Eneco, facturen en btw-problematiek

Eneco, facturen en btw-problematiek

Veel leden van onze vereniging hebben een onderhoudscontract voor de cv-ketel via de BHTD bij Eneco. In het verleden zijn daarbij nogal wat problemen opgetreden, door organisatorische problemen bij Eneco.

Nog steeds worden facturen maanden te laat verzonden zodat er verwarringen ontstaan over welke periode de betaling moet worden gedaan. De laatste facturen betroffen het jaar 2015 hoewel 2016 reeds ver was gevorderd.
Positief

Positief is, is de compensatie voor de verkeerde btw-berekening door Eneco. In de jaren 2013 en 2014 had de overheid de btw op werkzaamheden, waaronder het onderhoud aan de ketel van 21 naar 6% gebracht. Eneco vond, dat men hieraan niet hoefde mee te doen en stuurde dus gewoon facturen met 21% btw.

Als BHTD zijn we met Eneco in de slag gegaan wat er uiteindelijk toe heeft geleid, dat ze de BHTD leden hebben gecompenseerd voor het teveel betaalde. U hebt kunnen lezen, dat de factuur over 2015 verminderd was met 30%, dit bedrag komt overeen met de teveel betaalde btw.

Toch weer een succes van onze inspanningen en een bewijs van het nut van het lidmaatschap van onze vereniging.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *