Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

September 2023: Informatiemarkt | Kinderboerderij | Ledenvoordeel | En veel meer...

September 2023: Informatiemarkt | Kinderboerderij | Ledenvoordeel | En veel meer...
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief september 2023 

Bekijk online

‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u met enige vertraging de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van de maand september. Huidige verzenddatum: Maandag ‍09 Oktober 2023 ‍.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


* Aankondiging *

‘Een groene buurt en een energiezuinig huis? Hoe doe je dat?’

Informatiemarkt
Op de informatiemarkt kun je bij de gemeente en diverse organisaties en initiatiefnemers informatie krijgen en ideeën opdoen over het energiezuiniger maken van je huis om voorbereid te zijn op de energietransitie en vergroenen van je tuin, straat of buurt tegen de hitte stress en voor de wateropvang van hoosbuien.

 

Programma
Er is een programma met diverse interessante presentaties. De gemeente Delft geeft informatie over wat zij doen om bewoners te faciliteren bij vergroening en de energietransitie. De werkgroepen van de BHTD vertellen over het plan voor een generiek advies bij het vervangen van de CV-ketel en het project verhogen biodiversiteit Abtswoudse Park.

 

Initiatieven van bewoners aan elkaar delen
Bewoners die al dan niet samen met andere bewoners bezig zijn met het vergroenen van hun tuin, straat of buurt of met het energiezuiniger maken van hun huis nodigen we van harte uit om hierover te komen vertellen. We vragen  je om je hiervoor aan te melden via het contactformulier op onze website , zodat we hiermee rekening kunnen houden bij het opstellen van het programma.


Maakt u al gebruik van ledenvoordeel!?

‍Goed nieuws voor u. Als BHTD-lid krijgt u op vertoon van uw digitale ledenpas bij tal van regionale leveranciers korting. Korting op uw CV-onderhoud, verf, glaswerk, loodgieterswerk en dergelijke. De BHTD is op regelmatige basis bezig om deze ledenvoordelen nog verder uitbreiden. Daarnaast komen er met regelmaat acties van onze leveranciers. Kennismakingsacties met nieuwe producten of diensten, actiekortingen, hamsteracties, bonussen en ga zo maar door. Houd daar om onze website nauwlettend in de gaten Ledenvoordeel - BHTD


Hieronder een overzicht van onze actuele partners voor ledenvoordeel

 

Coster Warmtetechniek
Allround Installatietechniek
Verweij Tuinen
Glazendouchedeuren.com
Glashandel Zantman
Loodgietersbedrijf W.A. Kuijpers
Riboglas
Nieuwenhuis Verf

Inloopmoment BHTD iedere tweede woensdag van de maand

Na de zomerstop start de BHTD in oktober weer met haar inkoopmomenten in het wijkcentrum. De inloopmomenten vinden opnieuw plaats op de tweede woensdag van de maand, maar wel op een ander tijdstip. We verhuizen naar de middag tussen 14.00 en 16.00 uur. De verandering van tijdstip heeft te maken met de wens van onze partner Delft voor Elkaar.

William van Treuren zal namens de BHTD samen met wijkverbinder Lina en ouderenwerker Linde van Delft voor Elkaar op de woensdagen 11 oktober, 8 november en 13 december aanwezig zijn om met wijkbewoners in gesprek te gaan. U kunt op bovengenoemde woensdagmiddagen in ‘De Hofstee’ terecht met uw vragen over de wijk, over de BHTD, over wat de aandacht van de BHTD zou moeten krijgen, maar ook om uw verhalen, uw zorgen en zo meer te komen delen met de BHTD.


In het zonnetje
Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof

KINDERBOERDERIJ EN WATERSPEELTUIN TANTHOF

 

In de rubriek ‘In het zonnetje’ is er deze keer aandacht voor de Kinderboerderij in Tanthof.

Ik ga in gesprek met Remmelt Thijs die de voorzitter is van deze bijzondere plek. Het is een mooi stukje natuur gelegen aan de Kalfjeslaan, tussen de wijken Oost en West in. Remmelt is een vrijwilliger met een reguliere baan die gemiddeld 2 uur per dag zijn vrije tijd besteed aan de kinderboerderij.


Het begon in 2016. De gemeente Delft had onvoldoende financiële middelen om de 

kinderboerderij in leven te houden en een sluiting dreigde. Een groep buurtbewoners sloeg de handen in één, maakten een plan en toen kwamen de sleutels. 


De kinderboerderij is inmiddels weer helemaal levend en heeft jaarlijks ongeveer 40.000 bezoekers. Naast een bestuur en heel veel vrijwilligers is er dagelijks een professioneel beheerder aanwezig die inhoudelijk verstand heeft van het houden van dieren en het runnen van een kinderboerderij. In totaal draaien de beheerders een rooster met zijn drieën. De beheerders coördineren ook de vrijwilligers die allerhande zaken doen zoals verzorging van dier en dierenverblijven, groenbeheer, horeca, activiteiten en allerhande technische klussen. 


Om het geheel draaiende te houden is er uiteraard geld nodig. Dit vraagt om lobbyen richting politiek en subsidieverstrekkers. Dit is een pittige taak die door Remmelt en het bestuur actief moet worden ingevuld. 


Gelukkig dragen de bewoners van Tanthof ook hun steentje bij  getuige het enorme bedrag wat door hen recent is binnengebracht voor zonnepanelen. De kinderboerderij blijf in beweging. één van de aanwinsten is de imkerij  waar kind en begeleider kennis kunnen maken met de wereld van de bij en de imker. 


Bij kinderboerderij Tanthof staat nu de nieuwe inrichting van de waterspeeltuin voor de deur. Hiervoor is er een plan ontworpen waarbij niet alleen de jongste maar ook de wat oudere kinderen een uitdaging kunnen vinden. Daarnaast wordt erop ingezet dat ook gehandicapte kinderen de speeltoestellen kunnen gebruiken zodat samenspelen tussen alle kinderen mogelijk is. Ook bestaat er de wens om langer in het seizoen geopend te zijn.

 

Als ik Remmelt vraag naar zijn droom dan is dit een nieuw overdekt gastenverblijf. De maatschappelijke, educatieve functie van de kinderboerderij en de positionering nabij Delft West wordt hierdoor nog sterker. Groepen kunnen dan goed worden ontvangen voor allerhande activiteiten. 


Remmelt serveert mij een heerlijke kop koffie op een mooi terras. Hij is trots op de organisatie en al de vrijwilligers die dit mogelijk maken. Het is een heerlijke plek, niet alleen voor een kinderboerderij bezoek maar ook om gewoon een koffietje te drinken na een wandeling in het Abtswoudse bos.


Tekst: Marjan Halverhout

 


‍Van de voorzitter (september 2023)

William van Treuren
Tijdens de zomermaanden kreeg ik een telefoontje vanuit LSA Bewoners, het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven, waar de BHTD lid van is. Ons profiel was opgevallen, omdat we geen traditionele belangenbehartigingsvereniging zijn, maar een bewonersvereniging die participatie van wijkbewoners stimuleert. Dit profiel blijkt prima te passen bij het project ‘BuurtSaam Ontwerpend onderzoek, werken aan een gezonde leefomgeving in de sociale buurt’.

Op de website van Platform 31 staat bij BuurtSaam:
Het College van Rijksadviseurs (CRa) zet met medewerking van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) de ontwerpopgave voor gezonde en sociale buurten op de agenda. Door middel van multidisciplinaire samenwerkingen en Ontwerpend onderzoek worden concrete ruimtelijke handvatten ontwikkeld die leefbaarheid, gezondheid en ruimte voor ontmoeting stimuleren in verschillende buurten in Nederland.

Met in het achterhoofd het toekomstig tekort aan werknemers in de zorg, waardoor de zorg voor ouderen in de toekomst in de knel raakt en het voorbeeld van ‘Austerlitz zorgt voor Elkaar’, waar de zorg in een dorp van ongeveer 7000 inwoners dichter bij de bewoners is georganiseerd, zag ik mogelijkheden voor een woonzorgproject in onze wijk gericht op positieve gezondheid en het meer nabij organiseren van de zorg, waar dit kan.

In gesprek met LSA en de Gemeente


Op 13 september hebben twee leden van het bestuur van de BHTD met de vertegenwoordiger van LSA Bewoners en de projectleider van ‘Langer en weer thuis’ in Delft om tafel gezeten om informatie uit te wisselen en de mogelijkheden en haalbaarheid van een project ‘Buurtsaam’ in Tanthof, of een deel van Tanthof te gaan starten. Het is uiteindelijk de gemeente Delft, die het besluit moet nemen, of ze zich wil aanmelden voor ‘Buurtsaam’, dus het was belangrijk om de projectleider van ‘Langer en weer thuis’ erbij te betrekken, want hij is de gesprekspartner op dit onderwerp van de gemeente Delft en een flink aantal samenwerkingspartners, zoals de Delftse woningcorporaties en hun huurdersraden, DSW, Pieter van Foreest, Careyn, Direct Zorg, Perspektief, LIMOR, GGZ Delfland, Ipse de Bruggen, Delft voor Elkaar.

Langer en Weer Thuis


Onder Langer Thuis verstaan we het geschikt zelfstandig thuis wonen van ouderen. Dat kan met thuiszorg en aanpassingen in de woning. Onder Weer Thuis verstaan we dat mensen weer op zichzelf gaan wonen. Dit gaat dan met zorg en begeleiding in de wijk. Deze mensen hebben (tijdelijk) gebruikgemaakt van maatschappelijke opvang of beschermd wonen. In Delft is het gewoon dat bewoners met een hulpvraag, jong en oud, zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Met de juiste zorg, begeleiding en voorzieningen in de buurt. De Delftse woningcorporaties, aanbieders van zorg en welzijn, het zorgkantoor van DSW en de gemeente Delft werken samen om ervoor te zorgen dat Delftenaren langer thuis, of weer thuis kunnen wonen.

Eisenpakket Buurtsaam


Buurtsaam stelt stevige eisen aan deelnemende gemeenten, waaronder het formele opdrachtgeverschap, het faciliteren van meerdere bijeenkomsten in de buurt en het aanstellen van een projectleider voor vier uur per week gedurende de looptijd van het traject met een flinke werkopdracht. De projectleider van ‘Langer en weer thuis’ reageerde enthousiast. Op dit moment is nog niet bekend wat de reactie is van de samenwerkingspartners en of de gemeente bereid is dit project te omarmen.

Deel je ideeën met ons


Mocht je op basis van dit verhaal ideeën willen delen of vragen willen inbrengen, stuur dan een bericht aan via ons contactformulier. Als je wilt dat we contact met je opnemen, laat dat ook via dit formulier weten. Ook kun je langskomen bij het inloopmoment van de BHTD op 11 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur in wijkcentrum ‘De Hofstee’ om met mij in gesprek te gaan over dit onderwerp of wellicht een ander onderwerp dat je met de BHTD wilt bespreken.

Tot slot op deze plek twee korte aankondigingen


Eerst een ‘Save the date’:
De BHTD is bezig met het organiseren van een bijeenkomst op zaterdag 4 november tussen 11.00 en 14.00 uur met als werktitel: ‘Een groene buurt en een energiezuinig huis? Hoe doe je dat?’ Op een later moment ontvangen jullie hierover nader bericht via een digitale nieuwsbrief met wat er gaat gebeuren en wie we daarbij hebben uitgenodigd.

Ten tweede een berichtje over de wijkkrant:
Sinds vorige week wordt de tweede editie van de wijkkrant ‘TeGekTanthof’ in de wijk verspreid. De BHTD heeft vijf artikelen aangeleverd voor de wijkkrant. De zienswijze van de BHTD bij de woonvisie hebben we niet in de wijkkrant laten opnemen, maar het geplaatste artikel over dit onderwerp verwijst voor de zienswijze naar de website van de BHTD. Het artikel over de trafostations en het Uilenbosje is onvolledig in de wijkkrant afgedrukt (het begin van het artikel is weggevallen). In de nieuwsbrief van de BHTD en op de website kun je het volledige artikel lezen.

Tot ziens in de wijk!

William van Treuren
voorzitter BHTD


Aankomende activiteiten

Spreekuur / Wijkcontactpunt 10-23


Datum: Woensdag, 11 Oktober 2023 14:00 - 16:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 10-23


Datum: Dinsdag, 17 Oktober 2023 20:00 - 22:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 11-23


Datum: Dinsdag, 7 November 2023 20:00 - 22:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

‍Laatste nieuws van onze website

Van de voorzitter (september 2023)


Tijdens de zomermaanden kreeg ik een telefoontje vanuit LSA Bewoners, het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven, waar de BHTD lid van is. Ons profiel was opgevallen, omdat we geen traditionele belangenbehartigingsvereniging zijn, maar een bewonersvereniging die participatie van wijkbewoners stimuleert. Dit profiel blijkt prima te passen bij het project ‘BuurtSaam Ontwerpend onderzoek, werken aan een gezonde leefomgeving in de sociale buurt’.

Op de website van Platform 31 staat bij BuurtSaam:
Het...

Lees verder

Inloopmoment BHTD iedere tweede woensdag van de maand


Na de zomerstop start de BHTD in oktober weer met haar inkoopmomenten in het wijkcentrum. De inloopmomenten vinden opnieuw plaats op de tweede woensdag van de maand, maar wel op een ander tijdstip. We verhuizen naar de middag tussen 14.00 en 16.00 uur. De verandering van tijdstip heeft te maken met de wens van onze partner Delft voor Elkaar.

William van Treuren zal namens de BHTD samen met wijkverbinder Lina en ouderenwerker Linde van Delft voor Elkaar op de woensdagen 11 oktober, 8 november...

Lees verder

Warmtelinq update: de aanleg van warmtetransport langs Tanthof


In elke nieuwsbrief valt er wel nieuws te melden over de aanleg van de warmtetransportleidingen langs Tanthof-West. We kunnen sinds een aantal weken weer met de fiets langs de Beatrixlaan rijden en ook de werkzaamheden die tot afsluiting van de fietstunnels hebben geleid, zijn voorbij.Gebiedsherstel


Eind volgende week wordt naar verwachting het fietspad (Kenenburgpad) ten westen van de Tanthofkade geasfalteerd en daarna heropend. Daarna gaat men in de tweede helft van november aan...


Lees verder

Overlast melden bij de gemeente, of spreek de overlastgever aan


De BHTD wenst iedereen veilig en rustig wonen in Tanthof toe. De werkelijkheid is helaas toch dat we nu en dan overlast ervaren van andere bewoners. Veelal heeft de veroorzaker niet door dat hij een ander overlast bezorgt en is heel goed aanspreekbaar. Sommige overlastveroorzakers zijn onbekend met regels en gebruiken en zijn zich van geen kwaad bewust. De mogelijkheid tot aanspreken geldt zeker niet in alle gevallen. Soms laten anderen zich niet aanspreken en niet zelden is de veroorzaker anoniem.

BuitenBeter...


Lees verder

De BHTD wil iedereen in Tanthof laten meedoen!


De Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft speelt soms de rol van spreekbuis van de bewoners van de wijk richting gemeente en andere partijen in onze wijk. Dat betekent dat de BHTD wel te weten moet komen wat er onder de bewoners leeft. Welke wensen er bestaan om onze groene wijk meer kwaliteit te geven en ook wat bewoners niet willen!

Werkgroep Energie & Duurzaamheid


Daarom nodigen we de bewoners van de BHTD van harte uit om mee te komen praten en denken over de ontwikkelingen in Tanthof...

Lees verder

Duurzame ontwikkeling versus Groenbehoud


Dit artikel is ook gepubliceerd in de wijkkrant 'Te Gek Tanthof', maar om redactionele redenen onvolledig. Hierbij het volledige artikel:

De relatie tussen de bouw van een groot trafostation langs de Kruithuisweg en de bescherming van het ongerepte groen van het Uilenbosje


In gesprek met Stedin


In juni kreeg de BHTD een uitnodiging van Stedin om te komen praten over de bouw van een transformatorstation in de omgeving van de Kruithuisweg. Het gesprek bleek ter plekke niet bedoeld...

Lees verder

Vernieuwing riolering en vergroening Vogelbuurt-West zichtbaar


Scholen worden bij het project betrokken


In juni stond er een artikel op de website van de BHTD dat de vernieuwing van de riolering en de vergroening van start zou gaan. Inmiddels wordt er in meerdere straten met groot materiaal gewerkt aan het vernieuwen van de riolering en de aanleg van nieuw groen. Er zijn al een paar straten waar de nieuwe bestrating wordt aangebracht, inclusief geveltuintjes. Dit betekent dat de oude riolering in die straten is verwijderd en vervangen is door een...


Lees verder

Speelnatuur in het Abtswoudse Bos is gebruiksklaar


Het realiseren van de speelnatuur door Staatsbosbeheer in het Abtswoudse bos heeft een lange aanloop gekend. Toen de plannen vorig jaar werden gepresenteerd, kregen bewoners in de omgeving van de Willem Dreeslaan de indruk, dat er een soort Efteling voor hun huizen zou worden gebouwd en werd er een bewonersinitiatief opgericht, dat aangaf niet mee te willen spelen.


De BHTD is zowel met Staatsbosbeheer, als met het bewonersinitiatief in gesprek gegaan, omdat de BHTD voldoende aanleiding had...


Lees verder

BHTD betrokken bij energietransitie Tanthof


In Tanthof worden gemiddeld 5 CV-ketels per week vervangen. Aanschaf van een nieuwe CV-ketel is vanwege de energietransitie geen vanzelfsprekendheid meer. Maar wat moet je dan? De werkgroep energie en duurzaamheid van de BHTD houdt zich met deze vraag bezig. Leden die willen meedenken zijn welkom bij de werkgroep.

Activiteiten werkgroep energie en duurzaamheid


Als lid van de BHTD kun je je actief inzetten voor de wijk door mee te doen in één van onze werkgroepen.  De...

Lees verder

Kennismaking tijdens buurtfeest Tanthof-Oost


Met elkaar kennismaken. Dat was de bedoeling van de initiatiefnemers van het buurtfeest in Tanthof Oost op zaterdagmiddag 2 september. En met succes! Het was mooi weer en gezellig druk. Bedankt voor de organisatie!

Veel aanloop bij de informatiemarkt


Er was veel aanloop tijdens de informatiemarkt waar de BHTD bij aanwezig was. Bewoners kwamen langs om een praatje te maken en om te vragen wat de BHTD doet.  We vertelden over de ontwikkelingen in de wijk waarover we meepraten met...

Lees verder

Het wijkatelier Tanthof - Wij West van 3 juli 2023


De BHTD was vertegenwoordigd tijdens het Wijkatelier van Wij West op 3 juli van dit jaar. Tijdens het wijkatelier zijn diverse zaken besproken. Vanuit de aanwezige BHTD leden hebben we een terugkoppeling gekregen welke u hieronder kunt lezen.

Aantrekkelijk groen


Een wens is dat de grasheuvel bij de winkels aan de Bikolaan een stukje groen is voor de hele buurt. Zodat kinderen er kunnen spelen en het een centrale plek is om activiteiten te organiseren voor de buurt. Het probleem is dat er...

Lees verder

Kennismaken met de BHTD tijdens buurtfeest Tanthof-Oost


Wanneer: zaterdag 2 september


Een aantal bewoners heeft het initiatief genomen om een buurtfeest te organiseren op het basketbalveld aan de Kraanvogelstraat in Tanthof-Oost (vlakbij de Dashof). De bedoeling van het buurtfeest is om elkaar te leren kennen. De BHTD ondersteunt dit initiatief van harte.

Informatiemarkt zaterdagmiddag tussen 16:00 en 18:00 uur

Zaterdagmiddag tussen vier en zes uur is de BHTD aanwezig op de informatiemarkt. Om kennis te maken gaan we graag met je...

Lees verder

Veilig verkeer in Tanthof: De scholen zijn weer begonnen, waaronder een nieuwe school!


Op maandag 21 augustus zijn de scholen weer begonnen. Niets bijzonders na de schoolvakantie, maar er zijn een paar veranderingen ten opzichte van een jaar geleden.


De openbare basisschool SpringWijs, die is voortgekomen uit de Simon Carmiggeltschool in Tanthof-Oost en de Eglantier Tanthof (eerdere naam: de Delta) in Tanthof-West is na de zomervakantie gehuisvest in het scholencomplex in Tanthof-Oost. Dit betekent voor de verkeersstroom in Tanthof, dat er dus meer kinderen vanuit Tanthof-West...


Lees verder

Zienswijze BHTD op 'Woonvisie 2023-2028'


De BHTD heeft het College van Burgemeester & Wethouders een zienswijze bij de ‘Woonvisie 2023-2028’ gestuurd met betrekking tot de gevolgen van de woonvisie voor Tanthof.

Op 17 juli heeft de BHTD op de website aandacht besteed aan de ter inzage gelegde ‘Woonvisie’ van ons stadsbestuur, waarop tot 18 augustus vanuit de Delftse bevolking kon worden gereageerd. Mochten wijkbewoners in Tanthof ook zelf de (digitale) pen ter hand hebben genomen om middels een zienswijze te reageren...

Lees verder

Uitschrijven | Abonnement wijzigen

 

Copyright © 2023 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden