Max Mesman

Max Mesman

Max Mesman (58) is geboren in Delft en woont sinds 20 jaar in Tanthof. Als zelfstandig communicatieadviseur en coach helpt hij mensen om effectief te communiceren in woord en geschrift. Zijn bedrijf Mesman Communicatie en Advies is gevestigd aan de Vlinderweg 2, ook in Tanthof dus (het voormalige bedrijf van de Arbodienst naast de NEN is nu een bedrijfsverzamelgebouw).

Max: ‘In het verleden werkte ik voor Sdu Uitgevers, Sijthoff Pers en een aantal bekende non-profitorganisaties. In 2010 heb ik besloten als zelfstandig ondernemer mijn ruime ervaring in dienst te stellen van eigen klanten. Dit kunnen zowel organisaties als verenigingen en stichtingen zijn. maar ook particulieren zijn welkom, want mijn stelregel is dat 9 van de 10 problemen ontstaan door misverstanden of ruis in de communicatie. Dat is een vak waar we nooit in zijn uitgeleerd, want mensen zijn nu eenmaal complexe wezens, met soms tegenstrijdige wensen en behoeften.

In dit kader heb ik een aantal laagdrempelige workshops ontwikkeld, waarin communicatie en persoonlijke groei centraal staan. Alle informatie hierover kunt u vinden op de themawebsite www.max-training.nl.

Sinds begin dit jaar maak ik deel uit van het bestuur van BHTD, waarvan ik overigens al 20 jaar lid ben. Onder het motto ‘Samen staan we sterk’ wil ik graag helpen om zowel bestuur als leden met mijn kennis en ervaring te adviseren. Zo staat op dit moment de asbestproblematiek in de belangstelling, waar mijn vrouw en ik als huiseigenaren in de Otterlaan zelf ook mee te maken hebben. Er komt wetgeving aan waarbij daken gesaneerd moeten worden, wat voor veel betrokkenen een flinke uitgavenpost met zich zal meebrengen.

Verder vinden wij de bevordering van de leefbaarheid in Tanthof een belangrijk en terugkerend issue. In onze buurt worden de mensen ouder en trekken de kinderen weg om hun eigen bestaan op te bouwen. Veiligheid en woongenot blijven altijd belangrijke aandachtspunten.’