Overheid.nl – Over uw buurt

Overheid.nl – Over uw buurt

Evenement bij u om de hoek? Afvalwater in de sloot?
Boom weg in uw straat? Windmolens in uw buurt?

Zó weet je ervan!

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van verleende omgevingsvergunningen, bouwbesluiten, bestemmingsplannen en meer interessante informatie over de wijk Tanthof dan kunt u zich aanmelden via de volgende officiële website:

https://overuwbuurt.overheid.nl

 

U kunt kiezen voor een e-mail service of de handige app downloaden die de overheid hiervoor heeft gemaakt. Zo mist u nooit een besluit van de gemeente, de provincie of de rijksoverheid. Ook terugzoeken van in het verleden genomen besluiten behoort tot de mogelijkheden.

Bent u het oneens met een besluit van de overheid? Richt uw klacht dan in eerste instantie rechtstreeks bij de betreffende instantie. U kunt ons als BHTD natuurlijk altijd informeren over wat er speelt en wij zullen dan bekijken of en zo ja welke rol wij dan in die situatie kunnen spelen.

Reageren

Geef een reactie