Statuten versie 2018

Statuten versie 2018

Op deze pagina vindt u de gewijzigde statuten en een herzien huishoudelijk reglement welke door het bestuur voorgelegd zullen worden aan de Extra algemene ledenvergadering van dinsdag 19 juni 2018. Vragen over deze stukken kunt u stellen tijdens de bijeenkomst in wijkcentrum De Hofstee, aanvang: 19.30 uur.

Statuten BHTD_2018

Huishoudelijk Reglement BHTD_2018