November 2022: Onhandige start NPLV Tanthof | Bomenonderhoud | Inloopmomenten | Blog

November 2022: Onhandige start NPLV Tanthof | Bomenonderhoud | Inloopmomenten | Blog
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief november ‍2022
‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van dinsdag, 6 juni 2023 ‍.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2023

Zet maar alvast in de agenda, dat de BHTD op donderdag 5 januari tussen 17.00 en 19.00 uur haar nieuwjaarsreceptie in ons wijkcentrum ‘De Hofstee’ houdt.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie willen we met een hapje en een drankje op een gezellige manier aandacht besteden aan ons belangrijkste doel: bewonersparticipatie. 

Hoe we dat gaan doen, houden we voorlopig voor ons. 


Nieuwsgierig geworden?

Kom op 5 januari tussen 17.00 en 19.00 uur langs!

 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2023

Onhandige start Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) Tanthof

In een artikel op deze website van 25 september over de drukbezochte bijeenkomst voor bewoners van Tanthof-West betreffende de veiligheid en leefbaarheid rond de Bikolaan viel al te lezen, dat Tanthof-West sinds een paar maanden deel uitmaakt van Delft-West waarvoor de gemeente gedurende vele jaren extra rijksmiddelen zal ontvangen om er de leefbaarheid en veiligheid te vergroten.

Geen partner?


Er is een ambtelijke organisatie opgericht om vorm te geven aan voornoemde opgave, waarbij er tot op heden nogal veel aandacht wordt gegeven aan het bouwen van een organisatiestructuur, waarin volgens eigen zeggen ondernemers en bewoners voor de gemeente de belangrijkste partners zijn. Dat klinkt hoopgevend, maar inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente met bewoners individuen bedoelt en geen bewoners vanuit bewonersorganisaties. De BHTD lijkt door de gemeente aangezien te worden als een werkorganisatie, zoals een woningbouwcorporatie of een welzijnsinstelling. Deze organisaties worden wel meegenomen binnen de structuur, maar worden blijkbaar niet als partner gezien. Waarom deze keuze wordt gemaakt, is de BHTD een raadsel.

Brainstormsessie


De BHTD is er min of meer bij toeval achter gekomen, toen de BHTD werd gevraagd of zij bewoners konden aandragen die mee zouden willen praten over de toekomst van de wijk. Later werd hierop de naam Partnerraad geplakt. Een naam die gangbaar is binnen andere gemeenten die al eerder onderdeel werden van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, maar waar de Partnerraad gevuld wordt met bewoners met een flink netwerk. De BHTD heeft op verzoek van de gemeente vijf bewoners aangedragen, die wel of niet rond de Bikolaan wonen, wel of geen lid zijn van de BHTD en flink van elkaar verschillen in leeftijd. Een divers clubje mensen dus. Bij het aanleveren van de gegevens van deze vijf wijkbewoners is door de BHTD opgemerkt dat er vanuit werd gegaan, dat de supermarkteigenaar, de BHTD en de stichting Welbevinden Delft evenals in de brainstormfase zouden worden uitgenodigd. De BHTD is namelijk in de aanloopfase van het NPLV samen met de supermarkteigenaar en de stichting Welbevinden Delft als gesprekspartners vanuit Tanthof-West uitgenodigd voor de tweede brainstormsessie. De uitnodiging werd overigens een paar werkdagen voor de brainstormsessie ontvangen.

Partnerraad laat gecommuniceerd


Bij deze brainstormsessie heeft de BHTD aangegeven het kweken van een cultuur om met elkaar te werken aan veilige en leefbare wijken belangrijker te vinden dan een organisatiestructuur hoe het probleem aan te vliegen. De brainstormbijeenkomst leek meer gericht op het ophalen van snel te ondernemen concrete acties dan op het opstellen van een visie. Een aanpak die als risico kent, dat uitingen van onderliggende problemen als incidenten worden beschouwd en eenmalige publieksvriendelijke acties als oplossing worden beschouwd. Inmiddels zijn de vijf door de BHTD aangedragen bewoners uitgenodigd voor de eerste bijeenkomst van de Partnerraad, die kort erop plaats heeft gevonden. Helaas bereikte de uitnodiging voor deelname de vijf wijkbewoners een werkdag voor de bijeenkomst, waardoor er daadwerkelijk maar één van de vijf wijkbewoners bij deze eerste bijeenkomst aanwezig is geweest en Tanthof-West dus maar matig vertegenwoordigd was.

Goede hoop


Het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid kent een doorlooptijd van volgens zeggen 20 jaar, dus hierboven staat nog slechts de aanvangsfase beschreven, die nogal rommelig is en qua uitnodigingsbeleid ronduit onhandig met de veel te laat ontvangen uitnodigingen. De BHTD verwacht dat het goed komt, maar zal de voortgang kritisch volgen, want de BHTD heeft als schrikbeeld de volledig mislukte wijkversterking in Tanthof van de afgelopen vier jaar nog in het geheugen. Dat mag niet nog eens gebeuren. Wellicht is het een idee om vanuit de BHTD een bijeenkomst over de aanpak van het NPLV in Delft-West en meer specifiek Tanthof-West te organiseren. De BHTD is benieuwd hoe de wijkbewoners hierover denken. Laat het de BHTD weten als reactie op dit bericht of door middel van een bericht via ons contactformulier.


Inloopmomenten BHTD in "De Hofstee"

 

Elke tweede woensdag van de maand is de BHTD in de persoon van William van Treuren tussen 11.00 en 13.00 uur aanwezig in wijkcentrum ‘De Hofstee’ aan de Sandinoweg om met wijkbewoners in gesprek te gaan over hun belevenissen, zorgen, vragen en suggesties ten aanzien van het wonen in Tanthof. We kunnen tijdens het gesprek onderzoeken of de BHTD een rol kan spelen bij de verhalen, zorgen en suggesties van de wijkbewoners.


William is op woensdag 14 december, 11 januari, 8 februari en 8 maart tussen 11.00 en 13.00 uur te vinden in de huiskamer van wijkcentrum ‘De Hofstee’.


Tijdens de inloopmomenten is ook de ouderenwerker Titus Hijnekamp van Delft voor Elkaar aanwezig voor wie vragen heeft die met het ouder worden te maken heeft. Titus is elke woensdag tussen 11.00 en 13.00 uur in de huiskamer (naast de voordeur) van de ’De Hofstee’ aanwezig.

 


Bomenonderhoud in Tanthof-West

De bomen in de straten van Voorhof, Buitenhof en Tanthof-West zijn onlangs door boominspecteurs geïnspecteerd. Voor ongeveer een kwart van de bomen is een snoeiadvies gegeven. Deze bomen worden binnenkort gesnoeid. In de betreffende wijken bleken 194 bomen er zo slecht aan toe, dat ze geveld moeten worden. Voor deze bomen zal een kapvergunning worden aangevraagd. Het zijn veelal bijna afgestorven of ernstig zieke bomen, of ook wel bomen die een veiligheidsrisico voor de omgeving zijn. Er zijn 32 bomen in voornoemde wijken die op korte termijn zullen worden gekapt omdat het niet verantwoord is ze langer te laten staan. In 2024 worden de bomen langs de straten van Tanthof-oost geïnspecteerd.


Enige tijd terug ontving de BHTD van meerdere wijkbewoners de vraag wanneer er bomen worden teruggeplaatst op plaatsen waar gedurende de heftige stormen van begin dit jaar bomen zijn ontworteld of afgebroken. Onlangs bij een bezoek aan de wethouder van biodiversiteit kreeg de BHTD van een bij het gesprek aanwezige ambtenaar te horen dat in november en december bomen worden geplant in lege boomspiegels.


In het zonnetje
Naaiatelier Zijde en Velvet

De BHTD heeft besloten om in de nieuwsbrief met enige regelmaat mensen of organisaties in het zonnetje te zetten, die zich verdienstelijk maken voor de wijk Tanthof en haar bewoners.

 

NAAIATELIER ZIJDE & VELVET

 

Voor deze nieuwsbrief zijn we langsgegaan bij naaiatelier Zijde & Velvet in winkelcentrum Dashof - Tanthof Oost, waar Hilda Jackob een aantal maanden geleden is gestart met haar eigen naaiatelier.

 

Hilda is van Irakeese afkomst. Na haar schooltijd wilde zij als 15 jarige graag starten in het naaiatelier van haar moeder en leerde daar goed de kneepjes van het vak. Beiden hadden een passie voor het maken en repareren van kleding en het maken van bruiloft- en gelegenheidskleding was hun favoriet. 

 

Door de onveilige situatie in Irak die begon in 2003 vluchtte zij in 2005 naar Nederland. De eerste drie jaar woonde ze in een tijdelijk onderkomen in Tanthof-West en leerde zo onze wijk kennen. Vervolgens kreeg ze een eigen woning buiten Delft en verhuisde.  

Door slechte arbeidsomstandigheden waaronder zij moest werken besloot ze voor zichzelf te gaan beginnen. Door haar goede herinneringen aan Tanthof en de idee dat daar behoefte zou zijn aan haar diensten, is zij haar eigen onderneming in de Dasstraat begonnen op nummer 1. Haar liefde voor beide stoffen zorgden voor de bedrijfsnaam Zijde & Velvet (fluweel).

 

Bij Hilda kan je terecht voor kleine en grote kledingreparaties, het opknappen van geliefde kledingstukken en ook het maken van aangepaste kleding als het persoonlijk lichaam daar om vraagt. De aanwezigheid van een paskamer maakt het meten, afspelden en passen gerieflijk. Ook kun je met een eigen stof naar haar toe met de vraag om daar een kledingstuk van te maken. Kortom een all round vakvrouw die zowel voor kleine reparaties als grote klussen haar hand niet omdraait. 

 

Zij wordt blij in haar werk als een klant tevreden de deur uit gaat. Ze voelt zich thuis in onze wijk. Ze ontmoet prettige mensen en zij is erkentelijk voor alle promotieberichtjes die men rondstuurt via de social media.

 

De BHTD heeft er voor gekozen om Hilda met haar zaak Zijde & Velvet in het zonnetje te zetten. Het belang van duurzaamheid en de steeds kleiner worden  portemonnaie van veel mensen  vraagt er om dat een kledingstuk een goed en langer leven krijgt. Bovendien draagt ze met haar activiteiten bij aan het in stand houden van de levendigheid in het winkelcentrum Dashof en hoeven we voor een reparatie niet zo ver meer te fietsen. De zaak is geopend dinsdag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur. Wij wensen haar veel succes en klandizie.

 


Gezellig drukke infomarkt Wonen in Tanthof voor senioren

Van de voorzitter (november 2022)

Sinds de zomer hebben er veel ontwikkelingen in de Tanthof plaatsgevonden. Vandaar dat de nieuwsbrief van november goed gevuld is.Energiearmoede


Naast de ontwikkelingen waar het bestuur mee aan de slag gaat, is de werkgroep ‘energie’ actief in de klankbordgroep van de gemeente, die zich met de energietransitie en tegenwoordig ook met energiearmoede bezighoudt. Tanthof is zoals het zich nu laat aanzien voor 2030 nog niet aan de beurt om van het gas afgekoppeld te worden, al staat het elke huiseigenaar vrij om dit voor zichzelf te regelen. Op dit moment vraagt energiearmoede maatschappelijk veel aandacht, omdat de kosten van gas en elektra voor huishoudens zonder langdurig vast contract de pan uitrijzen.
De gezamenlijke belangenverenigingen van bewoners in Delft hebben het College gevraagd snel met een isolatieplan te komen. Volgens de laatste berichten is zo’n isolatieplan in de maak en verwacht ik dat er rond de jaarwisseling duidelijkheid komt over de inhoud. De energiearmoede is enerzijds een acuut financieel vraagstuk, maar anderzijds heeft het ook te maken met energiebesparend en huizen energiezuiniger maken. Bij de begrotingsbehandelingen heeft het College geld uitgetrokken om hierin een rol te spelen, zodat ook huishoudens met een klein budget ondersteuning kunnen verwachten bij het verduurzamen van hun woning.Abtswoudsepark biodiverser en groencompensatie Warmtelinq


De werkgroep ‘groen’ van de BHTD en Natuurlijk Delfland hebben samen een projectgroep opgericht met als doel delen van het Abtswoudsepark biodiverser in te richten. Op dit moment is de projectgroep nog maar één keer bijeengeweest, maar er zijn reeds volop afspraken gemaakt om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn het doel na te streven. De bewoners van Tanthof gaan horen, zien en ruiken van deze gezamenlijke projectgroep.


Natuurlijk Delfland en de BHTD hebben eerder samengewerkt bij de gesprekken over de groencompensatie vanwege Warmtelinq en recent nog bij het gesprek met de gemeente over de herinrichting van de publieke ruimte vanwege de aanleg van een nieuw riool in de Vogelbuurt-West. We hebben er samen voor gepleit om bij het vervanging van te kappen bomen de bomen niet één op één te vervangen, maar hierbij de omvang van de kruinen van de te kappen bomen in ogenschouw te nemen, waardoor er per saldo meer bomen worden teruggeplaatst dan er gekapt worden. Hierbij is afgesproken dat de werkgroep ‘groen’ en Natuurlijk Delfland zullen adviseren waar deze extra bomen geplaatst kunnen worden.Poll vliegtuiglawaai


Beste wijkbewoner, je merkt dat er veel in positieve zin gebeurt in Tanthof en dat er veel betrokken wijkbewoners zijn die zich daarvoor inzetten. Daarnaast zijn er een aantal kwesties waarover we ons zorgen maken en dat betreft op dit moment vooral de wijkversterking en het vliegtuiglawaai. Dit is ook de reden van de poll, zoals we eerder rond de plek voor de nieuwbouw van de scholen hebben georganiseerd en de vraag of er behoefte is aan bijeenkomst over de leefbaarheid en veiligheid in Tanthof-West.Zichtbaarheid BHTD


De BHTD blijft zich als bewonersvereniging inzetten voor de leefbaarheid in de wijk. Dat is niet altijd direct zichtbaar op straat, maar wel zichtbaar zijn we op de website en in levende lijve op woensdag 14 december tussen 11.00 en 13.00 uur tijdens het inloopmoment in “De Hofstee’ en dezelfde middag tussen 16.00 en 17.00 uur bij de straathoekbijeenkomst in de Angolastraat vanwege de bewonersparticipatie bij het realiseren van nieuwbouw voor de scholen in Tanthof-West. En niet te vergeten op de nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 5 januari tussen 17.00 en 19.00 uur in wijkcentrum ‘De Hofstee’.Tot slot


De BHTD wenst de wijkbewoners een gezellige decembermaand toe en als je de BHTD van een ontwikkeling in de wijk op de hoogte wil stellen, of over een ontwikkeling in de wijk contact wil, laat het ons weten via ons contactformulier.


William van Treuren
voorzitter
w.van.treuren@bhtd.nl‍Laatste nieuws van onze website

Afsluiting Amazoneweg van 15 mei tot 2 juni

Vanaf maandag 15 mei t/m vrijdag 2 juni is de Amazoneweg naast de Victoriatunnel voor drie weken volledig afgesloten (zie het oranje vlak). De Amazoneweg is hierdoor van beide kanten doodlopend. Tijdens deze afsluiting legt aannemer Denys de warmteleidingen in de gegraven sleuf. Als de leidingen eenmaal...

Lees verder

Bewonersavonden Delftse woonvisie op 15 en 22 mei

De gemeente, de bewonersverenigingen (waaronder de BHTD) en TOP Delft organiseren samen op maandag 15 mei tussen 19.30 en 21.30 uur in de Vierhovenkerk in de Obrechtstraat 50 (Buitenhof) en op maandag 22 mei wederom tussen 19.30 en 21.30 uur in Immanuelkerk aan de Schoemakerstraat 1 (Wippolder) stadsgesprekken...

Lees verder

Terugblik op de straathoekbijeenkomst van 1 mei

Op maandag 1 mei tussen 18.30 en 20.00 uur organiseerden de BHTD en de studenten van D.S.C. een straathoekbijeenkomst bij het Kreekrugpad om met door middel van flyers uitgenodigde buurtgenoten in gesprek te gaan over het lustrumfeest dat de studenten opnieuw in het leegstaande kantoorpand aan de Tanthofdreef...

Lees verder

1 mei: Straathoekbijeenkomst Lustrum DSC

In de komende zomer wordt aan de Tanthofdreef 3 een Lustrumfeest gevierd door het Delftsch Studenten Corps (DSC). Deze week is door het DSC bij direct omwonenden een brief in de bus gedaan met een uitnodiging voor een straathoekbijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt maandag 1 mei plaats van 18.30 -...

Lees verder

Afsluiting fietstunnel Victoriapad 24 tot en met 26 april 2023

Van maandag 24 april tot en met woensdag 26 april kan er geen gebruik worden gemaakt van de fietstunnel aan het Victoriapad, die het fietspad langs het wijkcentrum verbindt met de fietspaden in Voorhof en Buitenhof aan weerszijden van de Beatrixlaan.


De reden van de afsluiting is dat er werkzaamheden...

Lees verder

Van de voorzitter (maart 2023)

Op 21 maart is het startprogramma ‘ Samen maken wij West’ van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) voor Delft-West gepresenteerd tijdens een informele avond, waarbij instellingen, organisaties en bewoners door hun handtekening te plaatsen hun betrokkenheid bij de verbetering...

Lees verder

Schatgraven in ‘Koe in de wijk’ en de geschiedenis van Tanthof

Bewoners, die graag een wandeling maken in de groene ruimte achter Tanthof-West, zullen zich misschien weleens hebben afgevraagd waarnaar die man met zijn metaaldetector en zijn schep toch op zoek is in het met klaphekken afgeschermde gebied, dat ook wel ‘Koe in de wijk’ wordt genoemd.

Als je...

Lees verder

Meepraten over de woonvisie 2030 voor de stad, voor de wijk

In de vorige nieuwsbrief stond te lezen dat de wethouder van wonen in februari positief had gereageerd op een verzoek van de gezamenlijke bewonersverenigingen om mee te praten over de woonvisie voor Delft in 2030. Eerder had de ‘Delft op zondag’ op de voorpagina een paginavullend artikel over dit...

Lees verder

In afwachting van nieuwbouw scholen Tanthof

Eind februari heeft de BHTD een gesprek gevoerd met de gemeente over nieuwbouw voor de scholen in Tanthof. De aanleiding voor het gesprek was een bericht over de huisvesting per augustus van het Mercurius College, een nieuwe school voor voortgezet onderwijs, in de tijdelijke schoollocatie aan het...

Lees verder

Voortgang aanleg warmtetransportleiding bij Tanthof

In augustus vorig jaar plaatste de BHTD het bericht dat de aanleg van de warmtetransportleiding langs Tanthof vertraagd werd, omdat de buizen nodig waren om in de Eemshaven een LNG-installatie aan te leggen vanwege problemen met de levering van gas als gevolg van de oorlog in Oekraïne. In het bericht...

Lees verder

BHTD dient zienswijze in tegen uitbreiding Rotterdam-The Hague Airport

Op de website van de BHTD zijn sinds de zomer van vorig jaar meerdere artikelen en een poll geplaatst met betrekking tot overlast van het vliegverkeer vanuit Rotterdam.

Uit de poll bleek wel dat er wijkbewoners zijn die vaak overlast ervaren, maar eigenlijk werd de BHTD vooral overtuigd door de aanhoudende...

Lees verder

Uitreiking BHTD participatieprijs 2023

Iedereen die aanwezig was op de nieuwjaarsbijeenkomst van de BHTD op 5 januari jongstleden, heeft de participatiebokaal van de BHTD kunnen bewonderen. Dat gold helaas niet voor de winnares van deze bokaal, Noor Hogeweg, die vanwege zieke gezinsleden niet aanwezig kon zijn.

Pas op 14 maart is het...

Lees verder

Kritisch zijn bij keuze voor leverancier van zonnepanelen

Tijdens een van de inloopmomenten van de BHTD kwam een bewoonster uit Tanthof-Oost langs met een verhaal over een nare ervaring met een installateur van zonnepanelen.

De bewoonster had een webinar van de gemeente Delft gevolgd, waarin een naam van een landelijke leverancier van zonnepanelen werd...

Lees verder

Zaterdag 4 maart: boswachter spreekuur in het Abtswoudsebos

Op zaterdag 4 maart staat tussen 10.00 en 15.00 uur de informatiewagen van Staatsbosbeheer bij de zes ’staken’ in het natuurgebied achter Tanthof-West. Een aantal jaren terug werd tot verbijstering van veel gebruikers van het wandelgebied achter Tanthof-West een perceel met een tiental hoge bomen...


Lees verder

Rotterdam Airport wil ondanks overlast en milieuschade fors uitbreiden!

Rotterdam The Hague Airport moet dit jaar volgens het zogenaamde Luchthaven Besluit een nieuwe vergunning aanvragen. Echter, er zijn nog een aantal stappen te gaan voor de vergunning kan worden afgegeven. Uiteindelijk beslist de Minister van Infrastructuur en Waterstaat hierover.

In de aanloop naar...

Lees verder

Van de voorzitter (januari 2023)

In de publicaties van de BHTD gaat het vaak over concrete voorbeelden van ontwikkelingen of problemen op het gebied van wonen, voorzieningen, leefbaarheid en groen in bepaalde delen van Tanthof. Recent confronteerde de media ons in twee artikelen met twee problemen, die een grote impact op onze wijk...

Lees verder

Bevordering biodiversiteit Abtswoudsepark

In de werkgroep 'wonen, voorzieningen, groen, verkeer, water, welzijn en zorg' van de BHTD is het idee geboren om het mooie Abtswoudsepark wat ligt tussen de wijkdelen Tanthof West en Tanthof Oost, nog aantrekkelijker te maken voor mens, dier en plant. Het is een uniek stukje natuur in onze wijk wat...

Lees verder

Plan vernieuwing publieke ruimte Vogelbuurt-West klaar

Een schoolvoorbeeld van bewonersparticipatie


Na de tweede bewonersavond van 20 oktober over het plan voor de aanleg van een nieuwe riolering en vergroening van de publieke ruimte zijn nog zestig reacties ontvangen, die door de gemeente voor zover mogelijk zijn verwerkt in een uiteindelijk...

Lees verder

Kleurkeurmaaien: over het nieuwe maaibeleid in Delft

Vanuit bewoners was de BHTD eerder kritiek ter ore gekomen over het maaien in de wijk rond boomspiegels en van bermen, zeg maar het groen dat niet de rol van gazon vervult. Daarnaast waren er in de werkgroep groen van de BHTD zorgen geuit vanwege het overwoekeren door riet van de begroeiing aan de rand...

Lees verder

Vliegtuigoverlast boven Tanthof?

In juli publiceerde de BHTD een informatief artikel over het vliegtuigverkeer in de omgeving van Rotterdam-The Hague Airport vanwege de toename van het vliegverkeer als gevolg van  verplaatste vakantievluchten van Schiphol. De BHTD verbaasde zich er daarna over dat we nauwelijks klachten van bewoners...

Lees verder

Aankomende activiteiten

Bestuursvergadering 12-22


Datum: donderdag, 1 december 2022 20: 00 - 22:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Spreekuur / Wijkcontactpunt 12-22


Datum: woensdag, 14 december 2022 11: 00 - 13:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Abonnement wijzigen voor deze nieuwsbrief

 

Copyright © 2022 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden