Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Mei/Juni 2023: Fijne zomer! | Hulp bij activiteiten | Zelfbeheer groen

Mei/Juni 2023: Fijne zomer! | Hulp bij activiteiten | Zelfbeheer groen
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief mei/juni 2023

Klik hier om het online te bekijken

 

‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van Woensdag ‍15 Mei 2024 ‍.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


Een heel fijne zomer toegewenst!

‍Het is officieel zomer en dat vertelt niet alleen onze kalender, maar we kunnen het de afgelopen weken ook erg goed merken aan het weer, de overvolle terrassen en de natuur die enorm droog staat. Ook in onze mooie wijk Tanthof kleurt het gras op sommige plekken geel en merken we dat huizen langzaam maar zeker opwarmen en zonnepanelen menig overuur draaien om alle opgewekte energie te verwerken. De zon straalt met een brede glimlach over Tanthof!

 

En deze nieuwsbrief staat ook bol van stralende nieuwsfeiten en zonnige, dus positieve, informatie over onze wijk. U leest in deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

 • Oproep: Hulp bij gezellige activiteiten in Tanthof
 • Zelfbeheer groen in Tanthof iets voor u?
 • Terugblik op de straathoekbijeenkomst met DSC van 1 mei 2023
 • Blog: van de voorzitter (juni 2023)
 • Laatste nieuws van onze website:
  • Vernieuwing riolering en vergroening Vogelbuurt-West van start
  • Update activiteiten aanleg Warmtelinq
  • Bewonersavond Delftse woonvisie: bijbouwen, groen, ontmoeten en delen
  • Terugblik Algemene Ledenvergadering 6 april 2023
  • Bewonerscafé: 'Verhogen biodiversiteit in Abtswoudsepark'
 • Aankomende activiteiten

Veel leesplezier toegewenst en namens het bestuur en de vrijwilligers van de BHTD wensen wij u een heel fijne zomer 2023 toe!

 

Zomer 2023

Oproep: Hulp bij gezellige activiteiten in Tanthof

De BHTD wil naast haar activiteiten op het bied van maatschappelijke ontwikkelingen in de wijk en het aanbieden van ledenvoordeel ook actief gaan worden bij het organiseren van publieksactiviteiten met een gezellig, informeel karakter in Tanthof. De BHTD kan dit niet alleen en wil dit ook niet alleen gaan oppakken.

De BHTD is op zoek naar leden, wijkbewoners en organisaties in de wijk, waarmee we de krachten kunnen bundelen om bijvoorbeeld een kleedjesfeest (voor de Hofstee of in één van de wijkwinkelcentra), een Tanthoffeest (bij voorkeur samen met andere organisaties in de wijk), een pubquiz (wie zorgt voor de vragen, de BHTD zorgt voor de zaal), een informatiemarkt over wat er te doen valt in de wijk, of een wijkpicknick in het Abtswoudsepark te organiseren. Het kan ook gaan om een bestaande activiteit, die we voortaan vanuit de BHTD kunnen ondersteunen.

Als je je wilt aanmelden voor het (mede) organiseren van een gezellige activiteit in de wijk, of als je namens een organisatie met het bestuur van de BHTD in gesprek wil over het samen oppakken van de organisatie van een activiteit stuur dan een bericht aan info@bhtd.nl of maak gebruik van ons contactformulier!


Zelfbeheer groen in Tanthof iets voor u?

Uit de werkgroep groen van de BHTD:

Je kunt een boomtuintje aanleggen zonder toestemming daarvoor te vragen. Meld het dan wel van tevoren even bij de gemeente. De gemeente plaatst dan een ‘participatiepunaise’. Hierdoor is het voor beheerders van de openbare ruimte duidelijk dat het boomtuintje wordt onderhouden. Meld het ook weer wanneer je met het onderhoud wilt stoppen.

Voor het aanleggen van een geveltuin in Tanthof geldt hetzelfde: er is geen toestemming nodig, maar meld het wel even bij de gemeente. Een loopruimte van 1,20 meter moet op de stoep overblijven en het tuintje mag maximaal 30 cm diep zijn vanaf de gevel.

Een containertuintje onderhouden is ook mogelijk.  Dat is een bak met plantjes rondom een ondergrondse container. Bij het legen van de container gaat het tuintje mee de lucht in. Als je samen met je buren zo een tuintje  wilt bijhouden kun je via een contactformulier de aanvraag indienen, dan kunnen zij dat aanleggen op de aangevraagde plek. Voor heel Delft zijn max 10 containertuintjes per jaar beschikbaar.

Openbaar groen kun je ook gaan beheren. Bijvoorbeeld bij een speeltuin. In overleg met buurtgenoten kun je de grond naar eigen smaak inrichten en onderhouden. Ook dit beheer kunt u aanvragen via een contactformulier. Er is hiervoor een goed plan nodig en de gemeente legt beheer en onderhoud vast in een beheerovereenkomst.

Voor alle informatie kun je terecht op: https://www.delft.nl/zelfbeheer


Terugblik op de straathoekbijeenkomst van 1 mei

Op maandag 1 mei tussen 18.30 en 20.00 uur organiseerden de BHTD en de studenten van D.S.C. een straathoekbijeenkomst bij het Kreekrugpad om met door middel van flyers uitgenodigde buurtgenoten in gesprek te gaan over het lustrumfeest dat de studenten opnieuw in het leegstaande kantoorpand aan de Tanthofdreef 3 willen organiseren. Voor zowel de BHTD als D.S.C. was het van belang te weten hoe de buurtgenoten tegen het meerdaagse feest aankeken en of men overlast verwachtte, waar eventueel goede afspraken over gemaakt zouden kunnen worden. Dat laatste leek tijdens de straathoekbijeenkomst niet het geval.

De BHTD was met zeven actieve leden aanwezig om de bewoners te woord te staan en ook D.S.C. was met een vergelijkbaar aantal studenten aanwezig. De opkomst vanuit de buurt was met hooguit vijftien personen matig te noemen. De aanwezige buren waren vooral nieuwsgierig naar het feest en niet bepaald kritisch. De ambtenaar, die namens de gemeente de vergunning voor het lustrumfeest zal gaan opstellen, was ook aanwezig, maar heeft waarschijnlijk weinig input kunnen ophalen. De pers was eveneens op komen dagen. Dit leverde een artikel op de website van Omroep West en Omroep Delft op, beiden van dezelfde verslaggever.


William van Treuren

Van de voorzitter (juni 2023)

Omdat een deel van Tanthof-West ervoor zorgt dat Tanthof in beeld is bij ‘Wij-West’ (het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid) wordt er vanuit de gemeente Delft meer ingezet op onze wijk. De koppeling van Tanthof, waar het over het algemeen prettig wonen is, aan ‘Wij West’ wekt bij de meeste wijkbewoners waarschijnlijk nog steeds verbazing, omdat het refereert aan het aanpakken van achterstanden in de wijk, terwijl het probleem zich in het buurtje van de Bikolaan lijkt te concentreren. De BHTD ziet ‘Wij West’ echter als mogelijkheid om eerder wegbezuinigde aandacht voor Tanthof weer terug op de agenda te plaatsen en tegelijkertijd daadwerkelijk in te zetten op aanpak van de problemen rond de Bikolaan. De BHTD heeft meerdere vertegenwoordigers in de partnerraad en denkt daarnaast binnenkort mee over een aanpak voor de bestaanszekerheid van kwetsbare bewoners in Delft-West.

Delft voor elkaar


Delft voor Elkaar is sinds ruim een jaar actief in de wijk met een opbouwwerker en ouderenwerkers. Daarnaast heeft Delft voor Elkaar een eerste bijeenkomst georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers van actieve organisaties in de wijk informatie met elkaar delen en samen kijken waar kansen liggen.

Wijkregisseur


De gemeente heeft recent een wijkregisseur voor Tanthof aangesteld en hij is om zicht op de problematiek te krijgen met een leefbaarheidsoverleg voor Tanthof gestart, waarin organisaties die professioneel actief zijn in de wijk ook aan de slag gaan om de kwaliteit van de wijk te verbeteren. Omdat de BHTD niet wist dat het een overleg tussen professionals betrof, belandde de BHTD bij toeval maar ook niet onuitgenodigd aan tafel bij dit overleg. Dit bleek voor zowel de professionals als de BHTD eigenlijk best profijtelijk. De BHTD is inmiddels uitgenodigd om mee te denken bij de voorbereiding van een werkatelier over wat er in Tanthof aangepakt zou kunnen of moeten worden. Overigens vindt de BHTD het prettig dat er een wijkregisseur is aangesteld voor Tanthof. Tot nu toe viel het vaak niet mee om de juiste plek bij de gemeente te vinden om een zorg of wens aan te kaarten. De wijkregisseur is voor de BHTD nu het aanspreekpunt.

Wijkversterking


Als gevolg van een hoge omloopsnelheid van personeel bij professionele organisaties ontbreekt het niet zelden aan collectief geheugen, dus is de BHTD in de gelegenheid om de wijkversterking opnieuw te agenderen. Met name de revitalisering van de twee wijkwinkelcentra lijkt de BHTD een speerpunt om de levendigheid in Tanthof te verhogen. De BHTD wil zich hier actief voor inzetten en heeft het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de eigenaar van de leegstaande winkels in het winkelcentrum ‘De Dashof’ om beweging te organiseren in het met elkaar nadenken over de toekomst van dit winkelcentrum. Vanuit de BHTD is de revitalisatie van de wijkwinkelcentra als kloppende harten van de wijken trouwens in de brief met aandachtspunten bij de Woonvisie 2030 van de gezamenlijke bewonersbelangenverenigingen aan het College van B. & W. gefietst. We doen er alles aan om onze zorgen hierover onder de aandacht te brengen. Ook bij Wij-West staat het winkelcentrum aan de Bikolaan op het wensenlijstje. Voorts is vanuit de BHTD gewezen op informatie tijdens het raadplegen van de wijkbewoners met betrekking tot hun wensen en gedachten over wijkversterking in 2019. Er hebben destijds zes drukbezochte bewonersavonden plaatsgevonden, die ongetwijfeld een schat aan informatie heeft opgeleverd.

Woonvisie 2030


Inmiddels hebben de gemeente, TOPDelft en de bewonersbelangenverenigingen (waaronder de BHTD) twee bijeenkomsten georganiseerd over de Woonvisie 2030. De opbrengst van deze bijeenkomsten kan nog van invloed zijn op de hoofdlijnen voor de Woonvisie 2030, zoals deze door het College aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd. Na vaststelling van de woonvisie 2030 volgt in het najaar de uitwerking en daarbij is afgesproken dat er per wijk uitwerkingsbijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij wijkbewoners kunnen meepraten over plannen met betrekking tot wonen en voorzieningen binnen de eigen wijk.

Tot slot


Uit bovenstaand verhaal blijkt dat er veel beweging is met betrekking tot de wijk. Dat heeft op dit moment nog weinig concreets opgeleverd, maar dat kan veranderen door te participeren. De BHTD is enerzijds een vereniging die de spreekbuis van bewoners in Tanthof en anderzijds de organisatie, die bewoners stimuleert actief te zijn bij ontwikkelingen in de eigen woonomgeving.

Mocht je op basis van dit verhaal ideeën of zorgen willen delen, stuur dan een bericht aan info@bhtd.nl of maak gebruik van ons contactformulier. Als je wilt dat we contact met je opnemen, laat dan ook via dit mailadres weten.


‍Laatste nieuws van onze website

Van de voorzitter (maart 2024)

Vanaf het moment dat het bestuur besloot van de BHTD een netwerkorganisatie te maken nam het aantal organisaties waarmee de BHTD contact onderhield razendsnel toe. Daarmee werd het voor de BHTD gemakkelijker om informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de wijk te verkrijgen en klinkt het geluid...

Lees verder

Voorbeeldwoningen Tanthof gezocht voor algemeen advies

Mijn CV ketel is aan vervanging toe. Wat nu???


Vanaf 1 januari 2026 mag je geen nieuwe CV ketel meer plaatsen.  De vraag is wat je het beste kunt doen als je CV ketel 10 jaar oud en aan vervanging toe is. Om bewoners hierin op weg te helpen heeft de BHTD aan de gemeente Delft gevraagd...

Lees verder

Een zadenbibliotheek in Tanthof!

Sinds 2023 is Zadenbibliotheek Delfland voor biologische, zaadvaste zaden actief in de regio Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer. De bibliotheek is in 2022 opgericht en wordt gerund door vrijwilligsters uit de regio, waarvan de initiatiefneemster in Tanthof woont. Samen met filiaalhouders en moestuinclubs...

Lees verder

Vijf nieuwe zitbanken in Tanthof

Tijdens het eerste bewonerscafé, maar ook in de wijkkrant is een oproep verschenen om aan te geven op welke plekken in de wijk het plaatsen van een zitbank een functie zou kunnen hebben. De BHTD heeft hiertoe het initiatief genomen, omdat in de vierjaarlijkse enquête onder haar ruim duizend leden...

Lees verder

Interview met boa: Amal Ismail

Dit interview is onderdeel van een reeks interviews met professionals werkzaam voor de publieke zaak in Tanthof.

Deze keer een interview met de bijzonder opsporingsambtenaar (boa): Amal Ismail
Vertel eens wie je bent en waarom je boa bent geworden?
Ik ben Amal en...

Lees verder

Groenontwikkeling in Tanthof valt in het water

Een dramatische kop boven dit korte artikel, die vooral letterlijk genomen moet worden. Zowel Staatsbosbeheer als Warmtelinq hebben laten weten, dat voorgenomen werkzaamheden worden uitgesteld vanwege de te natte en onbegaanbare ondergrond op dit moment.

Bij Warmtelinq gaat de melding over het werk...

Lees verder

Geluidshinder Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

De Vereniging BTV-Rotterdam Airport; Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport zet zich in om de geluidshinder van vliegtuigen rondom Rotterdam Airport te verminderen. De Commissie Regionaal Overleg Rotterdam Airport en provincie Zuid-Holland vindt dat RTHA de overlast van vliegtuigen moet...

Lees verder

Seniorenweb Delft

[advertentie]


SeniorWeb Leercentrum Delft. Een begrip in de stad. Veel mensen weten ons te vinden. U nog niet? U bent welkom voor vragen, voor hulp of voor informatie bij onze inloopspreekuren “De Digitale Huiskamer” in DOK, Centrale Bibliotheek aan het Vesteplein in Delft. Elke 2de dinsdag...

Lees verder

Terugblik op het tweede bewonerscafé Tanthof

Op 19 februari vond het tweede bewonerscafé plaats. Bijna vijftig wijkbewoners waren naar De Hofstee gekomen om kennis te maken met de wijkregisseur, meer te vernemen over de nieuwbouw voor de scholen, welke ontwikkelingen in de wijk spelen en te ontdekken welke lekkernijen uit de wijk er voor de aanwezigen...

Lees verder

Uitnodiging Bewonerscafé Tanthof 19 februari 2024

Op maandag 19 februari om 19.30 uur vindt het tweede bewonerscafé van Tanthof plaats.

Wat gaan we doen?

Zoals tijdens het eerste bewonerscafé is aangekondigd heeft de BHTD de gemeente uitgenodigd om informatie te komen geven over wanneer de nieuwbouw voor de basisscholen in Tanthof op...

Lees verder

Van de voorzitter (februari 2024)

Over hoe de zeggenschap over deelname aan het project BuurtSaam niet bij het gemeentebestuur, maar bij het zorgkantoor van DSW terechtkwam en wat daar vreemd aan is!


In de laatste nieuwsbrieven schreef ik geregeld een berichtje over dat de BHTD door LSABewoners was uitgenodigd om deel...

Lees verder

Interview met de wijkagenten van Tanthof

Terwijl ik het Bikoplein oversteek op zoek naar de politiepost aan de Ghanastraat 2 staat Remy al buiten voor de deur en zwaait me breed lachend toe. Een ferme handdruk volgt en binnen wacht een warm welkom met koffie. Lisette schuift ook aan. Ze hecht aan goed contact met en informatievoorziening aan...

Lees verder

Hoe denkt Tanthof over verkeersveiligheid?

In de werkgroep ‘wonen, voorzieningen, groen, verkeer, water, zorg en welzijn’ van de BHTD staat de verkeersveiligheid al langer op de agenda. Aanvankelijk lag hierbij de focus op Abtswoude, de doorgaande weg tussen Delft en Schiedam, die Tanthof opdeelt in een oostelijk en westelijk deel.Abtswoude...


Lees verder

Warmtelinq: werkzaamheden Tanthof naderen hun einde

Op 21 maart 2021 informeerde de BHTD voor het eerst haar leden, dat er een gesprek met de Gasunie had plaatsgevonden over het project Warmtelinq om zicht te krijgen wat het doel van Warmtelinq is en welke gevolgen de aanleg van Warmtelinq zou hebben voor de bewoners van met name Tanthof-West. Gehinderd...


Lees verder

Extra bankjes en een openbaar watertappunt in de wijk

Behalve in de nieuwsbrief van de BHTD zijn ook in de vorige uitgave van de wijkkrant Te Gek Tanthof en tijdens het eerste bewonerscafé van Tanthof in december oproepen gedaan om met suggesties te komen, waar in de wijk nog bankjes ontbreken. Deze actie heeft de BHTD niet zelf verzonnen, maar is een...

Lees verder

Inloopavond over uitbreiding bosareaal Abtswoudse Bos

Staatsbosbeheer organiseert op maandag 5 februari een inloopavond over uitbreiding bosareaal Abtswoudse Bos en onderhoud rietmoerassen achter Tanthof-West


Deze week ontving de BHTD bericht van Staatsbosbeheer, dat er aanstaande maandag 5 februari tussen 19.00 en 21.00 uur in de gele zaal...


Lees verder

Activiteitenprogramma Wijkcentrum De Hofstee

Een vraag die ik steeds weer terug hoor komen is wat er te doen is in wijkcentrum de Hofstee.  Bij het bewonerscafé werd hier ook weer naar gevraagd. Toen besloot ik maar eens op onderzoek uit te gaan. Op het prikbord, in de vitrine met de barricadeletters, de flyers achter het raam naast de ingang....

Lees verder

Praatplaat Bewonerscafé Tanthof 18-12-2023

 

Getekend verslag van het bewonerscafé Tanthof op 18 december 2023
Gemaakt door: Petra de Graaf-Swalue, oftewel 'Peetmade'

Lees verder

Van de voorzitter (december 2023)

Het jaar is alweer bijna voorbij en wat betreft de BHTD gebeurt dat in het laatste kwartaal van het jaar niet ongemerkt.

Op zaterdag 4 november organiseerden we een informatiemarkt over het vergroenen en verduurzamen van Tanthof onder de titel ‘Een groene buurt en een energiezuinig huis. Hoe doe...

Lees verder

Interview met wijkregisseur Wladimir LesuisInterviewreeks ‘Werkzaam ten behoeve van de publieke zaak in Tanthof’ (deel 1)


Vertel eens wie je bent en hoe je wijkregisseur bent geworden?


Mijn naam is Wladimir Lesuis. Ik ben circa 1,5 jaar werkzaam voor de gemeente Delft en in april 2023 kreeg ik de keuze om de wijkregie...


Lees verder

Aankomende activiteiten

Spreekuur / Wijkcontactpunt 07-23

De BHTD is, in de persoon van William van Treuren, elke tweede woensdag van de maand aanwezig in de huiskamer van wijkcentrum ‘De Hofstee’ om met wijkbewoners in gesprek te gaan over hun belevenissen, zorgen, vragen en suggesties ten aanzien van de Tanthof en de BHTD. Dit spreekuur wordt georganiseerd in samenwerking met Delft voor Elkaar.

Datum 12 juli 2023 | 11:00 - 13:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Spreekuur / Wijkcontactpunt 07-23

De BHTD is, in de persoon van William van Treuren, elke tweede woensdag van de maand aanwezig in de huiskamer van wijkcentrum ‘De Hofstee’ om met wijkbewoners in gesprek te gaan over hun belevenissen, zorgen, vragen en suggesties ten aanzien van de Tanthof en de BHTD. Dit spreekuur wordt georganiseerd in samenwerking met Delft voor Elkaar.

Datum 12 juli 2023 | 11:00 - 13:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief

 Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Abonnement wijzigen voor deze nieuwsbrief

 

Copyright © 2023 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden