April 2022: Blog van de voorzitter | Laatste Nieuws | Kalender

April 2022: Blog van de voorzitter | Laatste Nieuws | Kalender
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief oktober ‍2022
‍Beste heer / mevrouw  ‍,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van woensdag ‍05 oktober 2022 .

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


Van de voorzitter (april 2022)

Op 4 april heeft de BHTD haar jaarvergadering gehouden. Voor het eerst sinds een paar jaar was het mogelijk om in ons wijkcentrum “De Hofstee” met de leden in levende lijve de ontwikkelingen in Tanthof en van onze vereniging te bespreken.

Energie en duurzaamheid


Tijdens de jaarvergadering bleek er veel belangstelling te bestaan voor het treffen van energiebesparende maatregelen in huis. Een aansporing voor de werkgroep ‘Energie en duurzaamheid’ een vervolg te geven aan de eerder gehouden Energiemarkt. Vanuit de werkgroep werd voorts gemeld dat de aanvraag voor een rijksbijdrage om van Tanthof een proeftuin aardgasvrije wijk (PAW) te maken helaas is afgewezen.

Wijkenquête 2022


De BHTD heeft via de website een wijkenquête uitgezet. Deze wijkenquête is bijna identiek aan die de BHTD vier jaar geleden heeft uitgezet. Hoewel de enquête nog steeds openstaat om ingevuld te worden (als je dit nog niet hebt gedaan een vriendelijk verzoek dit alsnog te doen!) hebben we met elkaar de tussenstand doorgenomen. Wederom blijkt dat de bewoners van Tanthof tevreden zijn over het wonen in de wijk. De vragen die vier jaar geleden slecht scoorden over met name het onderhoud van het groen en de trottoirs en wegen scoorden nu beter, ook al kan het in de ogen van veel bewoners nog beter. Als meer bewoners de enquête hebben ingevuld, zullen we in de nieuwsbrief het uiteindelijke resultaat publiceren.

Bestuur 2022


De bestuursverkiezing leidde tot een uitbreiding van het bestuur. Alfred Boot, Victor van der Kloet, Marco Haring, Dianne Moester en John van Agthoven blijven bestuurslid. De aanvulling komt van Marjan Halverhout en William van Treuren. Laatstgenoemde neemt het voorzitterschap van de vereniging over van Alfred Boot. De andere bestuurstaken worden in de eerstkomende bestuursvergadering afgesproken. Niet onvermeld mag blijven dat Jeffrey Toet het bestuur blijft ondersteunen bij de leden- en financiële administratie en als webmaster.

Bewonersparticipatie en ontwikkelingen


De BHTD stimuleert bewonersparticipatie door de wijkbewoners te bevragen over hun mening met betrekking tot actuele ontwikkelingen in de wijk en de bewoners aan te moedigen hun stem te laten horen. Daar hoort bij dat de BHTD ervoor zorgt, dat de wijkbewoners goed geïnformeerd zijn. Voorts is de BHTD de spreekbuis van de wijkbewoners bij actuele ontwikkelingen in de wijk richting de gemeente en andere organisaties en onderneemt actie om het woonplezier in de wijk te vergroten. In de nieuwsbrief van april worden een aantal van die ontwikkelingen genoemd.

Ledenvoordeel


Daarnaast zal de BHTD zich inzetten om voor de leden bij meer ondernemers voordeel te regelen via de digitale ledenpas. Kijk op de website van de BHTD bij welke ondernemers leden momenteel voordelig terecht kunnen.

Samenwerking en zichtbaarheid


In de nabije toekomst gaat de BHTD druk aan de slag om samenwerking te zoeken met organisaties binnen de wijk en binnen het sociaal domein omdat we van samenwerking mooie resultaten verwachten. Een voorbeeld hiervan is om samen met de ouderenwerker en de wijkopbouwwerker van Delft voor Elkaar in wijkcentrum ‘De Hofstee’ een wijkcontactpunt voor de wijkbewoners te gaan opstarten. Ik verwacht dat het wijkcontactpunt in september gerealiseerd kan worden. We zullen tijdig laten weten op welk(e) moment(en) in de week de wijkbewoners bij het wijkcontactpunt terecht kunnen en wie het wijkcontactpunt zullen bemensen.

Tot slot


Ik wil jullie vragen de BHTD via het contactformulier op de website of via een bericht aan info@bhtd.nl te informeren over ontwikkelingen in de wijk, waarvan jullie vinden dat de BHTD daar een rol in moet spelen. De BHTD is de vereniging van wijkbewoners voor wijkbewoners.

William van Treuren
voorzitter BHTD
w.van.treuren@bhtd.nl

Lees verder

‍Laatste nieuws van onze website

NK Tegelwippen: 1 oktober actie 'Tegel eruit, Plant erin'

Aanstaande zaterdag 1 oktober organiseren de Klimaatmaat, de BHTD en Delft voor Elkaar tussen 10.00 en 13.00 uur op de Bikolaan de mogelijkheid om in ruil voor stoeptegels waardebonnen te ontvangen, waarvoor...

Lees verder

Terugblik: bewonersavond leefbaarheid en veiligheid in Tanthof-West

Op 20 september organiseerde de gemeente mede op aandringen van bewoners rond de Bikolaan een bewonersavond over de leefbaarheid en veiligheid in Tanthof-West en in het bijzonder het gebied rond de Bikolaan,...

Lees verder

Inloopmoment BHTD: 14 september in De Hofstee

In de nieuwsbrief stond reeds vermeld, dat we na de zomervakantie met Delft voor Elkaar een inloopmoment of wijkcontactpunt starten in wijkcentrum ‘De Hofstee’.

De BHTD zal, in de persoon...

Lees verder

Vertraging aanleg warmtetransportleiding

Begin augustus liet Warmtelinq weten, dat de aanleg van de warmtetransportleiding door Delft vertraging op zal gaan lopen als gevolg van het besluit de voor de aanleg benodigde leidingen beschikbaar te...

Lees verder

De BHTD gaat aan haar zichtbaarheid in de wijk werken

Tot nu toe ontvangen de leden met regelmaat een nieuwsbrief en informeren we de bewoners van de wijk over wetenswaardige ontwikkelingen en onze activiteiten via onze website www.bhtd.nl en werken...

Lees verder

Geïnteresseerd in deelname aan een werkgroep van de BHTD?

Meedoen aan een werkgroep kan. Graag zelfs!


De BHTD heeft een werkgroep die zich bezighoudt met de thema’s energietransitie en duurzaamheid. Bij huisbezoek aan leden blijkt dat de gevolgen...

Lees verder

Vliegverkeer boven Tanthof laat zich horen

De beperkende maatregelen tijdens de achterliggende COVID-periode brachten rust boven Tanthof. Nu de beperkende maatregelen zijn beëindigd en Schiphol vanwege personeelstekort vliegverkeer verplaatst...

Lees verder

Update over de aanleg van de riolering in Vogelbuurt-West

Begin juli stuurde omgevingsmanager Noor Hogeweg van de gemeente Delft een bericht over de voortgang van het rioleringsproject in Vogelbuurt-West. Specifiek ging het in haar bericht over het verwerken...

Lees verder

Speelnatuur en ommetjes in het Abtswoudsebos

Alhoewel Staatsbosbeheer de plannen voor speelnatuur in het Abtswoudsebos aanvankelijk niet handig heeft gepresenteerd, ligt er nu een plan voor de speelnatuur waar kinderen in de basisschoolleeftijd...

Lees verder

Inloopmiddag speelnatuur Abtswoudse Bos

[bericht van het Bewonersinitiatief]
Op 23 april heeft Staatsbosbeheer (SBB) een "inloopmiddag" gehouden voor de inwoners van Tanthof. Omwonenden konden hun mening kenbaar maken over de aanleg...

Lees verder

Drukbezochte informatieavond Warmtelinq

Op maandag 23 mei 2022 vond de informatieavond plaats over het tracé door Tanthof van de warmtetransportleiding tussen Rotterdam en Den Haag die momenteel wordt aangelegd. De BHTD heeft deze avond samen...

Lees verder

Ontwikkelingen Schieoevers-Noord

Momenteel zijn de ontwikkelingen voor het Delftse gebied Schieoevers Noord in volle gang. Het betreft niet alleen de oevers van de Schie maar ook het gebied rondom station Campus Delft, met daarbij ook...

Lees verder

Vraag & Antwoord: nieuw riool Vogelbuurt-West

Reacties op opmerkingen vanuit de BHTD bij de aanleg van een nieuw riool in de Vogelbuurt-West door omgevingsmanager Noor Hogeweg


Op 17 april stond er een terugblik op de drukbezochte inloopavond...

Lees verder

Speelnatuur in het Abtswoudsebos

Zoals in de nieuwsbrief van de BHTD is aangekondigd, hield Staatsbosbeheer op zaterdag 23 april een inloopmarkt voor bewoners van Tanthof over speelnatuur in het Abtswoudsebos. Deze inloopmarkt was georganiseerd...

Lees verder

Gezellig drukke infomarkt Wonen in Tanthof voor senioren

Op zaterdagmiddag 23 april bezochten honderden wijkbewoners de informatiemarkt over wonen in Tanthof gericht op de senioren in de wijk. De bezoekers haalden informatie bij de kraampjes, waar het Odensehuis,...

Lees verder

65+? Maak gratis kennis met trein en bus!

Wilt u wel eens met de bus of trein ergens naartoe? Maar doet u dat niet, omdat u reizen met het openbaar vervoer (OV) lastig vindt? Of niet weet hoe het werkt? Dan zijn de Ov-OpStapDagen echt...

Lees verder

Informatiemarkt wonen voor senioren in Tanthof

Op zaterdag 23 april tussen 13.00 en 16.00 uur organiseren de gemeente Delft, Delft voor Elkaar, Delft Support en de BHTD in en rond wijkcentrum ‘ De Hofstee’ een informatiemarkt voor de senioren...


Lees verder

Wijk Cleanup Tanthof: zondag 24 april

Help mee bij de grote schoonmaak in Tanthof op zondag 24 april tussen 10.00 en 12.00 uur


De Delftse stichting CleanupAll organiseert maandelijks zogenoemde ‘Cleanups’ in Delft, waarbij het zwerfafval...

Lees verder

In gesprek over speelnatuur in het Abtswoudse bos

Staatsbosbeheer organiseert in samenwerking met gemeente Delft een inloopmarkt voor bewoners van de wijk Tanthof over speelnatuur in het Abtswoudse Bos op zaterdag 23 april 2022 van 10.00 tot 15.30 uur.

Medewerkers...

Lees verder

Nieuw riool in Vogelbuurt-West (Tanthof-Oost)

Dinsdag 12 april hield de gemeente een inloopavond voor de bewoners van de Vogelbuurt-West, waar volgend jaar het riool wordt vervangen.

De gemeente had de bewoners via een brief op de hoogte gesteld...

Lees verder

Aankomende activiteiten

Bestuursvergadering 04-22


Datum: donderdag, 21 april 2022 20: 00 - 22:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 05-22


Datum: donderdag, 12 mei 2022 20: 00 - 22:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Abonnement wijzigen voor deze nieuwsbrief

 

Copyright © 2022 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden