Feenstra

Feenstra

Procedures Feenstra

 • Heeft u al een contract bij Feenstra, dan krijgt u van de BHTD in november een acceptgirokaart voor contributie van de BHTD en contractverlenging bij Feenstra. Als u uw contract bij Feenstra wilt continueren en blijft u lid van de BHTD, dan dient u vóór 15 december uw betaling te voldoen, waarna de BHTD uw deelname voor het volgende jaar doorgeeft aan Feenstra.
 • Stelt u prijs op onderhoud door Feenstra, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u lid van de BHTD: vul dan het inschrijfformulier in. Na controle van uw gegevens wordt u bij Feenstra aangemeld. Feenstra maakt een afspraak voor de inspectie van de ketel en wanneer een OK komt, kunt u ons de contractkosten overmaken. Zodra de betaling is ontvangen wordt uw contract  definitief gemaakt.
 • Stelt u prijs op onderhoud door Feenstra en bent u nog geen lid van de BHTD, stort dan € 13,50 (€ 7,50 inschrijfkosten + € 6,00 contributie) op bankrekening NL45 ABNA 05 78 77 96 41 van de BHTD onder vermelding van “Feenstra” en een telefoonnummer of E-mail adres waarop u te bereiken bent. Vervolgens vult u het  inschrijfformulier in. Na controle van uw gegevens wordt u bij Feenstra aangemeld. Feenstra maakt een afspraak voor de inspectie van de ketel en wanneer een OK komt, kunt u ons de contractkosten overmaken. Zodra de betaling is ontvangen wordt uw contract  definitief gemaakt.

Contractvormen

Feenstra is in principe in staat alle typen gasgestookte CV-installaties, inclusief CV-installaties met warmwatervoorziening te onderhouden.
Ook luchtverwarmingsinstallaties, zoals die beperkt in Tanthof voorkomen (deelplannen 613 en 661), kunnen door Feenstra onderhouden worden. Feenstra maakt onderscheid in prijs tussen de diverse soorten installaties en/of uitbreidingen. Uitgesloten zijn  het controleren en vervangen van anodes in boilers en filters in ventilatorsystemen. Bij de WG-contracten vallen filters echter wel onder het contract.

Feenstra biedt leden van de BHTD keuze uit twee basiscontractvormen. Voor bijzondere installaties kan bij Feenstra een maatcontract worden afgesloten. De twee basiscontracten worden onderstaand beschreven.

WarmteGarantie contract (WG)

 • Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar en op het optreden bij storingen en reparaties aan de CV-installatie. In deze gevallen worden geen voorrijkosten, geen arbeidsloon en geen materiaalkosten in rekening gebracht.
 • Dit contract omvat de CV-installatie inclusief warmwatervoorziening. Het contract kan uitgebreid worden met een warmte-terugwin-unit of een mechanische ventilatie-unit. Voor deze uitbreidingen geldt een meerprijs.
 • Als Feenstra uw CV-installatie heeft geïnstalleerd, kan deze direct na afloop van de garantieperiode in contract worden genomen.
 • Als Feenstra uw CV-installatie niet heeft geïnstalleerd of het contract wordt niet direct na afloop van de garantieperiode afgesloten, wordt de installatie vóór het afsluiten van het contract geïnspecteerd.
 • Afhankelijk van de bevindingen tijdens de inspectie bepaalt Feenstra of deze contractvorm mogelijk is of dat alleen een SO-contract mogelijk is.

Eventueel tijdens de inspectie gebruikte materialen worden in rekening gebracht.

Als er binnen een maand na de inspectie geen onderhoudscontract wordt afgesloten, dan wordt voor het uitvoeren van de inspectie en het onderhoud een bedrag van € 110,00 in rekening gebracht. Als er binnen een maand na de inspectie een onderhoudscontract wordt afgesloten, dan gelden onderstaande tarieven.

Tarieven incl 21% BTW:

WarmteGarantie contract WG1 136,81
Extra voor  warmte-terugwin-unit W 82,22
Extra voor mechanische ventilatie-unit A 36,98
Extra voor vloerverwarming V 21,62
WarmteGarantie contract Luchtverwarmingsinstallatie WG2 162,89

Bij het aangaan van een WG-contract in een lopend jaar wordt er een verrekening van de kosten toegepast. Dit is afhankelijk van de maand van aanvraag en de uitbreidingen op het standaard contract. Deze kosten zijn opgebouwd uit een vast bedrag (het SO-contract, zie hieronder), vermeerderd met een maandbedrag voor de resterende kalendermaanden van het jaar. Wij zullen u daarover bij uw aanvraag informeren.

Het in later stadium opnemen van een warmte-terugwin-unit of een mechanische ventilatie-unit is in overleg met Feenstra mogelijk.

Service en Onderhoud contract (SO)

 • Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar. Dit contract omvat de CV-installatie inclusief warmwatervoorziening. Het contract kan uitgebreid worden met een warmte-terugwin-unit of een mechanische ventilatie-unit. Voor deze uitbreidingen geldt een meerprijs.
 • Arbeidsloon en voorrijkosten zijn inbegrepen in dit contract. Als tijdens het onderhoud volgens het SO-contract blijkt dat er onderdelen vervangen moeten worden, dan worden deze materiaalkosten in rekening gebracht.
 • Als Feenstra uw CV-installatie heeft geïnstalleerd, kan deze direct na afloop van de garantieperiode in contract worden genomen.
  Als Feenstra uw CV-installatie niet heeft geïnstalleerd of het contract wordt niet direct na afloop van de garantieperiode afgesloten, wordt de installatie vóór het afsluiten van het contract geïnspecteerd.

Afhankelijk van de bevindingen tijdens de inspectie bepaalt Feenstra of deze contractvorm mogelijk is.
Eventueel tijdens de inspectie gebruikte materialen worden rekening gebracht.

Als er binnen een maand na de inspectie geen onderhoudscontract wordt afgesloten, dan wordt voor het uitvoeren van de inspectie en het onderhoud een bedrag van € 110,00 in rekening gebracht. Als er binnen een maand na de inspectie een onderhoudscontract wordt afgesloten, dan gelden onderstaande tarieven

Tarieven incl 21% BTW:

Service en Onderhoud contract SO1 71,42
Extra voor warmte-terugwin-unit W 40,87
Extra voor mechanische ventilatie-unit A 27,30
Extra voor boiler B 29,10
Extra voor Geiser G 25,11
Extra voor Zonneboiler Z 33,07
Onderhoudscontract luchtverwarmingsketels SO2 89,20
Extra voor Slokker ketels S 40,81

Wijzingen contractvorm

Het WarmteGarantie contract loopt maximaal tot en met het vijftiende levensjaar van de CV-installatie. Daarna wordt het WarmteGarantie contract door Feenstra omgezet in een SO-contract. Eventuele uitbreidingen die u op uw WG-contract had, blijven in het SO-contract gehandhaafd.
Gedurende de looptijd van het WarmteGarantie contract kunt u schriftelijk of per e-mail via de BHTD aan Feenstra vragen om de contractvorm te wijzigen.
Op deze manier is het ook mogelijk om in een later stadium een warmte-terugwin-unit of een mechanische ventilatie-unit in het contract op te nemen.

Het is in principe ook mogelijk om een SO-contract te wijzigen in een vergelijkbaar WG-contract.  Dit dient u uiterlijk één oktober schriftelijk of per e-mail via de BHTD aan Feenstra kenbaar te maken.

Aanvullende werkzaamheden

Bij een SO-contract kan in geval van storingen ook een beroep gedaan worden op Feenstra. Arbeidsloon en materiaalkosten worden wel in rekening gebracht, voorrijkosten worden niet in rekening gebracht.

Tarieven incl 21% BTW:

Gedurende kantooruren (8-17 uur) 50,53 per uur
Van 17-19 uur 58,26 per uur
Na 19 uur en op zaterdag 65,02 per uur
Op zon- en feestdagen 76,82 per uur

Vervanging CV-installatie

Feenstra levert bij vervanging van de installatie:

 • 10% korting op de installatiematerialen;
 • 10% korting op het installeren (arbeidsloon);
 • 2 jaar garantie op de CV-installatie en onderdelen