Maart 2022: Uitnodiging ALV | Bewonersenquête Tanthof | Laatste Nieuws

Maart 2022: Uitnodiging ALV | Bewonersenquête Tanthof | Laatste Nieuws
Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft
Nieuwsbrief oktober ‍2022
‍Beste heer / mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) van woensdag ‍05 oktober 2022 .

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u lid bent van onze vereniging of omdat u zich hiervoor via onze website persoonlijk hebt aangemeld.


ALV BHTD

**UITNODIGING**

Algemene Ledenvergadering BHTD 2022 te houden maandag 4 april vanaf 20.00 uur in wijkcentrum De Hofstee

 

Delft, 7 maart 2022


Geachte leden van de BHTD,


De maatregelen rondom het coronavirus zijn sinds enkele weken versoepeld en dat heeft positieve gevolgen voor onze ALV, de algemene ledenvergadering. Als lid heeft u inspraak in de vereniging en we nodigen u van harte uit van dit recht gebruik te maken. Dit jaar vindt er weer een LIVE bijeenkomst plaats in buurthuis De Hofstee. U vindt de officiële uitnodiging als bijlage bij deze nieuwsbrief.


Inzage stukken

Verderop op deze pagina vindt u de agenda in een PDF bijlage. De stukken worden uiterlijk maandagavond 7 maart gepubliceerd op onze website:

 

https://www.bhtd.nl/lidmaatschap/alv-stukken


Stemmen / Verkiezingen

Het bestuur zal een aantal voorstellen (zoals begroting, bestuursleden, kascommissie) in stemming brengen tijdens de vergadering. Dat is in overeenstemming met onze statuten. De huidige bestuursleden stellen zich allen herkiesbaar. Bent u lid van de BHTD en wilt u zich kandidaat stellen als bestuurslid? Dit kan tot uiterlijk maandag 21 maart 2022 schriftelijk of via ons contactformulier. Wij zullen uw kandidaatstelling daarna publiceren, ter kennisname van onze leden.

 

Bewonerscafé: resultaten wijkenquête Tanthof

‘Gesprek en discussie naar aanleiding van de bewonersenquête 2022’

 

De BHTD houdt dit voorjaar evenals in 2018 weer een grote wijkenquête die inzicht geeft in de actuele woonbeleving van de inwoners van Tanthof. De uitkomsten van deze enquête zullen tegen het licht worden gehouden, vergeleken worden met de resultaten uit 2018 en zijn onderwerp van gesprek en discussie tijdens dit tweede gedeelte van de avond in de setting van een zogenoemd Bewonerscafé. Praat u ook mee over de ontwikkelingen in de wijk en de plannen voor een sterker Tanthof? Wij zien u graag aan tafel in wijkcentrum De Hofstee.


Aanmelden

Vanwege de voorbereiding is het belangrijk dat u zich vooraf aanmeldt. Dat kan tot uiterlijk zaterdag 2 april via de knop hieronder. Er zijn in totaal 80 plaatsen beschikbaar!


Met vriendelijke groeten,

Bestuur BHTD

 

 


Bewonersenquête 2022


Beste wijkbewoner,

Op 16 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Ook in Delft is er weer het nodige te kiezen. Als vervolg op onze enquête uit 2018 willen wij u opnieuw een aantal vragen over het wonen in Tanthof voorleggen. De resultaten van deze enquête zullen ook de basis vormen voor een wijkwandeling waarbij wij de nieuw gekozen Gemeenteraad zullen uitnodigen. Tijdens deze wandeling maken we een ronde door Tanthof en zullen we de raadsleden informeren over wat er speelt in onze wijk.

Om te weten te komen hoe wij ook de komende jaren onze rol het beste kunnen verwezenlijken en wat hierbij naar het inzicht van de bewoners belangrijk is om ons voor in te zetten hebben wij deze enquête opgesteld. Hierin stellen wij u vragen onderverdeeld naar de thema’s wonen, welzijn, zorg en voorzieningen. Mogelijk hebt u nog andere wensen of behoeften. Dat kunt u dan ook aangeven.

Het is wel de bedoeling dat u zaken benoemt waar wij collectief als bewonersvereniging iets aan kunnen doen. Individuele problemen inzake uw woongenot of met buren of instanties kunnen wij niet voor u oplossen. Daar moet u elders advies over vragen.

Aan het eind van de enquête stellen wij een aantal vragen over uw achtergrond en belangstelling voor onze vereniging, en vragen wij om enkele contactgegevens. Het staat u uiteraard geheel vrij om deze vragen te beantwoorden of niet. De ingevulde gegevens zullen geheel vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Bestuur BHTD

Doe mee aan de Bewonersenquête 2022‍Laatste nieuws van onze website

NK Tegelwippen: 1 oktober actie 'Tegel eruit, Plant erin'

Aanstaande zaterdag 1 oktober organiseren de Klimaatmaat, de BHTD en Delft voor Elkaar tussen 10.00 en 13.00 uur op de Bikolaan de mogelijkheid om in ruil voor stoeptegels waardebonnen te ontvangen, waarvoor...

Lees verder

Terugblik: bewonersavond leefbaarheid en veiligheid in Tanthof-West

Op 20 september organiseerde de gemeente mede op aandringen van bewoners rond de Bikolaan een bewonersavond over de leefbaarheid en veiligheid in Tanthof-West en in het bijzonder het gebied rond de Bikolaan,...

Lees verder

Inloopmoment BHTD: 14 september in De Hofstee

In de nieuwsbrief stond reeds vermeld, dat we na de zomervakantie met Delft voor Elkaar een inloopmoment of wijkcontactpunt starten in wijkcentrum ‘De Hofstee’.

De BHTD zal, in de persoon...

Lees verder

Van de voorzitter (zomer 2022)

In de afgelopen vier jaar waren de twee plekken in Tanthof waar de scholencampus mogelijk gebouwd zou gaan worden het dominante gespreksonderwerp in de wijk en misschien wel in de stad.Nieuwbouw...


Lees verder

Vertraging aanleg warmtetransportleiding

Begin augustus liet Warmtelinq weten, dat de aanleg van de warmtetransportleiding door Delft vertraging op zal gaan lopen als gevolg van het besluit de voor de aanleg benodigde leidingen beschikbaar te...

Lees verder

Aankomende activiteiten

ALV 2022 + Bewonerscafé


Datum: maandag, 4 april 2022 20: 00 - 22:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Bestuursvergadering 05-22


Datum: donderdag, 12 mei 2022 20: 00 - 22:00
Plaats: wijkcentrum De Hofstee

Uitschrijven voor deze nieuwsbrief | Uw abonnement wijzigen voor deze nieuwsbrief

 

Copyright © 2022 | Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft

Alle rechten voorbehouden