu definitief en aanbesteed. Half april gaat de aannemer starten met de werkzaamheden in de publieke ruimte. De Klimaatmaat, een initiatief van duurzaamheidscentrum De Papaver, zal de buurtbewoners verleiden om de eigen tuinen te vergroenen.


‍PENNINGMEESTER GEZOCHT!

Draagt u de vereniging ook een warm hart toe en heeft u ervaring met / plezier in / verstand van het omgaan met de financiële boekhouding van een vereniging?

  

Dan zijn wij op zoek naar u!

 

Heeft u interesse?

Meld u dan aan via info@bhtd.nl of via het contactformulier op onze website.

 

Oproep: nieuwe bestuursleden en werkgroepleden

 

Naast de rol van penningmeester zijn er ook nog een aantal algemene bestuursleden die wij hard nodig hebben. Bestuurder zijn van onze vereniging kost u maandelijks een paar uur en daarmee draagt u een behoorlijk steentje bij aan een vereniging die zich inzet voor de belangen, participatie en het volle woonplezier van alle inwoners van Tanthof!

  

Herkent u zicht in het bovenstaande?

Dan zijn wij op zoek naar u!

 

Bestuurslid worden? Dat kan!

Meld u aan via info@bhtd.nl of via het contactformulier op onze website.


Schatgraven in ‘Koe in de wijk’ en de geschiedenis van Tanthof

Bewoners, die graag een wandeling maken in de groene ruimte achter Tanthof-West, zullen zich misschien weleens hebben afgevraagd waarnaar die man met zijn metaaldetector en zijn schep toch op zoek is in het met klaphekken afgeschermde gebied, dat ook wel ‘Koe in de wijk’ wordt genoemd.

Als je hem aanspreekt, dan vertelt hij graag zijn verhaal, waarbij hij munten uit de tijd van de Romeinen en uit de tijd van de Spaanse bezetting tevoorschijn tovert. De polder waarin Tanthof is gebouwd, blijkt in vroeger tijden een rol te hebben gespeeld bij de belegering van de stad Delft door de Spanjaarden en veel eerder voor de Romeinen, die op weg waren naar hun bloeiende bestuurs- en handelscentrum Forum Hadriani, tegenwoordig bekend onder de naam Voorburg.

Kortom, tussen de koeienvlaaien vindt de man met de metaaldetector tot op 30 centimeter diep voorwerpen, die een verhaal vertellen over onze leefomgeving in de geschiedenis. Hij doorzoekt de koeienwei al meerdere jaren en nog steeds stuit hij op nieuwe vondsten. Voor de goede orde: er wordt met medeweten van de boer, die ‘koe in de wijk’ pacht, naar metalen voorwerpen gezocht. Daarbij worden ook metalen voorwerpen, die schadelijk kunnen zijn voor de koeien verwijdert uit de grond. Na het wegsteken van een kluit aarde na een signaal van de metaaldetector en het zoeken naar een metalen voorwerp wordt de kluit teruggeplaatst.

Over geschiedenis gesproken ontving de BHTD kortgeleden de complete reeks verhalen, die ons lid Huub ’t Hart ooit heeft geschreven over de geschiedenis van Tanthof. De reeks verhalen is lang geleden verschenen in de buurtkrant van onze wijk. De BHTD is van plan om de toegang tot de verhalen van Huub te ontsluiten, want veel huidige bewoners zijn er vast niet bekend mee. We denken nog na over de wijze waarop. Het kan zijn dat de BHTD samen met andere partijen in de wijk met een wijkkrant start, maar de haalbaarheid daarvan is op dit moment nog niet duidelijk. Een andere manier zou kunnen zijn om telkens een deel van de verhalen in de nieuwsbrief van de BHTD te publiceren, die elke twee maanden verschijnt.


In het zonnetje
Henk Tetteroo

WIJKBEWONER HENK TETTEROO SCHRIJFT TIENDE DUURZAAM JAARVERSLAG

 

Elke wijkbewoner zou Henk Tetteroo in de wijk gespot kunnen hebben tijdens het opruimen van zwerfafval in de wijk. In zijn duurzaam jaarverslag vermeldt hij dat hij in 2021 maar liefst 7551 blikjes, 1919 plastic flessen en 8147 peuken heeft geraapt.


Het persoonlijk duurzaam jaarverslag van Henk, zijn tiende, is een lezenswaardig boekje van 26 pagina’s, dat begint met een relevante dichtregel van Joost van den Vondel uit 1634: ‘Wy Groeien vast in tal en last’. Bezoekers van de Kalverstraat in Amsterdam treffen behalve deze regel ook de rest van het gedicht aan boven de poort van het burgerweeshuis. Het gedicht uit de zeventiende eeuw refereerde overigens niet aan de hedendaagse actualiteit, dat het beroerd gaat met de aarde, maar aan een pestepidemie, waardoor veel kinderen wees werden.


Henk benoemt in zijn persoonlijk duurzaam jaarverslag, dat ‘Wereld Overschot Dag’, de datum in het jaar waarop we jaarlijks met ons allen de aardse hulpbronnen hebben gebruikt, eerder valt. In 1985 viel deze dag op 4 november, in 2021 op 29 juli. Na genoemde data start de roofbouw op onze aarde, oftewel teren we in op onze hulpbronnen, waardoor het leven op aarde in gevaar komt.


In het boekje toont Henk aan, dat het ook als burger van een rijk westers land mogelijk is om zijn mondiale voetafdruk niet groter te laten zijn dan wat onze aarde aankan gezien de omvang van de wereldbevolking. Hij roept op om de eigen mondiale voetafdruk uit te rekenen. Dat kan via www.duurzaamheidinactie.nl


Het voorgaande leidt echt niet tot een opsomming van sober gedrag met een focus op getallen. Henk richt zich op verbetering en vooruitgang, omdat er naar zijn zeggen een wereld te winnen is. Hij hoopt de lezers te inspireren en ook hoop te bieden. Henk beschrijft duurzaam gedrag op soms humoristische wijze, maakt volop taalgrappen met als topper een hilarisch gedicht, waarin de overlast van het vliegveld in Rotterdam wordt afgezet tegen de overlast van een automobilist. Henk was in zijn werkzaam leven docent Nederlands. Dat zien we terug in het persoonlijk duurzaam jaarverslag.


Henk benoemt zijn wapenfeiten, waaronder veel voorbeelden van consuminderen en bewuste keuzes tot activiteiten en gedrag om de wereld leefbaar te houden. Daarnaast beschrijft Henk zijn inzet om de maatschappij op andere gedachten te brengen bij plannen die de kwaliteit van de leefomgeving in gevaar te brengen. Denk daarbij aan zijn verzet tegen uitbreiding van het aantal rijstroken op de A4, een vervolg op zijn tientallen jaren durende strijd tegen de aanleg van deze snelweg door Midden-Delfland. Meer voorbeelden noemen is gezien de omvang van dit artikel niet mogelijk, maar eigenlijk kun je stellen dat milieubewust gedrag met de persoonlijkheid van Henk versmolten is geraakt.


Henk heeft aangeboden om voor de leden van de BHTD zijn verhaal te houden over zijn persoonlijk duurzaam jaarverslag en dus over zijn duurzaam gedrag. Laat je interesse blijken via een korte reactie op dit bericht. Als er ongeveer 20 belangstellenden zijn, organiseert de BHTD in samenspraak met Henk een inspirerende bijeenkomst.

 


Gezellig drukke infomarkt Wonen in Tanthof voor senioren

Van de voorzitter (maart 2023)

Op 21 maart is het startprogramma ‘ Samen maken wij West’ van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) voor Delft-West gepresenteerd tijdens een informele avond, waarbij instellingen, organisaties en bewoners door hun handtekening te plaatsen hun betrokkenheid bij de verbetering van leefbaarheid in Delft-West konden tonen. Lezers van de ‘Delft op zondag’ konden in de editie van 26 maart op de foto zien, dat ik namens de BHTD mijn handtekening plaatste.

Doel van het NPLV


Gedurende een periode van vijftien tot twintig jaar is het de bedoeling dat de overheid (ministeries en gemeenten), instellingen (woningbouwcorporaties, welzijns- en gezondheidsinstellingen en scholen) en organisaties (bijvoorbeeld jongeren- en bewonersorganisaties) in gezamenlijkheid optrekken om de combinatie van problemen, zoals werkloosheid (leven van een uitkering), armoede/ schulden, woonproblematiek (kleine behuizing van soms matige kwaliteit), onderwijsachterstanden (minder toekomstkansen) en een slechte gezondheid van bewoners in een achterstandssituatie aan te pakken. Het doel is dat deze bewoners in goede gezondheid en voorzien van werk volwaardig kunnen deelnemen in de samenleving en vanuit een positief zelfbeeld kansen kunnen herkennen en pakken, waardoor ook de leefbaarheid en veiligheid in wijken of buurten verbetert.

Wie meer over het hoe en waarom van het NPLV wil weten, klik hier!

Gebied rond Bikolaan


Niet geheel Tanthof-West maakt deel uit van het gebied Delft-West, dat in dit kader extra aandacht zal krijgen. Eigenlijk gaat de aandacht vooral uit naar de omgeving rond het wijkwinkelcentrum aan de Bikolaan. In ‘Samen maken wij West’ staat een analyse van de problematiek in Tanthof-West, die herkenbaar is. De huizenvoorraad van de woningbouwcorporatie Vidomes in deze buurt bestaat uit relatief veel HAT-eenheden. Het betreft woningen, waarvan de huurprijs laag is en er wonen veelal kwetsbare mensen. De omloopsnelheid van huurders is vrij hoog, mede omdat er naar verhouding veel mensen wonen met gedrag dat tot overlast leidt. Tijdens een door Perspektief georganiseerde bijeenkomst gaf een bewoner van de Nigeriastraat aan, dat ze vrijwel geen overlast ondervond van de bewoners van Perspektief, maar wel op straat werd gepest door buurtbewoners, die zich in de omgeving van de fastfoodwinkels ophouden. De binding van veel bewoners met de leefomgeving is gering. Niet zelden zijn zij bezig met overleven en wachten ze op kansen om hun positie te verbeteren en elders te gaan wonen. Helaas voor de buurt wonen er een aantal bewoners, die voor snel geld kiezen en in drugs handelen. De handel in drugs leidt tot drugscriminaliteit en de gevolgen daarvan zijn ook merkbaar in de rest van de wijk. Het eenvoudigste voorbeeld daarvan is dat een flink aantal wijkbewoners ervoor kiest om hun boodschappen buiten de wijk te halen, omdat ze het wijkwinkelcentrum qua winkelaanbod niet aantrekkelijk vinden en/of zich er niet veilig voelen.

Oplossingen


De BHTD heeft begin 2022 al aan raadsleden van de commissie sociaal domein laten weten, dat het benauwde wijkwinkelcentrum meer tot hart van Tanthof-West zou kunnen uitgroeien, als een deel van het kleurloze gebouw aan de Nigeriastraat zou worden afgebroken, waardoor er een zichtverbinding ontstaat met de scholen, die achter dit gebouw vanaf eind 2024 nieuwbouw zullen krijgen. Voorts zou in het kader van de wijkversterking een fors aantal HAT-eenheden samengevoegd moeten worden tot gezinswoningen, waardoor volwaardige woningen met voldoende leefruimte ontstaan. Verder is het nodig, dat er oprechte aandacht wordt gegeven aan wie de bewoners zijn en wat zij nodig hebben om zich (sociaal) te ontwikkelen, waardoor kansen op participatie (werk, leefomgeving) worden bevorderd. Vidomes en Delft voor Elkaar hebben hiertoe een eerste stap gezet door nieuwe bewoners met een bezoek welkom te heten. Hierop zou moeten worden doorgepakt. Van meerdere instellingen is vernomen, dat ze het prettig zouden vinden als één van de huidige winkels aan de Bikolaan tot ontmoetingsruimte wordt getransformeerd. Prima als buren elkaar bij een kop koffie kunnen spreken, maar een ontmoetingsruimte kan ook worden gebruikt om stappen vooruit te zetten door gezamenlijke activiteiten te organiseren, die mensen kansen bieden. Dat kunnen buurtactiviteiten zijn, waardoor met middelen vanuit het NPLV mogelijk betaalde banen in de wijk kunnen ontstaan, maar ook begeleiding van kinderen, zodat hun onderkansen toenemen. Het ligt voor de hand dat hierbij instellingen of (vrijwilligers-)organisaties worden ingeschakeld, die de bewoners uitgaande van hun eigen behoeften een steuntje in de rug kunnen geven. Als mensen zich meer gezien en gekend weten, komen ze eerder toe zich vanuit eigen kracht open te stellen voor kansen. Dat kan de leefbaarheid van de buurt ten goede komen, waardoor het hart van Tanthof-West weer gezonder gaat kloppen. Omdat de wijk, onze leefomgeving, het waard is om erin te investeren, heeft de BHTD haar handtekening onder ‘Samen maken wij West’ geplaatst.

William van Treuren
voorzitter
w.van.treuren@bhtd.nl


‍Laatste nieuws van onze website

Van de voorzitter (maart 2024)

Vanaf het moment dat het bestuur besloot van de BHTD een netwerkorganisatie te maken nam het aantal organisaties waarmee de BHTD contact onderhield razendsnel toe. Daarmee werd het voor de BHTD gemakkelijker om informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de wijk te verkrijgen en klinkt het geluid...

Lees verder

Voorbeeldwoningen Tanthof gezocht voor algemeen advies

Mijn CV ketel is aan vervanging toe. Wat nu???


Vanaf 1 januari 2026 mag je geen nieuwe CV ketel meer plaatsen.  De vraag is wat je het beste kunt doen als je CV ketel 10 jaar oud en aan vervanging toe is. Om bewoners hierin op weg te helpen heeft de BHTD aan de gemeente Delft gevraagd...

Lees verder

Een zadenbibliotheek in Tanthof!

Sinds 2023 is Zadenbibliotheek Delfland voor biologische, zaadvaste zaden actief in de regio Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer. De bibliotheek is in 2022 opgericht en wordt gerund door vrijwilligsters uit de regio, waarvan de initiatiefneemster in Tanthof woont. Samen met filiaalhouders en moestuinclubs...

Lees verder

Vijf nieuwe zitbanken in Tanthof

Tijdens het eerste bewonerscafé, maar ook in de wijkkrant is een oproep verschenen om aan te geven op welke plekken in de wijk het plaatsen van een zitbank een functie zou kunnen hebben. De BHTD heeft hiertoe het initiatief genomen, omdat in de vierjaarlijkse enquête onder haar ruim duizend leden...

Lees verder

Interview met boa: Amal Ismail

Dit interview is onderdeel van een reeks interviews met professionals werkzaam voor de publieke zaak in Tanthof.

Deze keer een interview met de bijzonder opsporingsambtenaar (boa): Amal Ismail
Vertel eens wie je bent en waarom je boa bent geworden?
Ik ben Amal en...

Lees verder

Groenontwikkeling in Tanthof valt in het water

Een dramatische kop boven dit korte artikel, die vooral letterlijk genomen moet worden. Zowel Staatsbosbeheer als Warmtelinq hebben laten weten, dat voorgenomen werkzaamheden worden uitgesteld vanwege de te natte en onbegaanbare ondergrond op dit moment.

Bij Warmtelinq gaat de melding over het werk...

Lees verder

Geluidshinder Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

De Vereniging BTV-Rotterdam Airport; Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport zet zich in om de geluidshinder van vliegtuigen rondom Rotterdam Airport te verminderen. De Commissie Regionaal Overleg Rotterdam Airport en provincie Zuid-Holland vindt dat RTHA de overlast van vliegtuigen moet...

Lees verder

Seniorenweb Delft

[advertentie]


SeniorWeb Leercentrum Delft. Een begrip in de stad. Veel mensen weten ons te vinden. U nog niet? U bent welkom voor vragen, voor hulp of voor informatie bij onze inloopspreekuren “De Digitale Huiskamer” in DOK, Centrale Bibliotheek aan het Vesteplein in Delft. Elke 2de dinsdag...

Lees verder

Terugblik op het tweede bewonerscafé Tanthof

Op 19 februari vond het tweede bewonerscafé plaats. Bijna vijftig wijkbewoners waren naar De Hofstee gekomen om kennis te maken met de wijkregisseur, meer te vernemen over de nieuwbouw voor de scholen, welke ontwikkelingen in de wijk spelen en te ontdekken welke lekkernijen uit de wijk er voor de aanwezigen...

Lees verder

Uitnodiging Bewonerscafé Tanthof 19 februari 2024

Op maandag 19 februari om 19.30 uur vindt het tweede bewonerscafé van Tanthof plaats.

Wat gaan we doen?

Zoals tijdens het eerste bewonerscafé is aangekondigd heeft de BHTD de gemeente uitgenodigd om informatie te komen geven over wanneer de nieuwbouw voor de basisscholen in Tanthof op...

Lees verder

Van de voorzitter (februari 2024)

Over hoe de zeggenschap over deelname aan het project BuurtSaam niet bij het gemeentebestuur, maar bij het zorgkantoor van DSW terechtkwam en wat daar vreemd aan is!


In de laatste nieuwsbrieven schreef ik geregeld een berichtje over dat de BHTD door LSABewoners was uitgenodigd om deel...

Lees verder

Interview met de wijkagenten van Tanthof

Terwijl ik het Bikoplein oversteek op zoek naar de politiepost aan de Ghanastraat 2 staat Remy al buiten voor de deur en zwaait me breed lachend toe. Een ferme handdruk volgt en binnen wacht een warm welkom met koffie. Lisette schuift ook aan. Ze hecht aan goed contact met en informatievoorziening aan...

Lees verder

Hoe denkt Tanthof over verkeersveiligheid?

In de werkgroep ‘wonen, voorzieningen, groen, verkeer, water, zorg en welzijn’ van de BHTD staat de verkeersveiligheid al langer op de agenda. Aanvankelijk lag hierbij de focus op Abtswoude, de doorgaande weg tussen Delft en Schiedam, die Tanthof opdeelt in een oostelijk en westelijk deel.Abtswoude...


Lees verder

Warmtelinq: werkzaamheden Tanthof naderen hun einde

Op 21 maart 2021 informeerde de BHTD voor het eerst haar leden, dat er een gesprek met de Gasunie had plaatsgevonden over het project Warmtelinq om zicht te krijgen wat het doel van Warmtelinq is en welke gevolgen de aanleg van Warmtelinq zou hebben voor de bewoners van met name Tanthof-West. Gehinderd...


Lees verder

Extra bankjes en een openbaar watertappunt in de wijk

Behalve in de nieuwsbrief van de BHTD zijn ook in de vorige uitgave van de wijkkrant Te Gek Tanthof en tijdens het eerste bewonerscafé van Tanthof in december oproepen gedaan om met suggesties te komen, waar in de wijk nog bankjes ontbreken. Deze actie heeft de BHTD niet zelf verzonnen, maar is een...

Lees verder

Inloopavond over uitbreiding bosareaal Abtswoudse Bos

Staatsbosbeheer organiseert op maandag 5 februari een inloopavond over uitbreiding bosareaal Abtswoudse Bos en onderhoud rietmoerassen achter Tanthof-West


Deze week ontving de BHTD bericht van Staatsbosbeheer, dat er aanstaande maandag 5 februari tussen 19.00 en 21.00 uur in de gele zaal...


Lees verder

Activiteitenprogramma Wijkcentrum De Hofstee

Een vraag die ik steeds weer terug hoor komen is wat er te doen is in wijkcentrum de Hofstee.  Bij het bewonerscafé werd hier ook weer naar gevraagd. Toen besloot ik maar eens op onderzoek uit te gaan. Op het prikbord, in de vitrine met de barricadeletters, de flyers achter het raam naast de ingang....

Lees verder

Praatplaat Bewonerscafé Tanthof 18-12-2023

 

Getekend verslag van het bewonerscafé Tanthof op 18 december 2023
Gemaakt door: Petra de Graaf-Swalue, oftewel 'Peetmade'

Lees verder

Van de voorzitter (december 2023)

Het jaar is alweer bijna voorbij en wat betreft de BHTD gebeurt dat in het laatste kwartaal van het jaar niet ongemerkt.

Op zaterdag 4 november organiseerden we een informatiemarkt over het vergroenen en verduurzamen van Tanthof onder de titel ‘Een groene buurt en een energiezuinig huis. Hoe doe...

Lees verder

Interview met wijkregisseur Wladimir LesuisInterviewreeks ‘Werkzaam ten behoeve van de publieke zaak in Tanthof’ (deel 1)


Vertel eens wie je bent en hoe je wijkregisseur bent geworden?


Mijn naam is Wladimir Lesuis. Ik ben circa 1,5 jaar werkzaam voor de gemeente Delft en in april 2023 kreeg ik de keuze om de wijkregie...


Lees verder

Aankomende activiteiten

Spreekuur / Wijkcontactpunt 05-23

De BHTD is, in de persoon van William van Treuren, elke tweede woensdag van de maand aanwezig in de huiskamer van wijkcentrum ‘De Hofstee’ om met wijkbewoners in gesprek te gaan over hun belevenissen, zorgen, vragen en suggesties ten aanzien van de Tanthof en de BHTD. Dit spreekuur wordt georganiseerd in samenwerking met Delft voor Elkaar.

Datum 10 mei 2023 | 11:00 - 13:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 05-23

Het BHTD bestuur houdt vanavond haar maandelijkse vergadering. Het bestuur vergadert standaard iedere maand, m.u.v. van juli en augustus.

Datum 11 mei 2023 | 20:00 - 22:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Spreekuur / Wijkcontactpunt 06-23

De BHTD is, in de persoon van William van Treuren, elke tweede woensdag van de maand aanwezig in de huiskamer van wijkcentrum ‘De Hofstee’ om met wijkbewoners in gesprek te gaan over hun belevenissen, zorgen, vragen en suggesties ten aanzien van de Tanthof en de BHTD. Dit spreekuur wordt georganiseerd in samenwerking met Delft voor Elkaar.

Datum 14 juni 2023 | 11:00 - 13:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 06-23

Het BHTD bestuur houdt vanavond haar maandelijkse vergadering. Het bestuur vergadert standaard iedere maand, m.u.v. van juli en augustus.

Datum 6 juni 2023 | 20:00 - 22:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Abonnement wijzigen voor deze nieuwsbrief

 

Copyright © 2023 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden