Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

September 2023: Informatiemarkt | Kinderboerderij | Ledenvoordeel | En veel meer...

September 2023: Informatiemarkt | Kinderboerderij | Ledenvoordeel | En veel meer...
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief september 2023 

Bekijk online

‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u met enige vertraging de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van de maand september. Huidige verzenddatum: Maandag ‍April 08 2024 ‍.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


* Aankondiging *

Informatiemarkt vergroenen en verduurzamen van Tanthof

'Een groene buurt en een energiezuinig huis? Hoe doe je dat?'


Informatiemarkt
Op de informatiemarkt kun je bij de gemeente en diverse organisaties en initiatiefnemers informatie krijgen en ideeën opdoen over het energiezuiniger maken van je huis om voorbereid te zijn op de energietransitie en vergroenen van je tuin, straat of buurt tegen de hitte stress en voor de wateropvang van hoosbuien. Hieronder ziet u een overzicht van alle deelnemers aan de informatiemarkt:

[gallery type="thumbnails" link="none" columns="7" size="medium" ids="11877,11878,11879,11880,11881,11882,11883,11884,11045,8687,8447,8439,11885"]

Laat weten of u komt
Hieronder vindt u het programma van sprekers op zaterdag 4 november tussen 11.00 en 14.00 uur. We proberen van tevoren een inschatting te maken van hoeveel bezoekers we kunnen verwachten. Ga daarom wat verder naar beneden op deze pagina en laat uw komst weten via de knop 'Ik ga'.

Programma presentaties
Aanvang Rode zaal: vergroenen Aanvang Blauwe zaal: verduurzamen
11:15 uur Behoud van het Uilenbosje

William van Treuren: over het realiseren van een definitieve groene bestemming voor het Uilenbosje.
11:15 uur Energietransitie in Tanthof

Gemeente Delft geeft een presentatie over wat zij doen voor bewoners die hun huis energiezuiniger willen maken om voorbereid te zijn op de energietransitie.
11:45 uur Bewonersinitiatief Orinocostraat

Initiatiefnemer Marieke vertelt over het vergroenen van hun eigen straat.
aansluitend Generiek advies bij vervanging CV-ketel woningen Tanthof

Bob Oudshoorn is BHTD-vertegenwoordiger van de gemeentelijke klankbordgroep energietransitie. Hij vertelt over het plan voor een generiek advies bij vervanging van de CV-ketel.
12:15 uur Biodiversiteit verhogen in het Abtswoudse Park

De BHTD Projectgroep vertelt over het ontwerp dat zij ontwikkeld hebben.

 
12:15 uur Klimaatburgemeester Dennis van Leeuwen

Neemt je mee in hoe hij zijn huis in Tanthof stap voor stap energiezuiniger heeft gemaakt en geeft tips aan bewoners.
12:45 uur Van stoeptegels naar Kwarteltuin

Arnoud van der Meulen vertelt over zijn initiatief om samen met andere bewoners in de Kwartstraat een bijen- en vlindertuin te realiseren en onderhouden.
12:45 uur Wat doen de energiecoaches?

Een energiecoach vertelt over wat zij doen voor  huurders en huiseigenaren thuis voor het verlagen van de  energierekening.

Deelstroom van zonnedaken uit de buurt

015 Duurzaam legt uit wat deelstroom is en hoe je mee kunt doen aan dit project.
13:15 uur Vrijwilligers onderhouden de natuur in Tanthof

Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland vertelt over hun groene activiteiten in de wijk.
13:15 uur Open Podium

Heeft u een goed initiatief voor verduurzamen (of vergroenen) van uw huis, straat, buurt of de wijk? En wilt u hierover vertellen aan het aanwezige publiek? Neem dan contact met ons op!

 

Datum 4 november 2023 | 11:00 - 14:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee
‘Een groene buurt en een energiezuinig huis? Hoe doe je dat?’

Informatiemarkt
Op de informatiemarkt kun je bij de gemeente en diverse organisaties en initiatiefnemers informatie krijgen en ideeën opdoen over het energiezuiniger maken van je huis om voorbereid te zijn op de energietransitie en vergroenen van je tuin, straat of buurt tegen de hitte stress en voor de wateropvang van hoosbuien.

 

Programma
Er is een programma met diverse interessante presentaties. De gemeente Delft geeft informatie over wat zij doen om bewoners te faciliteren bij vergroening en de energietransitie. De werkgroepen van de BHTD vertellen over het plan voor een generiek advies bij het vervangen van de CV-ketel en het project verhogen biodiversiteit Abtswoudse Park.

 

Initiatieven van bewoners aan elkaar delen
Bewoners die al dan niet samen met andere bewoners bezig zijn met het vergroenen van hun tuin, straat of buurt of met het energiezuiniger maken van hun huis nodigen we van harte uit om hierover te komen vertellen. We vragen  je om je hiervoor aan te melden via het contactformulier op onze website , zodat we hiermee rekening kunnen houden bij het opstellen van het programma.


Maakt u al gebruik van ledenvoordeel!?

‍Goed nieuws voor u. Als BHTD-lid krijgt u op vertoon van uw digitale ledenpas bij tal van regionale leveranciers korting. Korting op uw CV-onderhoud, verf, glaswerk, loodgieterswerk en dergelijke. De BHTD is op regelmatige basis bezig om deze ledenvoordelen nog verder uitbreiden. Daarnaast komen er met regelmaat acties van onze leveranciers. Kennismakingsacties met nieuwe producten of diensten, actiekortingen, hamsteracties, bonussen en ga zo maar door. Houd daar om onze website nauwlettend in de gaten Ledenvoordeel - BHTD


Hieronder een overzicht van onze actuele partners voor ledenvoordeel

 

Coster Warmtetechniek
Allround Installatietechniek
Verweij Tuinen
Nieuwenhuis Verf
Loodgietersbedrijf W.A. Kuijpers
Riboglas

Inloopmoment BHTD iedere tweede woensdag van de maand

Na de zomerstop start de BHTD in oktober weer met haar inloopmomenten in het wijkcentrum. De inloopmomenten vinden opnieuw plaats op de tweede woensdag van de maand, maar wel op een ander tijdstip. We verhuizen naar de middag tussen 14.00 en 16.00 uur. De verandering van tijdstip heeft te maken met de wens van onze partner Delft voor Elkaar.

William van Treuren zal namens de BHTD samen met wijkverbinder Lina en ouderenwerker Linde van Delft voor Elkaar op de woensdagen 11 oktober, 8 november en 13 december aanwezig zijn om met wijkbewoners in gesprek te gaan. U kunt op bovengenoemde woensdagmiddagen in ‘De Hofstee’ terecht met uw vragen over de wijk, over de BHTD, over wat de aandacht van de BHTD zou moeten krijgen, maar ook om uw verhalen, uw zorgen en zo meer te komen delen met de BHTD.


In het zonnetje
Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof

KINDERBOERDERIJ EN WATERSPEELTUIN TANTHOF

 

In de rubriek ‘In het zonnetje’ is er deze keer aandacht voor de Kinderboerderij in Tanthof.

Ik ga in gesprek met Remmelt Thijs die de voorzitter is van deze bijzondere plek. Het is een mooi stukje natuur gelegen aan de Kalfjeslaan, tussen de wijken Oost en West in. Remmelt is een vrijwilliger met een reguliere baan die gemiddeld 2 uur per dag zijn vrije tijd besteed aan de kinderboerderij.


Het begon in 2016. De gemeente Delft had onvoldoende financiële middelen om de 

kinderboerderij in leven te houden en een sluiting dreigde. Een groep buurtbewoners sloeg de handen in één, maakten een plan en toen kwamen de sleutels. 


De kinderboerderij is inmiddels weer helemaal levend en heeft jaarlijks ongeveer 40.000 bezoekers. Naast een bestuur en heel veel vrijwilligers is er dagelijks een professioneel beheerder aanwezig die inhoudelijk verstand heeft van het houden van dieren en het runnen van een kinderboerderij. In totaal draaien de beheerders een rooster met zijn drieën. De beheerders coördineren ook de vrijwilligers die allerhande zaken doen zoals verzorging van dier en dierenverblijven, groenbeheer, horeca, activiteiten en allerhande technische klussen. 


Om het geheel draaiende te houden is er uiteraard geld nodig. Dit vraagt om lobbyen richting politiek en subsidieverstrekkers. Dit is een pittige taak die door Remmelt en het bestuur actief moet worden ingevuld. 


Gelukkig dragen de bewoners van Tanthof ook hun steentje bij  getuige het enorme bedrag wat door hen recent is binnengebracht voor zonnepanelen. De kinderboerderij blijf in beweging. één van de aanwinsten is de imkerij  waar kind en begeleider kennis kunnen maken met de wereld van de bij en de imker. 


Bij kinderboerderij Tanthof staat nu de nieuwe inrichting van de waterspeeltuin voor de deur. Hiervoor is er een plan ontworpen waarbij niet alleen de jongste maar ook de wat oudere kinderen een uitdaging kunnen vinden. Daarnaast wordt erop ingezet dat ook gehandicapte kinderen de speeltoestellen kunnen gebruiken zodat samenspelen tussen alle kinderen mogelijk is. Ook bestaat er de wens om langer in het seizoen geopend te zijn.

 

Als ik Remmelt vraag naar zijn droom dan is dit een nieuw overdekt gastenverblijf. De maatschappelijke, educatieve functie van de kinderboerderij en de positionering nabij Delft West wordt hierdoor nog sterker. Groepen kunnen dan goed worden ontvangen voor allerhande activiteiten. 


Remmelt serveert mij een heerlijke kop koffie op een mooi terras. Hij is trots op de organisatie en al de vrijwilligers die dit mogelijk maken. Het is een heerlijke plek, niet alleen voor een kinderboerderij bezoek maar ook om gewoon een koffietje te drinken na een wandeling in het Abtswoudse bos.


Tekst: Marjan Halverhout

 


‍Van de voorzitter (september 2023)

William van Treuren
Tijdens de zomermaanden kreeg ik een telefoontje vanuit LSA Bewoners, het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven, waar de BHTD lid van is. Ons profiel was opgevallen, omdat we geen traditionele belangenbehartigingsvereniging zijn, maar een bewonersvereniging die participatie van wijkbewoners stimuleert. Dit profiel blijkt prima te passen bij het project ‘BuurtSaam Ontwerpend onderzoek, werken aan een gezonde leefomgeving in de sociale buurt’.

Op de website van Platform 31 staat bij BuurtSaam:
Het College van Rijksadviseurs (CRa) zet met medewerking van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) de ontwerpopgave voor gezonde en sociale buurten op de agenda. Door middel van multidisciplinaire samenwerkingen en Ontwerpend onderzoek worden concrete ruimtelijke handvatten ontwikkeld die leefbaarheid, gezondheid en ruimte voor ontmoeting stimuleren in verschillende buurten in Nederland.

Met in het achterhoofd het toekomstig tekort aan werknemers in de zorg, waardoor de zorg voor ouderen in de toekomst in de knel raakt en het voorbeeld van ‘Austerlitz zorgt voor Elkaar’, waar de zorg in een dorp van ongeveer 7000 inwoners dichter bij de bewoners is georganiseerd, zag ik mogelijkheden voor een woonzorgproject in onze wijk gericht op positieve gezondheid en het meer nabij organiseren van de zorg, waar dit kan.

In gesprek met LSA en de Gemeente


Op 13 september hebben twee leden van het bestuur van de BHTD met de vertegenwoordiger van LSA Bewoners en de projectleider van ‘Langer en weer thuis’ in Delft om tafel gezeten om informatie uit te wisselen en de mogelijkheden en haalbaarheid van een project ‘Buurtsaam’ in Tanthof, of een deel van Tanthof te gaan starten. Het is uiteindelijk de gemeente Delft, die het besluit moet nemen, of ze zich wil aanmelden voor ‘Buurtsaam’, dus het was belangrijk om de projectleider van ‘Langer en weer thuis’ erbij te betrekken, want hij is de gesprekspartner op dit onderwerp van de gemeente Delft en een flink aantal samenwerkingspartners, zoals de Delftse woningcorporaties en hun huurdersraden, DSW, Pieter van Foreest, Careyn, Direct Zorg, Perspektief, LIMOR, GGZ Delfland, Ipse de Bruggen, Delft voor Elkaar.

Langer en Weer Thuis


Onder Langer Thuis verstaan we het geschikt zelfstandig thuis wonen van ouderen. Dat kan met thuiszorg en aanpassingen in de woning. Onder Weer Thuis verstaan we dat mensen weer op zichzelf gaan wonen. Dit gaat dan met zorg en begeleiding in de wijk. Deze mensen hebben (tijdelijk) gebruikgemaakt van maatschappelijke opvang of beschermd wonen. In Delft is het gewoon dat bewoners met een hulpvraag, jong en oud, zo zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Met de juiste zorg, begeleiding en voorzieningen in de buurt. De Delftse woningcorporaties, aanbieders van zorg en welzijn, het zorgkantoor van DSW en de gemeente Delft werken samen om ervoor te zorgen dat Delftenaren langer thuis, of weer thuis kunnen wonen.

Eisenpakket Buurtsaam


Buurtsaam stelt stevige eisen aan deelnemende gemeenten, waaronder het formele opdrachtgeverschap, het faciliteren van meerdere bijeenkomsten in de buurt en het aanstellen van een projectleider voor vier uur per week gedurende de looptijd van het traject met een flinke werkopdracht. De projectleider van ‘Langer en weer thuis’ reageerde enthousiast. Op dit moment is nog niet bekend wat de reactie is van de samenwerkingspartners en of de gemeente bereid is dit project te omarmen.

Deel je ideeën met ons


Mocht je op basis van dit verhaal ideeën willen delen of vragen willen inbrengen, stuur dan een bericht aan via ons contactformulier. Als je wilt dat we contact met je opnemen, laat dat ook via dit formulier weten. Ook kun je langskomen bij het inloopmoment van de BHTD op 11 oktober tussen 14.00 en 16.00 uur in wijkcentrum ‘De Hofstee’ om met mij in gesprek te gaan over dit onderwerp of wellicht een ander onderwerp dat je met de BHTD wilt bespreken.

Tot slot op deze plek twee korte aankondigingen


Eerst een ‘Save the date’:
De BHTD is bezig met het organiseren van een bijeenkomst op zaterdag 4 november tussen 11.00 en 14.00 uur met als werktitel: ‘Een groene buurt en een energiezuinig huis? Hoe doe je dat?’ Op een later moment ontvangen jullie hierover nader bericht via een digitale nieuwsbrief met wat er gaat gebeuren en wie we daarbij hebben uitgenodigd.

Ten tweede een berichtje over de wijkkrant:
Sinds vorige week wordt de tweede editie van de wijkkrant ‘TeGekTanthof’ in de wijk verspreid. De BHTD heeft vijf artikelen aangeleverd voor de wijkkrant. De zienswijze van de BHTD bij de woonvisie hebben we niet in de wijkkrant laten opnemen, maar het geplaatste artikel over dit onderwerp verwijst voor de zienswijze naar de website van de BHTD. Het artikel over de trafostations en het Uilenbosje is onvolledig in de wijkkrant afgedrukt (het begin van het artikel is weggevallen). In de nieuwsbrief van de BHTD en op de website kun je het volledige artikel lezen.

Tot ziens in de wijk!

William van Treuren
voorzitter BHTD


Aankomende activiteiten

Spreekuur / Wijkcontactpunt 10-23

De BHTD is, in de persoon van William van Treuren, elke tweede woensdag van de maand aanwezig in de huiskamer van wijkcentrum ‘De Hofstee’ om met wijkbewoners in gesprek te gaan over hun belevenissen, zorgen, vragen en suggesties ten aanzien van de Tanthof en de BHTD. Dit spreekuur wordt georganiseerd in samenwerking met Delft voor Elkaar.

Datum 11 oktober 2023 | 14:00 - 16:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 10-23

Het BHTD bestuur houdt vanavond haar maandelijkse vergadering. Het bestuur vergadert standaard iedere maand, m.u.v. van augustus.

Datum 17 oktober 2023 | 20:00 - 22:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Informatiemarkt vergroenen en verduurzamen van Tanthof

'Een groene buurt en een energiezuinig huis? Hoe doe je dat?'


Informatiemarkt
Op de informatiemarkt kun je bij de gemeente en diverse organisaties en initiatiefnemers informatie krijgen en ideeën opdoen over het energiezuiniger maken van je huis om voorbereid te zijn op de energietransitie en vergroenen van je tuin, straat of buurt tegen de hitte stress en voor de wateropvang van hoosbuien. Hieronder ziet u een overzicht van alle deelnemers aan de informatiemarkt:

[gallery type="thumbnails" link="none" columns="7" size="medium" ids="11877,11878,11879,11880,11881,11882,11883,11884,11045,8687,8447,8439,11885"]

Laat weten of u komt
Hieronder vindt u het programma van sprekers op zaterdag 4 november tussen 11.00 en 14.00 uur. We proberen van tevoren een inschatting te maken van hoeveel bezoekers we kunnen verwachten. Ga daarom wat verder naar beneden op deze pagina en laat uw komst weten via de knop 'Ik ga'.

Programma presentaties
Aanvang Rode zaal: vergroenen Aanvang Blauwe zaal: verduurzamen
11:15 uur Behoud van het Uilenbosje

William van Treuren: over het realiseren van een definitieve groene bestemming voor het Uilenbosje.
11:15 uur Energietransitie in Tanthof

Gemeente Delft geeft een presentatie over wat zij doen voor bewoners die hun huis energiezuiniger willen maken om voorbereid te zijn op de energietransitie.
11:45 uur Bewonersinitiatief Orinocostraat

Initiatiefnemer Marieke vertelt over het vergroenen van hun eigen straat.
aansluitend Generiek advies bij vervanging CV-ketel woningen Tanthof

Bob Oudshoorn is BHTD-vertegenwoordiger van de gemeentelijke klankbordgroep energietransitie. Hij vertelt over het plan voor een generiek advies bij vervanging van de CV-ketel.
12:15 uur Biodiversiteit verhogen in het Abtswoudse Park

De BHTD Projectgroep vertelt over het ontwerp dat zij ontwikkeld hebben.

 
12:15 uur Klimaatburgemeester Dennis van Leeuwen

Neemt je mee in hoe hij zijn huis in Tanthof stap voor stap energiezuiniger heeft gemaakt en geeft tips aan bewoners.
12:45 uur Van stoeptegels naar Kwarteltuin

Arnoud van der Meulen vertelt over zijn initiatief om samen met andere bewoners in de Kwartstraat een bijen- en vlindertuin te realiseren en onderhouden.
12:45 uur Wat doen de energiecoaches?

Een energiecoach vertelt over wat zij doen voor  huurders en huiseigenaren thuis voor het verlagen van de  energierekening.

Deelstroom van zonnedaken uit de buurt

015 Duurzaam legt uit wat deelstroom is en hoe je mee kunt doen aan dit project.
13:15 uur Vrijwilligers onderhouden de natuur in Tanthof

Geert van Poelgeest van Natuurlijk Delfland vertelt over hun groene activiteiten in de wijk.
13:15 uur Open Podium

Heeft u een goed initiatief voor verduurzamen (of vergroenen) van uw huis, straat, buurt of de wijk? En wilt u hierover vertellen aan het aanwezige publiek? Neem dan contact met ons op!

 

Datum 4 november 2023 | 11:00 - 14:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 11-23

Het BHTD bestuur houdt vanavond haar maandelijkse vergadering. Het bestuur vergadert standaard iedere maand, m.u.v. van augustus.

Datum 7 november 2023 | 20:00 - 22:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

‍Laatste nieuws van onze website

Van de voorzitter (maart 2024)


Vanaf het moment dat het bestuur besloot van de BHTD een netwerkorganisatie te maken nam het aantal organisaties waarmee de BHTD contact onderhield razendsnel toe. Daarmee werd het voor de BHTD gemakkelijker om informatie over ontwikkelingen met betrekking tot de wijk te verkrijgen en klinkt het geluid van de BHTD op meer plekken door. De BHTD onderhoudt goede contacten met de vertegenwoordigers van de organisaties en wordt als partner gezien. Dat kan te maken hebben met de actieve opstelling vanuit...

Lees verder

Voorbeeldwoningen Tanthof gezocht voor algemeen advies


Mijn CV ketel is aan vervanging toe. Wat nu???


Vanaf 1 januari 2026 mag je geen nieuwe CV ketel meer plaatsen.  De vraag is wat je het beste kunt doen als je CV ketel 10 jaar oud en aan vervanging toe is. Om bewoners hierin op weg te helpen heeft de BHTD aan de gemeente Delft gevraagd om een algemeen advies op te stellen voor het energiezuiniger maken van de meest voorkomende woningen in Tanthof.

De gemeente Delft is op dit verzoek in gegaan. Ze heeft het Regionale Energieloket...

Lees verder

Een zadenbibliotheek in Tanthof!


Sinds 2023 is Zadenbibliotheek Delfland voor biologische, zaadvaste zaden actief in de regio Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer. De bibliotheek is in 2022 opgericht en wordt gerund door vrijwilligsters uit de regio, waarvan de initiatiefneemster in Tanthof woont. Samen met filiaalhouders en moestuinclubs in de regio wordt gebouwd aan een gezonde collectie zaden. Van de planten hieruit kan weer nieuw zaad gewonnen worden waar in onze regio mee verder getuinierd kan worden. Zo hebben we elk jaar gratis...

Lees verder

Vijf nieuwe zitbanken in Tanthof


Tijdens het eerste bewonerscafé, maar ook in de wijkkrant is een oproep verschenen om aan te geven op welke plekken in de wijk het plaatsen van een zitbank een functie zou kunnen hebben. De BHTD heeft hiertoe het initiatief genomen, omdat in de vierjaarlijkse enquête onder haar ruim duizend leden deze wens regelmatig werd genoemd.

We zijn verheugd dat de gemeente vijf extra zitbanken gaat bijplaatsen op de plekken die door bezoekers van het eerste bewonerscafé Tanthof zijn aangegeven.

Hieronder...

Lees verder

Interview met boa: Amal Ismail


Dit interview is onderdeel van een reeks interviews met professionals werkzaam voor de publieke zaak in Tanthof.

Deze keer een interview met de bijzonder opsporingsambtenaar (boa): Amal Ismail
Vertel eens wie je bent en waarom je boa bent geworden?
Ik ben Amal en ik ben 33 jaar oud. Na mijn middelbare school heb ik de opleiding sociaal maatschappelijk dienstverlening afgerond. Omdat de zorg uiteindelijk toch niets voor mij bleek te zijn, heb ik een aantal jaar...

Lees verder

Groenontwikkeling in Tanthof valt in het water


Een dramatische kop boven dit korte artikel, die vooral letterlijk genomen moet worden. Zowel Staatsbosbeheer als Warmtelinq hebben laten weten, dat voorgenomen werkzaamheden worden uitgesteld vanwege de te natte en onbegaanbare ondergrond op dit moment.

Bij Warmtelinq gaat de melding over het werk maken van de groencompensatie ten westen en ten noorden van Tanthof-West. Het gaat daarbij om de aanleg van een wandelpad en een paddenpoel langs het Kenenburgpad (fietspad), waar overigens al wel...

Lees verder

Geluidshinder Rotterdam The Hague Airport (RTHA)


De Vereniging BTV-Rotterdam Airport; Bewoners tegen Vliegtuigoverlast Rotterdam Airport zet zich in om de geluidshinder van vliegtuigen rondom Rotterdam Airport te verminderen. De Commissie Regionaal Overleg Rotterdam Airport en provincie Zuid-Holland vindt dat RTHA de overlast van vliegtuigen moet reduceren. Dit heeft geleid tot het instellen van een werkgroep hinderbeperking. Er is echter weinig gedaan om de overlast te verminderen.  Per huishouden registreert de DCMR nu één melding per vlucht....

Lees verder

Seniorenweb Delft


[advertentie]


SeniorWeb Leercentrum Delft. Een begrip in de stad. Veel mensen weten ons te vinden. U nog niet? U bent welkom voor vragen, voor hulp of voor informatie bij onze inloopspreekuren “De Digitale Huiskamer” in DOK, Centrale Bibliotheek aan het Vesteplein in Delft. Elke 2de dinsdag van de maand van 10.00 – 12.00 uur en de 4de zaterdag van de maand van 13.00 – 15.00 uur. Werken programma’s, apps niet meer, kunt u de opgeslagen foto’s niet meer vinden? Breng het digitaal...

Lees verder

Terugblik op het tweede bewonerscafé Tanthof


Op 19 februari vond het tweede bewonerscafé plaats. Bijna vijftig wijkbewoners waren naar De Hofstee gekomen om kennis te maken met de wijkregisseur, meer te vernemen over de nieuwbouw voor de scholen, welke ontwikkelingen in de wijk spelen en te ontdekken welke lekkernijen uit de wijk er voor de aanwezigen op de bar zouden staan. De lekkernijen waren ditmaal verrukkelijke cakes van Zus & Zoet, sinds kort gevestigd in winkelcentrum ‘De Dashof’.

Resultaten


Het bewonerscafé startte...

Lees verder

Uitnodiging Bewonerscafé Tanthof 19 februari 2024


Op maandag 19 februari om 19.30 uur vindt het tweede bewonerscafé van Tanthof plaats.

Wat gaan we doen?

Zoals tijdens het eerste bewonerscafé is aangekondigd heeft de BHTD de gemeente uitgenodigd om informatie te komen geven over wanneer de nieuwbouw voor de basisscholen in Tanthof op hun huidige plekken gaat plaatsvinden. De gemeente heeft haar komst bij het opstellen van deze uitnodiging nog niet bevestigd. Als de gemeente niet verschijnt, dan gaat de BHTD met de bewoners in gesprek...

Lees verder

Van de voorzitter (februari 2024)


Over hoe de zeggenschap over deelname aan het project BuurtSaam niet bij het gemeentebestuur, maar bij het zorgkantoor van DSW terechtkwam en wat daar vreemd aan is!


In de laatste nieuwsbrieven schreef ik geregeld een berichtje over dat de BHTD door LSABewoners was uitgenodigd om deel te nemen aan een pilot BuurtSaam, een project gericht op een levensloopbestendige buurt waar het goed oud worden is met een woonzorgvisie. Een sociale, gezonde en seniorvriendelijke leefomgeving.

BHTD...


Lees verder

Interview met de wijkagenten van Tanthof


Terwijl ik het Bikoplein oversteek op zoek naar de politiepost aan de Ghanastraat 2 staat Remy al buiten voor de deur en zwaait me breed lachend toe. Een ferme handdruk volgt en binnen wacht een warm welkom met koffie. Lisette schuift ook aan. Ze hecht aan goed contact met en informatievoorziening aan de wijkbewoners; beiden maken graag tijd vrij voor dit gesprek.

Remy is 36 uur per week actief en Lisette 27 uur. Beiden geven aan veelal los van elkaar op pad te gaan maar wel hetzelfde pakket...

Lees verder

Hoe denkt Tanthof over verkeersveiligheid?


In de werkgroep ‘wonen, voorzieningen, groen, verkeer, water, zorg en welzijn’ van de BHTD staat de verkeersveiligheid al langer op de agenda. Aanvankelijk lag hierbij de focus op Abtswoude, de doorgaande weg tussen Delft en Schiedam, die Tanthof opdeelt in een oostelijk en westelijk deel.Abtswoude en de snelheid op de uitvalswegen van Tanthof


De BHTD heeft meerdere pogingen gedaan om van het Delftse deel van Abtswoude een fietsstraat te maken, waarop de auto te gast is. Dat is...


Lees verder

Warmtelinq: werkzaamheden Tanthof naderen hun einde


Op 21 maart 2021 informeerde de BHTD voor het eerst haar leden, dat er een gesprek met de Gasunie had plaatsgevonden over het project Warmtelinq om zicht te krijgen wat het doel van Warmtelinq is en welke gevolgen de aanleg van Warmtelinq zou hebben voor de bewoners van met name Tanthof-West. Gehinderd door de beperkingen van de maatregelen om COVID te beteugelen heeft het nog tot 23 mei 2022 geduurd voordat de BHTD en Warmtelinq gezamenlijk een informatiemarkt in wijkcentrum ‘De Hofstee’ konden...


Lees verder

Extra bankjes en een openbaar watertappunt in de wijk


Behalve in de nieuwsbrief van de BHTD zijn ook in de vorige uitgave van de wijkkrant Te Gek Tanthof en tijdens het eerste bewonerscafé van Tanthof in december oproepen gedaan om met suggesties te komen, waar in de wijk nog bankjes ontbreken. Deze actie heeft de BHTD niet zelf verzonnen, maar is een uitkomst van onze vierjaarlijkse enquête onder de leden en ook tijdens de inkoopmomenten van de BHTD in wijkcentrum ‘De Hofstee’ kreeg de BHTD meermaals de vraag naar het bijplaatsen van zitbankjes...

Lees verder

Inloopavond over uitbreiding bosareaal Abtswoudse Bos


Staatsbosbeheer organiseert op maandag 5 februari een inloopavond over uitbreiding bosareaal Abtswoudse Bos en onderhoud rietmoerassen achter Tanthof-West


Deze week ontving de BHTD bericht van Staatsbosbeheer, dat er aanstaande maandag 5 februari tussen 19.00 en 21.00 uur in de gele zaal van wijkcentrum ‘De Hofstee’ een inloopavond wordt georganiseerd om de bewoners van Tanthof informatie te verstrekken over het in de komende maanden aanplanten van nieuw bos op verschillende plekken...


Lees verder

Activiteitenprogramma Wijkcentrum De Hofstee


Een vraag die ik steeds weer terug hoor komen is wat er te doen is in wijkcentrum de Hofstee.  Bij het bewonerscafé werd hier ook weer naar gevraagd. Toen besloot ik maar eens op onderzoek uit te gaan. Op het prikbord, in de vitrine met de barricadeletters, de flyers achter het raam naast de ingang. Het is een heuse speurtocht om alle informatie te verzamelen. Er waren helaas een aantal mailadressen die niet meer klopten. Maar al gauw leverde mijn vraag om vermeld te mogen worden in het activiteitenoverzicht...

Lees verder

Praatplaat Bewonerscafé Tanthof 18-12-2023


 

Getekend verslag van het bewonerscafé Tanthof op 18 december 2023
Gemaakt door: Petra de Graaf-Swalue, oftewel 'Peetmade'

Lees verder

Van de voorzitter (december 2023)


Het jaar is alweer bijna voorbij en wat betreft de BHTD gebeurt dat in het laatste kwartaal van het jaar niet ongemerkt.

Op zaterdag 4 november organiseerden we een informatiemarkt over het vergroenen en verduurzamen van Tanthof onder de titel ‘Een groene buurt en een energiezuinig huis. Hoe doe je dat?’ met vele standhouders met een ‘groene’ of een ‘energie’-achtergrond. Leuk was dat er vanuit zowel het westelijk als het oostelijk deel van onze wijk bewonersgroepen aanwezig waren,...

Lees verder

Interview met wijkregisseur Wladimir Lesuis
Interviewreeks ‘Werkzaam ten behoeve van de publieke zaak in Tanthof’ (deel 1)


Vertel eens wie je bent en hoe je wijkregisseur bent geworden?


Mijn naam is Wladimir Lesuis. Ik ben circa 1,5 jaar werkzaam voor de gemeente Delft en in april 2023 kreeg ik de keuze om de wijkregie Tanthof onderdeel te maken van mijn pakket. Dit heb ik met beide handen aangepakt.
Want het leuke aan wijkregie is dat het een zeer dynamische en sociale functie is waarbij ik, al fietsend door de...


Lees verder

Uitschrijven | Abonnement wijzigen

 

Copyright © 2023 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden