Bijeenkomst 20 september

Bijeenkomst 20 september

Belangenbehartiging Tanthof: Nu komt het erop aan!

Meld u hier aan voor de bijeenkomst

2017 lijkt het jaar van de waarheid te worden voor de Belangenvereniging. Dit najaar bestaat de BHTD 25 jaar. Reden voor een feest en een felicitatie, zou men op het eerste gezicht kunnen zeggen. Ware het niet, dat er sprake is van een aantal trends, waardoor het voortbestaan van de BHTD in gevaar dreigt te komen.

Tanthof is een fantastische ruim opgezette wijk, waar het heerlijk wonen is. Echter, op dit
moment is Tanthof ook een wijk die vergrijst, met een afnemend winkelaanbod, weinig vertier en waar de gemeentelijke voorzieningen onder druk staan (denk aan de bibliotheek, waterspeeltuin en kinderboerderij)

Nadelige trends

In de onze wijk Tanthof vallen ons de volgende zaken op:

  • Teruglopend ledenaantal

Daarnaast zien we het aantal leden – huiseigenaren in de wijk – langzaam maar zeker teruglopen. Toen de BHTD werd opgericht was er een duidelijk gemeenschappelijk belang: mensen die massaal naar een nieuwbouwwijk verhuisden met alle opstartproblemen of vragen van dien. 

  • Vergrijzing van de wijk?

We kunnen ook constateren dat de gemiddelde leeftijd van de bewoners in de wijk is opgelopen, met name onder het aantal ‘oudgedienden’, die hier soms al vanaf het begin wonen. Tanthof is een fantastische ruim opgezette wijk, waar het heerlijk wonen is maar ook een wijk die vergrijst, met een afnemend winkelaanbod, weinig vertier en waar de gemeentelijke voorzieningenvoorzieningen onder druk staan (denk aan de bibliotheek, waterspeeltuin en kinderboerderij.

  • Minder betrokkenheid?

Als je her en der rondvraagt, blijken er in Tanthof buurten te zijn waar bewoners weinig of minimaal contact met elkaar hebben. Dat lijkt vaak een bewuste keuze te zijn, maar misschien zijn er ook wel mensen die juist wat meer buurtcontacten zouden willen hebben.

Wisselingen bestuur

In maart dit jaar heeft een reguliere bestuurswisseling plaatsgevonden, waarbij het aantal leden afnam van 8 naar 4. Eigenlijk naar 3, maar gelukkig heeft Dianne Moester besloten om het bestuur te komen versterken. Maar 4 bestuursleden is te weinig. Overal zien we dat verenigingen en stichtingen moeite hebben om vrijwilligers te vinden die zich voor langere tijd aan een activiteit in de vrije tijd willen verbinden. Over de oorzaken kunnen we speculeren, maar de gevolgen zijn duidelijk merkbaar.

Stoppen of een nieuwe koers uitzetten?

Tijdens de jaarvergadering hing een eventuele stop al in de lucht. Toch willen wij nog één keer alles op alles zetten om te bezien of een doorstart met bestaansrecht voor de toekomst verantwoord is. Dat kunnen we niet op eigen kracht, daar hebben wij uw actieve steun en waar mogelijk hulp bij nodig.

De vraag dringt zich dus op of en hoe wij door willen gaan. Wij hebben hier uiteraard wel ideeën bij, maar we zijn ook heel benieuwd wat er bij u leeft. Om een paar voorbeelden te noemen:

  • De Vereniging omzetten naar een platform van alle bewoners van Tanthof, niet meer exclusief voor huiseigenaren, maar ook voor huurders en andere belanghebbenden.
  • Een spreekbuis zijn naar de gemeente Delft en de gemeenteraad. In Tanthof woont ongeveer 20 % van de inwoners van Delft, toch zijn wij nauwelijks vertegenwoordigd in de lokale politiek.
  • Met elkaar nadenken over verbetering van de voorzieningen in de wijk.
  • Een samenbindende functie bieden, bijvoorbeeld door het stimuleren van het woongenot en de sociale cohesie.
  • De bestaande ledenvoordelen uitbreiden en verbreden voor alle bewoners van Tanthof.

Uw inbreng is zeer belangrijk!

 Stoppen of doorgaan?

Dat hangt voor een groot deel af van uw betrokkenheid bij de wijk en de vereniging.

Daarom organiseren wij een bijeenkomst op 20 september in wijkcentrum De Hofstee. We vragen u om hierbij aanwezig te zijn en dat van te voren aan te geven via deze website.

We rekenen op een hoge opkomst. De avond zal sowieso doorgang vinden bij tenminste 20 geregistreerde aanmeldingen. De toegang is vrij, koffie en thee staan klaar, en na afloop is er nog een hapje en een drankje.

Nieuwe bestuursleden

Om door te gaan hebben wij tenminste 4 nieuwe bestuursleden nodig. De taken variëren van het uitvoeren van secretariële werkzaamheden tot vaardigheden op praktisch, sociaal, politiek en commercieel vlak. Persoonlijk eigenschappen als enthousiasme, doorzettingsvermogen en een praktische aanpak worden hoog gewaardeerd.

Het is ook mogelijk om u op te geven als stand by medewerker voor een speciale taak of activiteit.

Tanthof: Laat merken hoe vitaal we zijn!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *