Je bent niet ingelogd. De nieuwsbrief bevat mogelijk gebruikersinformatie, dus deze wordt mogelijk niet correct weergegeven.

Aankonding: Werkatelier Partnerraad Wij West (Tanthof-West)

Aankonding: Werkatelier Partnerraad Wij West (Tanthof-West)
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Aankondiging WERKATELIER PARTNERRAAD WIJ WEST TANTHOF-WEST (Maandag, 15 Januari 2024)
‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u een speciaal bericht van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) met betrekking tot: WERKATELIER PARTNERRAAD WIJ WEST TANTHOF-WEST.

 

U ontvangt dit bericht omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


BHTD ondertekening Wij West

Uitnodiging vanuit de gemeente Delft

Beste leden van de BHTD, wijkbewoners,

 

Van de uitvoeringsorganisatie "Wij West' van de gemeente Delft ontvingen we de onderstaande uitnodiging.

 

Jullie weten, dat de BHTD wil stimuleren dat de wijkbewoners participeren. Deze uitnodiging is een prima kans om mee te denken en mee te praten over de toekomst van de eigen wijk, waarbij de BHTD tijdens de voorbereiding van het atelier heeft aangegeven dat het gesprek over de hele wijk moet gaan, want Tanthof is immers één wijk.

 

Kortom, de BHTD vraagt jullie je deze week zo mogelijk aan te melden voor de op de toekomst van de wijk gerichte bijeenkomst van 3 juli.

 

Met vriendelijke groeten namens het bestuur van de BHTD,

 

William van Treuren

voorzitter BHTD

 


We zijn aan de slag in Delft-West en we hebben uw ideeën, ervaringen en denkkracht hard nodig. Het startdocument van Delft West (zie bijlage) wordt deze zomer uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma met concrete acties/maatregelen voor 2024-2028. Er gebeurt al veel in Tanthof en de komende jaren wordt dat nog gerichter en actiever.

 

Via deze weg nodigen wij u uit voor een bijeenkomst op maandagavond 3 juli van 18:00 – 21:15 uur. Dit betreft een werkatelier over de wijk Tanthof West in wijkcentrum ‘De Hofstee’ (Sandinoweg 149).

 

Programma:

  • 18.00 - 18.30 uur Inloop inclusief eten
  • 18.30 uur Start van het programma
  • 21.15 uur Einde

                                                

Wij vragen umee te denken over concrete acties/maatregelen die nodig zijn voor Tanthof-West. Dat doen we op 3 juli samen met bewoners, professionals van diverse organisaties en de gemeente.

 

Thema’s die op 3 juli  voor uw wijk aan bod gaan komen zijn:

  1. Bikoplein en omgeving,
  2. Senioren in de wijk,
  3. Zwerfafval,
  4. de uitdagingen en kansen voor de jeugd en
  5. Hoe willen wij in Tanthof met elkaar samenleven (wat voor wijk willen we zijn?)

 

Komt u ook met ons meedenken?
Meld u dan aan via: nationaalprogrammadelftwest@delft.nl in verband met de voorbereidingen en de catering. U kunt zich aanmelden tot vrijdag 30 juni 2023.

Schroom niet om anderen op de hoogte te stellen van het werkatelier en/of deze uitnodiging te delen met anderen.

 

Heeft u nog vragen neem dan contact op met ons via: nationaalprogrammadelftwest@delft.nl.

 

Ik hoop dat u erbij kunt zijn om mee te denken over de concrete acties / maatregelen in Tanthof West. Hopelijk tot maandag 3 juli.

 

Hartelijke groeten,

 

Carmen Sjardijn

directeur Programmabureau Wij West

  

en Wladimir Lesuis

Wijkregisseur Tanthof West


Copyright © 2023 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden