Over BHTD

Over BHTD

De bestuursleden en hun verhaal:

Max Mesman

Wat doet de BHTD nu zoal?

Deze pagina is nog in opbouw.


De BHTD

De Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft, kortweg BHTD, is een vereniging van eigenaren van koopwoningen, gelegen zowel in Tanthof-oost (postcode 2623) als in Tanthof-west (postcode 2622), met ongeveer 2000 leden.

Doelstellingen

De doelstellingen van de vereniging zijn statutair als volgt vastgesteld:

  • Het handhaven en verbeteren van het volle eigendom- en woongenot van haar leden
  • Behartigen van de zakelijke belangen van haar leden in hun kwaliteit van huiseigenaar, voor zover deze belangen die leden of een deel daarvan gemeenschappelijk aangaan;
  • Behartigen van andere gemeenschappelijke belangen betreffende woon- en leefklimaat.

De BHTD geeft invulling aan deze doelstellingen door onder andere actief deel te nemen aan het overleg met de gemeente over zaken als de wijkbeschrijving, het wijkbeheerplan.