Politiek Café Tanthof zit vol!

Politiek Café Tanthof zit vol!

Er is ontzettend veel belangstelling voor ons Politiek Café Tanthof op woensdag 14 maart in wijkcentrum De Hofstee. Voor iedereen die zich nog niet heeft aangemeld hebben wij helaas slecht nieuws: de zaal zit helemaal vol en u kunt zich niet meer aanmelden!

 

Delftse politici nemen de uitdaging aan

Leefbaarheid in Tanthof onder de loep

De Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan met nieuw elan en een nieuwe naam.

Op onze website bhtd.nl kunnen inwoners van Tanthof via een enquête aangeven wat zij vinden van het wonen in Tanthof Oost en West. Samen vertegenwoordigen zij een vijfde van het totale inwoneraantal van Delft.

Gewapend met de uitkomsten van de enquête daagt het bestuur de ruim 100 aanwezige wijkbewoners en de vertegenwoordigers van de tien politieke partijen uit met elkaar in gesprek/discussie te gaan over vier aspecten van leven en wonen in Tanthof.

Na het officiële gedeelte, de jaarvergadering, waarin onder meer de jaarstukken en de benoeming van nieuwe bestuursleden besproken worden, is het om 20.15 uur tijd voor het politiek café.

De politici, waaronder een flink aantal lijsttrekkers zullen dan bevraagd worden over hun visie op het toekomstige voorzieningenniveau en andere aspecten van leefbaarheid in de wijk Tanthof.

De sprekers zijn:

  • CDA: Rob van Woudenberg (nr. 1)
  • ChristenUnie: Wimke Schuurmans (Nr. 3)
  • D’66: Vincent van Roon (nr. 4)
  • GroenLinks: Ingrid Lips (nr. 2)
  • Onafhankelijk Delft: Martin Stoelinga (nr. 1)
  • Partij van de Arbeid: Willy Tiekstra (nr. 1)
  • SP: Marjon Kok (nr. 4)
  • Stadsbelangen: Bram Stoop (nr. 1)
  • STIP: Sybren van der Velde (nr. 2)
  • VVD: Bart Smals (nr. 1)

 

Reageren

Geef een reactie