Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Uitnodiging ALV | Themadeel Abtswoudsepark biodivers! | Laatste Nieuws

Uitnodiging ALV | Themadeel Abtswoudsepark biodivers! | Laatste Nieuws
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Oproep Algemene Ledenvergadering
‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van Donderdag ‍Januari 18 2024 .

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


ALV BHTD
**UITNODIGING ALV + BEWONERSCAFÉ**

Algemene Ledenvergadering BHTD 2023 te houden

donderdag 6 april om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

in wijkcentrum De Hofstee

 


Delft, 14 maart 2023


Geachte leden van de BHTD,


Hierbij ontvangt u de officiële uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van donderdag 6 april 2023. Als lid heeft u inspraak in de vereniging en we nodigen u van harte uit van dit recht gebruik te maken. Dit jaar vindt deze bijeenkomst opnieuw plaats in buurthuis De Hofstee.


Inzage stukken

Verderop op deze pagina vindt u de agenda in een PDF bijlage. De stukken zijn per heden gepubliceerd op onze website: https://www.bhtd.nl/lidmaatschap/alv-stukken


Stemmen / Verkiezingen

Het bestuur zal een aantal voorstellen (zoals begroting, bestuursleden, kascommissie) in stemming brengen tijdens de vergadering. Dat is in overeenstemming met onze statuten. Van de huidige bestuursleden stellen Marjan Halverhout, Victor van der Kloet, Dianne Moester en William van Treuren zich herkiesbaar. Alfred Boot laat weten dat hij na een aaneengesloten periode van 14 jaar zijn bestuurslidmaatschap beëindigt. Gedurende 2022 legden John van Agthoven en Marco Haring om persoonlijke redenen tussentijds hun bestuurslidmaatschap neer.

Het bestuur wil de drie vrijgekomen vacatures in het bestuur graag vervuld zien en gaat op zoek naar geschikte kandidaten. Op dit moment is bekend dat Ingrid Lips bereid is gevonden om in het bestuur zitting te nemen. Ingrid is gedurende acht jaar gemeenteraadslid geweest en zal zich op de ALV nader voorstellen. Tot 20 maart aanstaande kan het bestuur nog op zoek naar geschikte kandidaten, maar de verwachting is dat dit geen verkiesbare kandidaten zal opleveren. Van de benaderde kandidaten is er één niet beschikbaar en een ander wil wel meedraaien in het bestuur om zich te oriënteren, maar wil op dit moment nog niet toetreden tot het bestuur.


Oproep bestuursleden

Bent u lid van de BHTD en wilt u zich kandidaat stellen als bestuurslid? Dit kan tot uiterlijk zaterdag 25 maart 2023, schriftelijk, via info@bhtd.nl of via ons contactformulier waarna wij uw kandidaatstelling uiterlijk 30 maart publiceren, ter kennisname van onze leden. Uw kandidatuur dient vergezeld te gaan van tien ondersteunende handtekeningen, waarbij het bestuur bereid is u bij het verkrijgen van deze handtekeningen te ondersteunen.


Bewonerscafé: themadeel over het Abtswoudsepark

‘Samen maken we het Abtswoudsepark biodivers!’

 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de projectgroep ‘Abtswoudsepark biodivers’ die bestaat uit leden van de BHTD en Natuurlijk Delfland. De projectgroep is bezig met uitvoerbare plannen om de biodiversiteit in Abtswoudsepark te verhogen. Middels wandelingen door het park, interviews met gebruikers van het park en veel onderzoek heeft de projectgroep meerdere plannen ontwikkeld, die ze de aanwezigen wil voorleggen. Het wordt een interactieve avond, dus de aanwezigen worden uitgedaagd te reageren op de gepresenteerde plannen. De projectgroep hoopt op deze avond ook wijkbewoners te ontmoeten, die zich na het realiseren van de plannen willen bezighouden met het onderhoud van de planten, omdat veel handen nu eenmaal tot lichter werk leiden en het Abtswoudsepark het park van en voor de wijk is. Het themadeel wordt gestart met een korte inleiding over het begrip biodiversiteit. Daarna nemen we de tijd om met elkaar te bekijken en bespreken hoe de kwaliteit van het park in de nabije toekomst kunnen verhogen door de biodiversiteit in het park te bevorderen.


Aanmelden ALV + themadeel bewonerscafé (max 80 aanwezigen)

Vanwege de voorbereidingen is het belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 4 april via via de knop hieronder.


Met vriendelijke groeten,

Bestuur BHTD

 ‍Laatste nieuws van onze website

Van de voorzitter (december 2023)

Het jaar is alweer bijna voorbij en wat betreft de BHTD gebeurt dat in het laatste kwartaal van het jaar niet ongemerkt.

Op zaterdag 4 november organiseerden we een informatiemarkt over het vergroenen en verduurzamen van Tanthof onder de titel ‘Een groene buurt en een energiezuinig huis. Hoe doe...

Lees verder

Interview met wijkregisseur Wladimir LesuisInterviewreeks ‘Werkzaam ten behoeve van de publieke zaak in Tanthof’ (deel 1)


Vertel eens wie je bent en hoe je wijkregisseur bent geworden?


Mijn naam is Wladimir Lesuis. Ik ben circa 1,5 jaar werkzaam voor de gemeente Delft en in april 2023 kreeg ik de keuze om de wijkregie...


Lees verder

Verslag informatiemarkt en presentaties 4 november 2023

'Een groene buurt en een energiezuinig huis? Hoe doe je dat?'


Op 4 november organiseerde de BHTD een informatiemarkt over vergroenen en verduurzamen. Wijkcentrum de Hofstee stroomde in de ochtend vol met standhouders, sprekers en heel veel wijkbewoners. Er was veel belangstelling voor de presentaties...

Lees verder

Bewonerscafé Tanthof 18 december 2023

Op maandag 18 december om 19.00 uur vindt het eerste bewonerscafé van Tanthof plaats.


Wat gaan we doen?


Er wordt informatie gegeven over de laatste ontwikkelingen in de wijk vanuit de BHTD en er wordt aan de bewoners gevraagd wat tijdens het tweede bewonerscafé ter sprake moeten komen.


Vanuit...


Lees verder

Meer zitbankjes in de wijk. Waar dan?

Dat is nu precies de vraag die de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) aan de bezoekers van onze website wil stellen.


Zowel uit de opbrengsten van de enquêtes, als tijdens gesprekken in de wijk, verneemt de BHTD met regelmaat terug dat bewoners meer zitbanken in de wijk wensen naast de...


Lees verder

Aankomende activiteiten

Spreekuur / Wijkcontactpunt 04-23

De BHTD is, in de persoon van William van Treuren, elke tweede woensdag van de maand aanwezig in de huiskamer van wijkcentrum ‘De Hofstee’ om met wijkbewoners in gesprek te gaan over hun belevenissen, zorgen, vragen en suggesties ten aanzien van de Tanthof en de BHTD. Dit spreekuur wordt georganiseerd in samenwerking met Delft voor Elkaar.

Datum 12 april 2023 | 11:00 - 13:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 05-23

Het BHTD bestuur houdt vanavond haar maandelijkse vergadering. Het bestuur vergadert standaard iedere maand, m.u.v. van juli en augustus.

Datum 11 mei 2023 | 20:00 - 22:00
Locatie wijkcentrum De Hofstee

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Abonnement wijzigen voor deze nieuwsbrief

 

Copyright © 2023 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden