Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Januari 2023: Blog voorzitter | Aankondiging ALV | Bestuursleden gezocht

Januari 2023: Blog voorzitter | Aankondiging ALV | Bestuursleden gezocht
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief januari 2023
‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van Dinsdag ‍14 Mei 2024 ‍.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


BHTD Nieuwjaarsreceptie 2023

Van de voorzitter (januari 2023)

In de publicaties van de BHTD gaat het vaak over concrete voorbeelden van ontwikkelingen of problemen op het gebied van wonen, voorzieningen, leefbaarheid en groen in bepaalde delen van Tanthof. Recent confronteerde de media ons in twee artikelen met twee problemen, die een grote impact op onze wijk hebben of in de toekomst kunnen hebben en die tot op heden vanuit de BHTD nog weinig aandacht hebben gekregen, uitgezonderd in de context van de artikelen over de Vogelbuurt-West.

Wateroverlast in Delft


In de aanloop naar de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 bracht het AD een artikel over de wateroverlast in Delft, waar extreme hoeveelheden neerslag als gevolg van klimaatverandering om verschillende redenen (hoog grondwaterpeil, overbelast riool, verstening, verstopte verbindingen  en de aanwezigheid van zeeklei) moeilijk afgevoerd kunnen worden. Het gevolg is ondergelopen kelders en kruipruimten, enorme plassen op straat. In een ander artikel werd vanuit het hoogheemraadschap beaamd dat wateroverlast als gevolg van extreme regenbuien een blijvend probleem lijkt te zijn. Tanthof ligt onder de zeespiegel, dus ik kreeg er beelden bij. Vanuit het hoogheemraadschap wordt gewezen op maatregelen die bewoners zelf kunnen nemen. Naast het verminderen van de verstening (minder tegels in de tuin) is het zelf opvangen van regenwater door de goten te koppelen aan regentonnen, groene daken die water vasthouden of in de tuin door middel van infiltratiekratten of andere waterbuffer (vijver) een meer structurele aanpak van het probleem. Het aanschaffen van zandzakken kan in incidentele situaties helpend zijn. Duidelijk is dat overheden als gemeente en waterschap ondanks hun inspanningen om een antwoord te vinden op veranderende omstandigheden het niet meer alleen afkunnen. Woningbouwcorporaties en huiseigenaren (met benedenwoningen) zullen ook zelf aan de bak moeten.

Armoede in Delft


In de ‘Krant op zondag’ stond een artikel over de armoede in Delft, die boven het landelijk gemiddelde ligt. 8,6 procent van de huishoudens heeft te maken met een inkomen onder de armoedegrens (landelijk: 6,8 procent. Het aantal kinderen in Delft dat woont in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens ligt nog hoger (9,6 procent). Binnen Delft hebben 6,7 procent van de huishoudens problematische schulden, waarbij de wijken Tanthof-Oost (8,6 procent) en Tanthof-West (7,9 procent) op respectievelijk de twee en vierde plaats staan. Dit betekent dat er achter bij benadering 575 huisdeuren in Tanthof sprake is van geldproblemen. Geldproblemen hebben in veel gevallen een verlammend effect op participatie, waardoor eenzaamheid op de loer ligt en ook kinderen begrensd kunnen raken in hun activiteiten. Met name door toename van de energieprijzen zijn aanzienlijk meer Delftenaren afhankelijk geworden van de pakketten van de Voedselbank (de aanvraag is met 30 procent toegenomen). De gemeente en meerdere organisaties zetten zich in om schulden van huishoudens te saneren en om de thuisadministratie (overzicht op de financiën) van Delftenaren op orde te krijgen, maar dat is niet altijd genoeg. Herinneren jullie nog dat liedje van Leen Jongewaard met als pakkend refrein ‘We benne op de wereld om elkaar te helpen….. niet waar?’ Vaak denken we dat die 575 huisdeuren aan de andere kant van de wijk zijn te vinden en niet in de eigen straat. In veel gevallen zal deze gedachte niet juist zijn. Iedereen kan door een opeenstapeling van pech in het leven in de financiële problemen, dus het kan ook je buren treffen. Misschien kan je helpen om mensen uit hun isolement te halen. Soms met een luisterend oor, soms op een andere wijze, een wijze die bij je past. Op 27 januari om 16.00 uur vindt er in OPEN (de bieb in het centrum) een Delfts stadsdebat plaats over armoede in de stad. Je hoeft je niet aan te melden om deel te kunnen nemen. De toegang is gratis.

Woonvisie 2030


Een week terug bracht de ‘Krant op zondag’ op de voorpagina een paginavullend artikel over wonen. De aanleiding was een brief van de gezamenlijke bewonersbelangenverenigingen aan de politiek om bewoners te betrekken bij de plaatselijke woonvisie 2030. Zojuist kwam de uitnodiging van de wethouder binnen om in februari met elkaar in gesprek te gaan. Vanzelfsprekend zal de BHTD bij dit gesprek aanwezig zijn en we hopen op de oprichting van een ‘platform wonen’, alwaar de gemeente en de stad met regelmaat met elkaar in gesprekken kunnen over wonen en voorzieningen.

Tot slot


Op de nieuwjaarsbijeenkomst van de BHTD waren ongeveer vijftig leden en genodigden aanwezig. Het kan zijn, dat u er niet bij was. In dat geval wens ik u een gezond, gelukkig en goed 2023 toe met veel woonplezier in Tanthof.

William van Treuren
voorzitter
w.van.treuren@bhtd.nl


Aankondiging ALV en oproep nieuwe bestuursleden


Op donderdag 6 april houdt de BHTD haar Algemene Ledenvergadering (ALV), waarop in het eerste deel van de bijeenkomst zoals dat hoort de jaarverslagen, de begroting voor 2023 en het verslag van de kascommissie worden besproken. Daarnaast vindt er een verkiezing van nieuwe bestuursleden plaats.

Oproep nieuwe bestuursleden


Bij de huidige ambities van het bestuur is er absoluut aanvulling nodig, omdat gedurende het afgelopen jaar John van Agthoven en Marco Haring hun bestuurslidmaatschap om gezondheidsredenen hebben neergelegd en Alfred Boot reeds vorig jaar had aangekondigd te gaan stoppen na zich ongeveer vijftien jaar bestuurlijk te hebben ingezet voor de BHTD.

Kortom, de BHTD is op zoek naar twee of drie nieuwe bestuursleden, die geïnteresseerd zijn in het kritisch volgen en beïnvloeden van nieuwe ontwikkelingen in de wijk, graag met wijkbewoners in gesprek gaan om hun verhalen over de leefbaarheid en hun woonwensen aan te horen en hen aan te moedigen in hun leefomgeving te participeren, zich te laten horen, en om na te denken over hoe we het ledenvoordeel verder kunnen uitbouwen en nieuwe door de wijk gewenste activiteiten (soms samen met anderen) kunnen (helpen) organiseren. De wijk is het waard en de wijkbewoners zijn het zeker waard! Heb je belangstelling of wil je meer informatie, neem dan vooral contact op met William van Treuren via w.van.treuren@bhtd.nl of telefonisch 06-18755896.

Uitnodiging en stukken ALV


In de tweede helft van februari ontvangen de leden de uitnodiging, agenda en stukken voor de ALV van 6 april. We hopen dan ook de namen van de kandidaat-bestuursleden te presenteren. Naast de verplichte onderdelen van een jaarvergadering hoopt het bestuur de leden bij te praten over actuele ontwikkelingen in de wijk en is daarbij nieuwsgierig naar de mening van de leden.

Voor het inhoudelijk deel na de pauze vragen we aan de gezamenlijke projectgroep van Natuurlijk Delfland en BHTD, die aan de slag is met plannen om in het Abtswoudsepark de biodiversiteit te vergroten hun plannen te ontvouwen. Voor de jaarvergadering van 2020 bestond reeds het plan om het themadeel te wijden aan het groene karakter van Tanthof, maar de gestelde beperkingen om elkaar in groepsverband te mogen ontmoeten gooiden destijds roet in het eten.

Na afloop van het thematische deel van de jaarvergadering nemen we voor wie wil nog even de tijd om gezellig na te praten onder het genot van een drankje en een hapje.


‍Laatste nieuws van onze website

Van de voorzitter (maart 2024)

Vanaf het moment dat het bestuur besloot van de BHTD een netwerkorganisatie te maken nam het aantal organisaties waarmee de BHTD contact onderhield razendsnel toe. Daarmee werd het voor de BHTD gemakkelijker om informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de wijk te verkrijgen en klinkt het geluid...

Lees verder

Voorbeeldwoningen Tanthof gezocht voor algemeen advies

Mijn CV ketel is aan vervanging toe. Wat nu???


Vanaf 1 januari 2026 mag je geen nieuwe CV ketel meer plaatsen.  De vraag is wat je het beste kunt doen als je CV ketel 10 jaar oud en aan vervanging toe is. Om bewoners hierin op weg te helpen heeft de BHTD aan de gemeente Delft gevraagd...

Lees verder

Een zadenbibliotheek in Tanthof!

Sinds 2023 is Zadenbibliotheek Delfland voor biologische, zaadvaste zaden actief in de regio Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer. De bibliotheek is in 2022 opgericht en wordt gerund door vrijwilligsters uit de regio, waarvan de initiatiefneemster in Tanthof woont. Samen met filiaalhouders en moestuinclubs...

Lees verder

Vijf nieuwe zitbanken in Tanthof

Tijdens het eerste bewonerscafé, maar ook in de wijkkrant is een oproep verschenen om aan te geven op welke plekken in de wijk het plaatsen van een zitbank een functie zou kunnen hebben. De BHTD heeft hiertoe het initiatief genomen, omdat in de vierjaarlijkse enquête onder haar ruim duizend leden...

Lees verder

Interview met boa: Amal Ismail

Dit interview is onderdeel van een reeks interviews met professionals werkzaam voor de publieke zaak in Tanthof.

Deze keer een interview met de bijzonder opsporingsambtenaar (boa): Amal Ismail
Vertel eens wie je bent en waarom je boa bent geworden?
Ik ben Amal en...

Lees verder

Groenontwikkeling in Tanthof valt in het water

Een dramatische kop boven dit korte artikel, die vooral letterlijk genomen moet worden. Zowel Staatsbosbeheer als Warmtelinq hebben laten weten, dat voorgenomen werkzaamheden worden uitgesteld vanwege de te natte en onbegaanbare ondergrond op dit moment.

Bij Warmtelinq gaat de melding over het werk...

Lees verder

Geluidshinder Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

De Vereniging BTV-Rotterdam Airport; Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport zet zich in om de geluidshinder van vliegtuigen rondom Rotterdam Airport te verminderen. De Commissie Regionaal Overleg Rotterdam Airport en provincie Zuid-Holland vindt dat RTHA de overlast van vliegtuigen moet...

Lees verder

Seniorenweb Delft

[advertentie]


SeniorWeb Leercentrum Delft. Een begrip in de stad. Veel mensen weten ons te vinden. U nog niet? U bent welkom voor vragen, voor hulp of voor informatie bij onze inloopspreekuren “De Digitale Huiskamer” in DOK, Centrale Bibliotheek aan het Vesteplein in Delft. Elke 2de dinsdag...

Lees verder

Terugblik op het tweede bewonerscafé Tanthof

Op 19 februari vond het tweede bewonerscafé plaats. Bijna vijftig wijkbewoners waren naar De Hofstee gekomen om kennis te maken met de wijkregisseur, meer te vernemen over de nieuwbouw voor de scholen, welke ontwikkelingen in de wijk spelen en te ontdekken welke lekkernijen uit de wijk er voor de aanwezigen...

Lees verder

Uitnodiging Bewonerscafé Tanthof 19 februari 2024

Op maandag 19 februari om 19.30 uur vindt het tweede bewonerscafé van Tanthof plaats.

Wat gaan we doen?

Zoals tijdens het eerste bewonerscafé is aangekondigd heeft de BHTD de gemeente uitgenodigd om informatie te komen geven over wanneer de nieuwbouw voor de basisscholen in Tanthof op...

Lees verder

Van de voorzitter (februari 2024)

Over hoe de zeggenschap over deelname aan het project BuurtSaam niet bij het gemeentebestuur, maar bij het zorgkantoor van DSW terechtkwam en wat daar vreemd aan is!


In de laatste nieuwsbrieven schreef ik geregeld een berichtje over dat de BHTD door LSABewoners was uitgenodigd om deel...

Lees verder

Interview met de wijkagenten van Tanthof

Terwijl ik het Bikoplein oversteek op zoek naar de politiepost aan de Ghanastraat 2 staat Remy al buiten voor de deur en zwaait me breed lachend toe. Een ferme handdruk volgt en binnen wacht een warm welkom met koffie. Lisette schuift ook aan. Ze hecht aan goed contact met en informatievoorziening aan...

Lees verder

Hoe denkt Tanthof over verkeersveiligheid?

In de werkgroep ‘wonen, voorzieningen, groen, verkeer, water, zorg en welzijn’ van de BHTD staat de verkeersveiligheid al langer op de agenda. Aanvankelijk lag hierbij de focus op Abtswoude, de doorgaande weg tussen Delft en Schiedam, die Tanthof opdeelt in een oostelijk en westelijk deel.Abtswoude...


Lees verder

Warmtelinq: werkzaamheden Tanthof naderen hun einde

Op 21 maart 2021 informeerde de BHTD voor het eerst haar leden, dat er een gesprek met de Gasunie had plaatsgevonden over het project Warmtelinq om zicht te krijgen wat het doel van Warmtelinq is en welke gevolgen de aanleg van Warmtelinq zou hebben voor de bewoners van met name Tanthof-West. Gehinderd...


Lees verder

Extra bankjes en een openbaar watertappunt in de wijk

Behalve in de nieuwsbrief van de BHTD zijn ook in de vorige uitgave van de wijkkrant Te Gek Tanthof en tijdens het eerste bewonerscafé van Tanthof in december oproepen gedaan om met suggesties te komen, waar in de wijk nog bankjes ontbreken. Deze actie heeft de BHTD niet zelf verzonnen, maar is een...

Lees verder

Inloopavond over uitbreiding bosareaal Abtswoudse Bos

Staatsbosbeheer organiseert op maandag 5 februari een inloopavond over uitbreiding bosareaal Abtswoudse Bos en onderhoud rietmoerassen achter Tanthof-West


Deze week ontving de BHTD bericht van Staatsbosbeheer, dat er aanstaande maandag 5 februari tussen 19.00 en 21.00 uur in de gele zaal...


Lees verder

Activiteitenprogramma Wijkcentrum De Hofstee

Een vraag die ik steeds weer terug hoor komen is wat er te doen is in wijkcentrum de Hofstee.  Bij het bewonerscafé werd hier ook weer naar gevraagd. Toen besloot ik maar eens op onderzoek uit te gaan. Op het prikbord, in de vitrine met de barricadeletters, de flyers achter het raam naast de ingang....

Lees verder

Praatplaat Bewonerscafé Tanthof 18-12-2023

 

Getekend verslag van het bewonerscafé Tanthof op 18 december 2023
Gemaakt door: Petra de Graaf-Swalue, oftewel 'Peetmade'

Lees verder

Van de voorzitter (december 2023)

Het jaar is alweer bijna voorbij en wat betreft de BHTD gebeurt dat in het laatste kwartaal van het jaar niet ongemerkt.

Op zaterdag 4 november organiseerden we een informatiemarkt over het vergroenen en verduurzamen van Tanthof onder de titel ‘Een groene buurt en een energiezuinig huis. Hoe doe...

Lees verder

Interview met wijkregisseur Wladimir LesuisInterviewreeks ‘Werkzaam ten behoeve van de publieke zaak in Tanthof’ (deel 1)


Vertel eens wie je bent en hoe je wijkregisseur bent geworden?


Mijn naam is Wladimir Lesuis. Ik ben circa 1,5 jaar werkzaam voor de gemeente Delft en in april 2023 kreeg ik de keuze om de wijkregie...


Lees verder

Aankomende activiteiten

Spreekuur / Wijkcontactpunt 02-23

De BHTD is, in de persoon van William van Treuren, elke tweede woensdag van de maand aanwezig in de huiskamer van wijkcentrum ‘De Hofstee’ om met wijkbewoners in gesprek te gaan over hun belevenissen, zorgen, vragen en suggesties ten aanzien van de Tanthof en de BHTD. Dit spreekuur wordt georganiseerd in samenwerking met Delft voor Elkaar.

Datum 8 februari 2023 | 11:00 - 13:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 02-23

Het BHTD bestuur houdt vanavond haar maandelijkse vergadering. Het bestuur vergadert standaard iedere maand, m.u.v. van juli en augustus.

Datum 9 februari 2023 | 20:00 - 22:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Abonnement wijzigen voor deze nieuwsbrief

 

Copyright © 2023 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden