CV-contracten

CV-contracten

Eneco en Feenstra


De BHTD heeft bij de firma’s Eneco en Feenstra kortingen bedongen op contracten voor onderhoud en vervanging van CV-installaties. De bedongen kortingen zijn niet gering en gelden uitsluitend voor leden van de BHTD.

De CV-installatie is een essentieel onderdeel van het huis, daarom is goed onderhoud zeer belangrijk. Echter, ondanks dit onderhoud hebben CV-installaties niet het eeuwige leven. Hoewel een maximum levensduur niet valt aan te geven, is dit voor een CV-installatie doorgaans circa 15 jaar.

Wellicht bent u binnenkort aan een nieuwe CV-installatie toe. Dan is het goed te weten, dat het bestuur van de BHTD ook aantrekkelijke condities bij Eneco en Feenstra heeft kunnen bedingen voor zo’n vervanging.

Onderstaand volgt zowel voor de firma Eneco als voor de firma Feenstra een opsomming van de mogelijkheden. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Betaalwijze

Alle uitgevoerde werkzaamheden worden door Eneco rechtstreeks aan u in rekening gebracht.
Kosten voor de Feenstra-contracten betaalt u aan de BHTD, die deze op factuur afdraagt aan Feenstra.

Jaarlijks krijgt u daartoe van de penningmeester van de BHTD een acceptgirokaart toegestuurd. Hij geeft u, ieder jaar weer, pas door als deelnemer in de contracten bij Feenstra, als u de bijdrage hiervoor tezamen met de contributie voor de BHTD op de bankrekening van de vereniging heeft laten bijschrijven.

Kosten die niet door de contracten worden gedekt, zoals inspecties voorafgaand aan nieuwe contracten en storingen bij SO-contracten worden door Feenstra rechtstreeks aan u in rekening gebracht.

Klik op het logo van de CV installateur om meer over de mogelijkheden te lezen:

 

Mochten er andere vragen zijn, stuurt u deze dan naar info@bhtd.nl.