April 2022: Blog van de voorzitter | Laatste Nieuws | Kalender

April 2022: Blog van de voorzitter | Laatste Nieuws | Kalender
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief februari ‍2022
‍Beste heer / mevrouw  ‍,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van zaterdag ‍04 februari 2023 .

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


Van de voorzitter (april 2022)

Op 4 april heeft de BHTD haar jaarvergadering gehouden. Voor het eerst sinds een paar jaar was het mogelijk om in ons wijkcentrum “De Hofstee” met de leden in levende lijve de ontwikkelingen in Tanthof en van onze vereniging te bespreken.

Energie en duurzaamheid


Tijdens de jaarvergadering bleek er veel belangstelling te bestaan voor het treffen van energiebesparende maatregelen in huis. Een aansporing voor de werkgroep ‘Energie en duurzaamheid’ een vervolg te geven aan de eerder gehouden Energiemarkt. Vanuit de werkgroep werd voorts gemeld dat de aanvraag voor een rijksbijdrage om van Tanthof een proeftuin aardgasvrije wijk (PAW) te maken helaas is afgewezen.

Wijkenquête 2022


De BHTD heeft via de website een wijkenquête uitgezet. Deze wijkenquête is bijna identiek aan die de BHTD vier jaar geleden heeft uitgezet. Hoewel de enquête nog steeds openstaat om ingevuld te worden (als je dit nog niet hebt gedaan een vriendelijk verzoek dit alsnog te doen!) hebben we met elkaar de tussenstand doorgenomen. Wederom blijkt dat de bewoners van Tanthof tevreden zijn over het wonen in de wijk. De vragen die vier jaar geleden slecht scoorden over met name het onderhoud van het groen en de trottoirs en wegen scoorden nu beter, ook al kan het in de ogen van veel bewoners nog beter. Als meer bewoners de enquête hebben ingevuld, zullen we in de nieuwsbrief het uiteindelijke resultaat publiceren.

Bestuur 2022


De bestuursverkiezing leidde tot een uitbreiding van het bestuur. Alfred Boot, Victor van der Kloet, Marco Haring, Dianne Moester en John van Agthoven blijven bestuurslid. De aanvulling komt van Marjan Halverhout en William van Treuren. Laatstgenoemde neemt het voorzitterschap van de vereniging over van Alfred Boot. De andere bestuurstaken worden in de eerstkomende bestuursvergadering afgesproken. Niet onvermeld mag blijven dat Jeffrey Toet het bestuur blijft ondersteunen bij de leden- en financiële administratie en als webmaster.

Bewonersparticipatie en ontwikkelingen


De BHTD stimuleert bewonersparticipatie door de wijkbewoners te bevragen over hun mening met betrekking tot actuele ontwikkelingen in de wijk en de bewoners aan te moedigen hun stem te laten horen. Daar hoort bij dat de BHTD ervoor zorgt, dat de wijkbewoners goed geïnformeerd zijn. Voorts is de BHTD de spreekbuis van de wijkbewoners bij actuele ontwikkelingen in de wijk richting de gemeente en andere organisaties en onderneemt actie om het woonplezier in de wijk te vergroten. In de nieuwsbrief van april worden een aantal van die ontwikkelingen genoemd.

Ledenvoordeel


Daarnaast zal de BHTD zich inzetten om voor de leden bij meer ondernemers voordeel te regelen via de digitale ledenpas. Kijk op de website van de BHTD bij welke ondernemers leden momenteel voordelig terecht kunnen.

Samenwerking en zichtbaarheid


In de nabije toekomst gaat de BHTD druk aan de slag om samenwerking te zoeken met organisaties binnen de wijk en binnen het sociaal domein omdat we van samenwerking mooie resultaten verwachten. Een voorbeeld hiervan is om samen met de ouderenwerker en de wijkopbouwwerker van Delft voor Elkaar in wijkcentrum ‘De Hofstee’ een wijkcontactpunt voor de wijkbewoners te gaan opstarten. Ik verwacht dat het wijkcontactpunt in september gerealiseerd kan worden. We zullen tijdig laten weten op welk(e) moment(en) in de week de wijkbewoners bij het wijkcontactpunt terecht kunnen en wie het wijkcontactpunt zullen bemensen.

Tot slot


Ik wil jullie vragen de BHTD via het contactformulier op de website of via een bericht aan info@bhtd.nl te informeren over ontwikkelingen in de wijk, waarvan jullie vinden dat de BHTD daar een rol in moet spelen. De BHTD is de vereniging van wijkbewoners voor wijkbewoners.

William van Treuren
voorzitter BHTD
w.van.treuren@bhtd.nl

Lees verder

‍Laatste nieuws van onze website

Van de voorzitter (januari 2023)

In de publicaties van de BHTD gaat het vaak over concrete voorbeelden van ontwikkelingen of problemen op het gebied van wonen, voorzieningen, leefbaarheid en groen in bepaalde delen van Tanthof. Recent...

Lees verder

Bevordering biodiversiteit Abtswoudsepark

In de werkgroep 'wonen, voorzieningen, groen, verkeer, water, welzijn en zorg' van de BHTD is het idee geboren om het mooie Abtswoudsepark wat ligt tussen de wijkdelen Tanthof West en Tanthof Oost, nog...

Lees verder

Plan vernieuwing publieke ruimte Vogelbuurt-West klaar

Een schoolvoorbeeld van bewonersparticipatie


Na de tweede bewonersavond van 20 oktober over het plan voor de aanleg van een nieuwe riolering en vergroening van de publieke ruimte zijn nog zestig...

Lees verder

Kleurkeurmaaien: over het nieuwe maaibeleid in Delft

Vanuit bewoners was de BHTD eerder kritiek ter ore gekomen over het maaien in de wijk rond boomspiegels en van bermen, zeg maar het groen dat niet de rol van gazon vervult. Daarnaast waren er in de werkgroep...

Lees verder

Vliegtuigoverlast boven Tanthof?

In juli publiceerde de BHTD een informatief artikel over het vliegtuigverkeer in de omgeving van Rotterdam-The Hague Airport vanwege de toename van het vliegverkeer als gevolg van  verplaatste vakantievluchten...

Lees verder

Perspektief ondersteunt cliënten bij herstel van het gewone leven

In december ontving de BHTD een telefoontje van de wijkagent. De stichting Perspektief organiseerde een avond later een bijeenkomst in hun complex aan de Nigeriastraat met de burgemeester en de gebiedswethouder...

Lees verder

Aankondiging ALV en oproep nieuwe bestuursleden

Op donderdag 6 april houdt de BHTD haar Algemene Ledenvergadering (ALV), waarop in het eerste deel van de bijeenkomst zoals dat hoort de jaarverslagen, de begroting voor 2023 en het verslag van de kascommissie...

Lees verder

Gezellige nieuwjaarsreceptie 2023

Op donderdag 5 januari, het jaar 2023 was nog maar net begonnen, hield de BHTD in wijkcentrum De Hofstee haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Alhoewel... na de eerste editie in 2020 is het een paar jaar...

Lees verder

Inloopmoment BHTD: 11 januari in De Hofstee

Aanstaande woensdag bestaat weer de mogelijkheid om met uw zorgen, vragen en verhalen over de wijk over ontwikkelingen langs te komen in de huiskamer van de Hofstee.

De verhalen van wijkbewoners zetten...

Lees verder

Inloopmoment BHTD: 14 december in De Hofstee

Aanstaande woensdag bestaat weer de mogelijkheid om met uw wijkbelevenissen, of zorgen en vragen over ontwikkelingen in de wijk langs te komen in de Hofstee.


De verhalen van wijkbewoners zetten...


Lees verder

Opening sportpleintje Kraanvogelpad

Dinsdag 29 november organiseert Delft voor Elkaar in Tanthof-Oost tussen 14.15 en 16.15 uur de opening van het sportpleintje aan het Kraanvogelpad (basketbalveldje voor de scholen).

Dit zal...

Lees verder

Onhandige start Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV) Tanthof

In een artikel op deze website van 25 september over de drukbezochte bijeenkomst voor bewoners van Tanthof-West betreffende de veiligheid en leefbaarheid rond de Bikolaan viel al te lezen, dat Tanthof-West...

Lees verder

Valt het vliegtuiglawaai boven Tanthof mee of tegen?

In juli publiceerde de BHTD een informatief artikel over de toename van het vliegverkeer vanaf het vliegveld bij Rotterdam op de website onder de titel ‘Vliegverkeer boven Tanthof laat zich horen’....

Lees verder

Ontwikkelingen in het Abtswoudsebos

In het westelijk deel van het Abtswoudsebos, het deel achter Tanthof-West, zijn in september op meerdere plekken rietmoerassen hersteld door de in de loop der tijden gegroeide bomen en struiken eruit...

Lees verder

Warmtelinq: bekijken boring en omleidingsroute fietsers verlegd

Warmtelinq nodigt de bewoners van Tanthof op 7 december tussen 13.00 en 15.00 uit om aanwezig te zijn bij een zogenoemde boogboring en uitleg te krijgen over hoe zo’n boring in zijn werk gaat. De uitkijkplek...

Lees verder

Nieuwbouw scholen: straathoekbijeenkomst 14 december

Sinds het besluit van de gemeente begin dit jaar om af te zien van een scholencampus is het lang stil geweest. Achter de schermen werd door de gemeente en de schoolbesturen gewerkt aan plannen van eisen...

Lees verder

Inloopmoment BHTD: 9 november in De Hofstee

De BHTD zal in de persoon van William van Treuren op elke tweede woensdag van de maand (9 november en 14 december) tussen 11.00 en 13.00 uur in de huiskamer van wijkcentrum ‘De Hofstee’ aanwezig zijn...

Lees verder

Inloopavond 20 oktober: nieuw riool en buitenruimte Vogelbuurt-West

Op donderdag 20 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur organiseert de gemeente in wijkcentrum ‘De Hofstee’ opnieuw een inloopavond over dit keer het aangepaste ontwerp voor de buitenruimte in de Vogelbuurt-West...

Lees verder

Over tegelwippen, het aanleggen van geveltuintjes en hoe nu verder

Op zaterdag 1 oktober stond er onder de poort van de Bikolaan, hoek Mandelastraat, een vrolijke kraam met mensen in groene, witte en paarse jasjes en iets verder op de parkeerplaats een container, die...


Lees verder

Aankomende activiteiten

Bestuursvergadering 04-22


Datum: donderdag, 21 april 2022 20: 00 - 22:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 05-22


Datum: donderdag, 12 mei 2022 20: 00 - 22:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Abonnement wijzigen voor deze nieuwsbrief

 

Copyright © 2022 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden