Uitnodiging ALV | Themadeel Abtswoudsepark biodivers! | Laatste Nieuws

Uitnodiging ALV | Themadeel Abtswoudsepark biodivers! | Laatste Nieuws
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Oproep Algemene Ledenvergadering
‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van dinsdag ‍06 juni 2023 .

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


ALV BHTD
**UITNODIGING ALV + BEWONERSCAFÉ**

Algemene Ledenvergadering BHTD 2023 te houden

donderdag 6 april om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

in wijkcentrum De Hofstee

 


Delft, 14 maart 2023


Geachte leden van de BHTD,


Hierbij ontvangt u de officiële uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering (ALV) van donderdag 6 april 2023. Als lid heeft u inspraak in de vereniging en we nodigen u van harte uit van dit recht gebruik te maken. Dit jaar vindt deze bijeenkomst opnieuw plaats in buurthuis De Hofstee.


Inzage stukken

Verderop op deze pagina vindt u de agenda in een PDF bijlage. De stukken zijn per heden gepubliceerd op onze website: https://www.bhtd.nl/lidmaatschap/alv-stukken


Stemmen / Verkiezingen

Het bestuur zal een aantal voorstellen (zoals begroting, bestuursleden, kascommissie) in stemming brengen tijdens de vergadering. Dat is in overeenstemming met onze statuten. Van de huidige bestuursleden stellen Marjan Halverhout, Victor van der Kloet, Dianne Moester en William van Treuren zich herkiesbaar. Alfred Boot laat weten dat hij na een aaneengesloten periode van 14 jaar zijn bestuurslidmaatschap beëindigt. Gedurende 2022 legden John van Agthoven en Marco Haring om persoonlijke redenen tussentijds hun bestuurslidmaatschap neer.

Het bestuur wil de drie vrijgekomen vacatures in het bestuur graag vervuld zien en gaat op zoek naar geschikte kandidaten. Op dit moment is bekend dat Ingrid Lips bereid is gevonden om in het bestuur zitting te nemen. Ingrid is gedurende acht jaar gemeenteraadslid geweest en zal zich op de ALV nader voorstellen. Tot 20 maart aanstaande kan het bestuur nog op zoek naar geschikte kandidaten, maar de verwachting is dat dit geen verkiesbare kandidaten zal opleveren. Van de benaderde kandidaten is er één niet beschikbaar en een ander wil wel meedraaien in het bestuur om zich te oriënteren, maar wil op dit moment nog niet toetreden tot het bestuur.


Oproep bestuursleden

Bent u lid van de BHTD en wilt u zich kandidaat stellen als bestuurslid? Dit kan tot uiterlijk zaterdag 25 maart 2023, schriftelijk, via info@bhtd.nl of via ons contactformulier waarna wij uw kandidaatstelling uiterlijk 30 maart publiceren, ter kennisname van onze leden. Uw kandidatuur dient vergezeld te gaan van tien ondersteunende handtekeningen, waarbij het bestuur bereid is u bij het verkrijgen van deze handtekeningen te ondersteunen.


Bewonerscafé: themadeel over het Abtswoudsepark

‘Samen maken we het Abtswoudsepark biodivers!’

 

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de projectgroep ‘Abtswoudsepark biodivers’ die bestaat uit leden van de BHTD en Natuurlijk Delfland. De projectgroep is bezig met uitvoerbare plannen om de biodiversiteit in Abtswoudsepark te verhogen. Middels wandelingen door het park, interviews met gebruikers van het park en veel onderzoek heeft de projectgroep meerdere plannen ontwikkeld, die ze de aanwezigen wil voorleggen. Het wordt een interactieve avond, dus de aanwezigen worden uitgedaagd te reageren op de gepresenteerde plannen. De projectgroep hoopt op deze avond ook wijkbewoners te ontmoeten, die zich na het realiseren van de plannen willen bezighouden met het onderhoud van de planten, omdat veel handen nu eenmaal tot lichter werk leiden en het Abtswoudsepark het park van en voor de wijk is. Het themadeel wordt gestart met een korte inleiding over het begrip biodiversiteit. Daarna nemen we de tijd om met elkaar te bekijken en bespreken hoe de kwaliteit van het park in de nabije toekomst kunnen verhogen door de biodiversiteit in het park te bevorderen.


Aanmelden ALV + themadeel bewonerscafé (max 80 aanwezigen)

Vanwege de voorbereidingen is het belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan tot uiterlijk dinsdag 4 april via via de knop hieronder.


Met vriendelijke groeten,

Bestuur BHTD

 ‍Laatste nieuws van onze website

Afsluiting Amazoneweg van 15 mei tot 2 juni

Vanaf maandag 15 mei t/m vrijdag 2 juni is de Amazoneweg naast de Victoriatunnel voor drie weken volledig afgesloten (zie het oranje vlak). De Amazoneweg is hierdoor van beide kanten doodlopend. Tijdens deze afsluiting legt aannemer Denys de warmteleidingen in de gegraven sleuf. Als de leidingen eenmaal...

Lees verder

Bewonersavonden Delftse woonvisie op 15 en 22 mei

De gemeente, de bewonersverenigingen (waaronder de BHTD) en TOP Delft organiseren samen op maandag 15 mei tussen 19.30 en 21.30 uur in de Vierhovenkerk in de Obrechtstraat 50 (Buitenhof) en op maandag 22 mei wederom tussen 19.30 en 21.30 uur in Immanuelkerk aan de Schoemakerstraat 1 (Wippolder) stadsgesprekken...

Lees verder

Terugblik op de straathoekbijeenkomst van 1 mei

Op maandag 1 mei tussen 18.30 en 20.00 uur organiseerden de BHTD en de studenten van D.S.C. een straathoekbijeenkomst bij het Kreekrugpad om met door middel van flyers uitgenodigde buurtgenoten in gesprek te gaan over het lustrumfeest dat de studenten opnieuw in het leegstaande kantoorpand aan de Tanthofdreef...

Lees verder

1 mei: Straathoekbijeenkomst Lustrum DSC

In de komende zomer wordt aan de Tanthofdreef 3 een Lustrumfeest gevierd door het Delftsch Studenten Corps (DSC). Deze week is door het DSC bij direct omwonenden een brief in de bus gedaan met een uitnodiging voor een straathoekbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt maandag 1 mei plaats van 18.30 -...

Lees verder

Afsluiting fietstunnel Victoriapad 24 tot en met 26 april 2023

Van maandag 24 april tot en met woensdag 26 april kan er geen gebruik worden gemaakt van de fietstunnel aan het Victoriapad, die het fietspad langs het wijkcentrum verbindt met de fietspaden in Voorhof en Buitenhof aan weerszijden van de Beatrixlaan.


De reden van de afsluiting is dat er werkzaamheden...

Lees verder

Aankomende activiteiten

Spreekuur / Wijkcontactpunt 04-23


Datum: woensdag, 12 april 2023 11: 00 - 13:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 05-23


Datum: donderdag, 11 mei 2023 20: 00 - 22:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Abonnement wijzigen voor deze nieuwsbrief

 

Copyright © 2023 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden