Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Mei/Juni 2023: Fijne zomer! | Hulp bij activiteiten | Zelfbeheer groen

Mei/Juni 2023: Fijne zomer! | Hulp bij activiteiten | Zelfbeheer groen
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief mei/juni 2023

Klik hier om het online te bekijken

 

‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van Dinsdag ‍17 Oktober 2023 ‍.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


Een heel fijne zomer toegewenst!

‍Het is officieel zomer en dat vertelt niet alleen onze kalender, maar we kunnen het de afgelopen weken ook erg goed merken aan het weer, de overvolle terrassen en de natuur die enorm droog staat. Ook in onze mooie wijk Tanthof kleurt het gras op sommige plekken geel en merken we dat huizen langzaam maar zeker opwarmen en zonnepanelen menig overuur draaien om alle opgewekte energie te verwerken. De zon straalt met een brede glimlach over Tanthof!

 

En deze nieuwsbrief staat ook bol van stralende nieuwsfeiten en zonnige, dus positieve, informatie over onze wijk. U leest in deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

 

 • Oproep: Hulp bij gezellige activiteiten in Tanthof
 • Zelfbeheer groen in Tanthof iets voor u?
 • Terugblik op de straathoekbijeenkomst met DSC van 1 mei 2023
 • Blog: van de voorzitter (juni 2023)
 • Laatste nieuws van onze website:
  • Vernieuwing riolering en vergroening Vogelbuurt-West van start
  • Update activiteiten aanleg Warmtelinq
  • Bewonersavond Delftse woonvisie: bijbouwen, groen, ontmoeten en delen
  • Terugblik Algemene Ledenvergadering 6 april 2023
  • Bewonerscafé: 'Verhogen biodiversiteit in Abtswoudsepark'
 • Aankomende activiteiten

Veel leesplezier toegewenst en namens het bestuur en de vrijwilligers van de BHTD wensen wij u een heel fijne zomer 2023 toe!

 

Zomer 2023

Oproep: Hulp bij gezellige activiteiten in Tanthof

De BHTD wil naast haar activiteiten op het bied van maatschappelijke ontwikkelingen in de wijk en het aanbieden van ledenvoordeel ook actief gaan worden bij het organiseren van publieksactiviteiten met een gezellig, informeel karakter in Tanthof. De BHTD kan dit niet alleen en wil dit ook niet alleen gaan oppakken.

De BHTD is op zoek naar leden, wijkbewoners en organisaties in de wijk, waarmee we de krachten kunnen bundelen om bijvoorbeeld een kleedjesfeest (voor de Hofstee of in één van de wijkwinkelcentra), een Tanthoffeest (bij voorkeur samen met andere organisaties in de wijk), een pubquiz (wie zorgt voor de vragen, de BHTD zorgt voor de zaal), een informatiemarkt over wat er te doen valt in de wijk, of een wijkpicknick in het Abtswoudsepark te organiseren. Het kan ook gaan om een bestaande activiteit, die we voortaan vanuit de BHTD kunnen ondersteunen.

Als je je wilt aanmelden voor het (mede) organiseren van een gezellige activiteit in de wijk, of als je namens een organisatie met het bestuur van de BHTD in gesprek wil over het samen oppakken van de organisatie van een activiteit stuur dan een bericht aan info@bhtd.nl of maak gebruik van ons contactformulier!


Zelfbeheer groen in Tanthof iets voor u?

Uit de werkgroep groen van de BHTD:

Je kunt een boomtuintje aanleggen zonder toestemming daarvoor te vragen. Meld het dan wel van tevoren even bij de gemeente. De gemeente plaatst dan een ‘participatiepunaise’. Hierdoor is het voor beheerders van de openbare ruimte duidelijk dat het boomtuintje wordt onderhouden. Meld het ook weer wanneer je met het onderhoud wilt stoppen.

Voor het aanleggen van een geveltuin in Tanthof geldt hetzelfde: er is geen toestemming nodig, maar meld het wel even bij de gemeente. Een loopruimte van 1,20 meter moet op de stoep overblijven en het tuintje mag maximaal 30 cm diep zijn vanaf de gevel.

Een containertuintje onderhouden is ook mogelijk.  Dat is een bak met plantjes rondom een ondergrondse container. Bij het legen van de container gaat het tuintje mee de lucht in. Als je samen met je buren zo een tuintje  wilt bijhouden kun je via een contactformulier de aanvraag indienen, dan kunnen zij dat aanleggen op de aangevraagde plek. Voor heel Delft zijn max 10 containertuintjes per jaar beschikbaar.

Openbaar groen kun je ook gaan beheren. Bijvoorbeeld bij een speeltuin. In overleg met buurtgenoten kun je de grond naar eigen smaak inrichten en onderhouden. Ook dit beheer kunt u aanvragen via een contactformulier. Er is hiervoor een goed plan nodig en de gemeente legt beheer en onderhoud vast in een beheerovereenkomst.

Voor alle informatie kun je terecht op: https://www.delft.nl/zelfbeheer


Terugblik op de straathoekbijeenkomst van 1 mei

Op maandag 1 mei tussen 18.30 en 20.00 uur organiseerden de BHTD en de studenten van D.S.C. een straathoekbijeenkomst bij het Kreekrugpad om met door middel van flyers uitgenodigde buurtgenoten in gesprek te gaan over het lustrumfeest dat de studenten opnieuw in het leegstaande kantoorpand aan de Tanthofdreef 3 willen organiseren. Voor zowel de BHTD als D.S.C. was het van belang te weten hoe de buurtgenoten tegen het meerdaagse feest aankeken en of men overlast verwachtte, waar eventueel goede afspraken over gemaakt zouden kunnen worden. Dat laatste leek tijdens de straathoekbijeenkomst niet het geval.

De BHTD was met zeven actieve leden aanwezig om de bewoners te woord te staan en ook D.S.C. was met een vergelijkbaar aantal studenten aanwezig. De opkomst vanuit de buurt was met hooguit vijftien personen matig te noemen. De aanwezige buren waren vooral nieuwsgierig naar het feest en niet bepaald kritisch. De ambtenaar, die namens de gemeente de vergunning voor het lustrumfeest zal gaan opstellen, was ook aanwezig, maar heeft waarschijnlijk weinig input kunnen ophalen. De pers was eveneens op komen dagen. Dit leverde een artikel op de website van Omroep West en Omroep Delft op, beiden van dezelfde verslaggever.


William van Treuren

Van de voorzitter (juni 2023)

Omdat een deel van Tanthof-West ervoor zorgt dat Tanthof in beeld is bij ‘Wij-West’ (het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid) wordt er vanuit de gemeente Delft meer ingezet op onze wijk. De koppeling van Tanthof, waar het over het algemeen prettig wonen is, aan ‘Wij West’ wekt bij de meeste wijkbewoners waarschijnlijk nog steeds verbazing, omdat het refereert aan het aanpakken van achterstanden in de wijk, terwijl het probleem zich in het buurtje van de Bikolaan lijkt te concentreren. De BHTD ziet ‘Wij West’ echter als mogelijkheid om eerder wegbezuinigde aandacht voor Tanthof weer terug op de agenda te plaatsen en tegelijkertijd daadwerkelijk in te zetten op aanpak van de problemen rond de Bikolaan. De BHTD heeft meerdere vertegenwoordigers in de partnerraad en denkt daarnaast binnenkort mee over een aanpak voor de bestaanszekerheid van kwetsbare bewoners in Delft-West.

Delft voor elkaar


Delft voor Elkaar is sinds ruim een jaar actief in de wijk met een opbouwwerker en ouderenwerkers. Daarnaast heeft Delft voor Elkaar een eerste bijeenkomst georganiseerd, waarbij vertegenwoordigers van actieve organisaties in de wijk informatie met elkaar delen en samen kijken waar kansen liggen.

Wijkregisseur


De gemeente heeft recent een wijkregisseur voor Tanthof aangesteld en hij is om zicht op de problematiek te krijgen met een leefbaarheidsoverleg voor Tanthof gestart, waarin organisaties die professioneel actief zijn in de wijk ook aan de slag gaan om de kwaliteit van de wijk te verbeteren. Omdat de BHTD niet wist dat het een overleg tussen professionals betrof, belandde de BHTD bij toeval maar ook niet onuitgenodigd aan tafel bij dit overleg. Dit bleek voor zowel de professionals als de BHTD eigenlijk best profijtelijk. De BHTD is inmiddels uitgenodigd om mee te denken bij de voorbereiding van een werkatelier over wat er in Tanthof aangepakt zou kunnen of moeten worden. Overigens vindt de BHTD het prettig dat er een wijkregisseur is aangesteld voor Tanthof. Tot nu toe viel het vaak niet mee om de juiste plek bij de gemeente te vinden om een zorg of wens aan te kaarten. De wijkregisseur is voor de BHTD nu het aanspreekpunt.

Wijkversterking


Als gevolg van een hoge omloopsnelheid van personeel bij professionele organisaties ontbreekt het niet zelden aan collectief geheugen, dus is de BHTD in de gelegenheid om de wijkversterking opnieuw te agenderen. Met name de revitalisering van de twee wijkwinkelcentra lijkt de BHTD een speerpunt om de levendigheid in Tanthof te verhogen. De BHTD wil zich hier actief voor inzetten en heeft het initiatief genomen om in gesprek te gaan met de eigenaar van de leegstaande winkels in het winkelcentrum ‘De Dashof’ om beweging te organiseren in het met elkaar nadenken over de toekomst van dit winkelcentrum. Vanuit de BHTD is de revitalisatie van de wijkwinkelcentra als kloppende harten van de wijken trouwens in de brief met aandachtspunten bij de Woonvisie 2030 van de gezamenlijke bewonersbelangenverenigingen aan het College van B. & W. gefietst. We doen er alles aan om onze zorgen hierover onder de aandacht te brengen. Ook bij Wij-West staat het winkelcentrum aan de Bikolaan op het wensenlijstje. Voorts is vanuit de BHTD gewezen op informatie tijdens het raadplegen van de wijkbewoners met betrekking tot hun wensen en gedachten over wijkversterking in 2019. Er hebben destijds zes drukbezochte bewonersavonden plaatsgevonden, die ongetwijfeld een schat aan informatie heeft opgeleverd.

Woonvisie 2030


Inmiddels hebben de gemeente, TOPDelft en de bewonersbelangenverenigingen (waaronder de BHTD) twee bijeenkomsten georganiseerd over de Woonvisie 2030. De opbrengst van deze bijeenkomsten kan nog van invloed zijn op de hoofdlijnen voor de Woonvisie 2030, zoals deze door het College aan de Gemeenteraad wordt voorgelegd. Na vaststelling van de woonvisie 2030 volgt in het najaar de uitwerking en daarbij is afgesproken dat er per wijk uitwerkingsbijeenkomsten worden georganiseerd, waarbij wijkbewoners kunnen meepraten over plannen met betrekking tot wonen en voorzieningen binnen de eigen wijk.

Tot slot


Uit bovenstaand verhaal blijkt dat er veel beweging is met betrekking tot de wijk. Dat heeft op dit moment nog weinig concreets opgeleverd, maar dat kan veranderen door te participeren. De BHTD is enerzijds een vereniging die de spreekbuis van bewoners in Tanthof en anderzijds de organisatie, die bewoners stimuleert actief te zijn bij ontwikkelingen in de eigen woonomgeving.

Mocht je op basis van dit verhaal ideeën of zorgen willen delen, stuur dan een bericht aan info@bhtd.nl of maak gebruik van ons contactformulier. Als je wilt dat we contact met je opnemen, laat dan ook via dit mailadres weten.


‍Laatste nieuws van onze website

Van de voorzitter (september 2023)

Tijdens de zomermaanden kreeg ik een telefoontje vanuit LSA Bewoners, het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven, waar de BHTD lid van is. Ons profiel was opgevallen, omdat we geen traditionele belangenbehartigingsvereniging zijn, maar een bewonersvereniging die participatie van wijkbewoners stimuleert....

Lees verder

Inloopmoment BHTD iedere tweede woensdag van de maand

Na de zomerstop start de BHTD in oktober weer met haar inloopmomenten in het wijkcentrum. De inloopmomenten vinden opnieuw plaats op de tweede woensdag van de maand, maar wel op een ander tijdstip. We verhuizen naar de middag tussen 14.00 en 16.00 uur. De verandering van tijdstip heeft te maken met...

Lees verder

Warmtelinq update: de aanleg van warmtetransport langs Tanthof

In elke nieuwsbrief valt er wel nieuws te melden over de aanleg van de warmtetransportleidingen langs Tanthof-West. We kunnen sinds een aantal weken weer met de fiets langs de Beatrixlaan rijden en ook de werkzaamheden die tot afsluiting van de fietstunnels hebben geleid, zijn voorbij.Gebiedsherstel


Eind...


Lees verder

Overlast melden bij de gemeente, of spreek de overlastgever aan

De BHTD wenst iedereen veilig en rustig wonen in Tanthof toe. De werkelijkheid is helaas toch dat we nu en dan overlast ervaren van andere bewoners. Veelal heeft de veroorzaker niet door dat hij een ander overlast bezorgt en is heel goed aanspreekbaar. Sommige overlastveroorzakers zijn onbekend met...

Lees verder

De BHTD wil iedereen in Tanthof laten meedoen!

De Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft speelt soms de rol van spreekbuis van de bewoners van de wijk richting gemeente en andere partijen in onze wijk. Dat betekent dat de BHTD wel te weten moet komen wat er onder de bewoners leeft. Welke wensen er bestaan om onze groene wijk meer kwaliteit te geven...

Lees verder

Duurzame ontwikkeling versus Groenbehoud

Dit artikel is ook gepubliceerd in de wijkkrant 'Te Gek Tanthof', maar om redactionele redenen onvolledig. Hierbij het volledige artikel:

De relatie tussen de bouw van een groot trafostation langs de Kruithuisweg en de bescherming van het ongerepte groen van het Uilenbosje


In gesprek met...


Lees verder

Vernieuwing riolering en vergroening Vogelbuurt-West zichtbaar

Scholen worden bij het project betrokken


In juni stond er een artikel op de website van de BHTD dat de vernieuwing van de riolering en de vergroening van start zou gaan. Inmiddels wordt er in meerdere straten met groot materiaal gewerkt aan het vernieuwen van de riolering en de aanleg van...


Lees verder

Speelnatuur in het Abtswoudse Bos is gebruiksklaar

Het realiseren van de speelnatuur door Staatsbosbeheer in het Abtswoudse bos heeft een lange aanloop gekend. Toen de plannen vorig jaar werden gepresenteerd, kregen bewoners in de omgeving van de Willem Dreeslaan de indruk, dat er een soort Efteling voor hun huizen zou worden gebouwd en werd er een...


Lees verder

BHTD betrokken bij energietransitie Tanthof

In Tanthof worden gemiddeld 5 CV-ketels per week vervangen. Aanschaf van een nieuwe CV-ketel is vanwege de energietransitie geen vanzelfsprekendheid meer. Maar wat moet je dan? De werkgroep energie en duurzaamheid van de BHTD houdt zich met deze vraag bezig. Leden die willen meedenken zijn welkom bij...

Lees verder

Kennismaking tijdens buurtfeest Tanthof-Oost

Met elkaar kennismaken. Dat was de bedoeling van de initiatiefnemers van het buurtfeest in Tanthof Oost op zaterdagmiddag 2 september. En met succes! Het was mooi weer en gezellig druk. Bedankt voor de organisatie!

Veel aanloop bij de informatiemarkt


Er was veel aanloop tijdens de informatiemarkt...

Lees verder

Het wijkatelier Tanthof - Wij West van 3 juli 2023

De BHTD was vertegenwoordigd tijdens het Wijkatelier van Wij West op 3 juli van dit jaar. Tijdens het wijkatelier zijn diverse zaken besproken. Vanuit de aanwezige BHTD leden hebben we een terugkoppeling gekregen welke u hieronder kunt lezen.

Aantrekkelijk groen


Een wens is dat de grasheuvel...

Lees verder

Kennismaken met de BHTD tijdens buurtfeest Tanthof-Oost

Wanneer: zaterdag 2 september


Een aantal bewoners heeft het initiatief genomen om een buurtfeest te organiseren op het basketbalveld aan de Kraanvogelstraat in Tanthof-Oost (vlakbij de Dashof). De bedoeling van het buurtfeest is om elkaar te leren kennen. De BHTD ondersteunt dit initiatief van...

Lees verder

Veilig verkeer in Tanthof: De scholen zijn weer begonnen, waaronder een nieuwe school!

Op maandag 21 augustus zijn de scholen weer begonnen. Niets bijzonders na de schoolvakantie, maar er zijn een paar veranderingen ten opzichte van een jaar geleden.


De openbare basisschool SpringWijs, die is voortgekomen uit de Simon Carmiggeltschool in Tanthof-Oost en de Eglantier Tanthof (eerdere...


Lees verder

Zienswijze BHTD op 'Woonvisie 2023-2028'

De BHTD heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij de ‘Woonvisie 2023-2028’ gestuurd met betrekking tot de gevolgen van de woonvisie voor Tanthof.

Op 17 juli heeft de BHTD op de website aandacht besteed aan de ter inzage gelegde ‘Woonvisie’ van ons stadsbestuur,...

Lees verder

Woonvisie 2023-2028 ligt ter inzage

Op 15 en 22 mei hebben er op verzoek van de bewonersverenigingen, waaronder de BHTD, stadsgesprekken plaatsgevonden over de Woonvisie. Deze stadsgesprekken vonden plaats in aanwezigheid van de wethouder Wonen, zodat ze haar plannen eventueel nog kon aanpassen, voordat het College van Burgemeester en...

Lees verder

Wonen - alleen, samen of met meer?

De woningnood is fors en er is behoefte aan doorstroming van senioren uit eengezinswoningen om gezinnen aan een huis met een tuin te helpen, zoals in de jaren zeventig en tachtig in Tanthof. Het is dan ook niet vreemd, dat er initiatieven worden geboren om hieraan invulling te geven.


Via de Delft...


Lees verder

Wijkcentrum De Hofstee houdt koffieochtenden

Het is waarschijnlijk niet bij iedereen bekend, dat op maandag- en woensdagochtend tussen 9.30 en 12.00 uur in de grote zaal koffieochtenden worden georganiseerd. De ochtenden worden drukbezocht. Wie het leuk vindt om andere wijkbewoners te ontmoeten, is van harte welkom. Voor zover bekend is er altijd...

Lees verder

Laatste buurtborrel D.S.C. voordat lustrumfeest van start gaat

Aanstaande dinsdag 18 juli tussen 18.30 en 20.00 uur organiseren de studenten de laatste buurtborrel in en bij hun feestlocatie aan de Motorenweg 3, voordat op 22 juli het lustrumfeest van start gaat. Nieuwsgierigen zijn welkom een kijkje te komen nemen.


Lees verder

Van de voorzitter (juni 2023)

Omdat een deel van Tanthof-West ervoor zorgt dat Tanthof in beeld is bij ‘Wij-West’ (het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid) wordt er vanuit de gemeente Delft meer ingezet op onze wijk. De koppeling van Tanthof, waar het over het algemeen prettig wonen is, aan ‘Wij West’ wekt bij...

Lees verder

Oproep: Hulp bij gezellige activiteiten in Tanthof

De BHTD wil naast haar activiteiten op het bied van maatschappelijke ontwikkelingen in de wijk en het aanbieden van ledenvoordeel ook actief gaan worden bij het organiseren van publieksactiviteiten met een gezellig, informeel karakter in Tanthof. De BHTD kan dit niet alleen en wil dit ook niet alleen...

Lees verder

Aankomende activiteiten

Spreekuur / Wijkcontactpunt 07-23


Datum: Woensdag, 12 Juli 2023 11:00 - 13:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Spreekuur / Wijkcontactpunt 07-23


Datum: Woensdag, 12 Juli 2023 11:00 - 13:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief

 Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Abonnement wijzigen voor deze nieuwsbrief

 

Copyright © 2023 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden