Enquête 2018

Enquête 2018

Enquête 2018

Behoeftepeiling onder de inwoners van de wijk Tanthof in Delft (voorjaar 2018)

Welkom bij de BHTD enquête voorjaar 2018

Beste wijkbewoner,

Op 20 september 2017 is het besluit genomen tot een doorstart van nu nog Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft als een bewonersvereniging voor alle bewoners van de Tanthof, zowel huurders als huiseigenaren, met als doel om de Tanthof een wijk te laten zijn en blijven waar het prettig is om te wonen.

Om te weten te komen hoe wij dit het beste kunnen verwezenlijken en wat hierbij naar het inzicht van de bewoners belangrijk is om ons voor in te zetten hebben wij deze enquête opgesteld. Hierin stellen wij u vragen onderverdeeld naar de thema’s wonen, welzijn, zorg en voorzieningen. Mogelijk hebt u nog andere wensen of behoeften. Dat kunt u dan ook aangeven.

Het is wel de bedoeling dat u zaken benoemt waar wij collectief als bewonersvereniging iets aan kunnen doen. Individuele problemen inzake uw woongenot of met buren of instanties kunnen wij niet voor u oplossen. Daar moet u elders advies over vragen.

Aan het eind van de enquête stellen wij een aantal vragen over uw achtergrond en belangstelling voor onze vereniging, en vragen wij om enkele contactgegevens. Het staat u uiteraard geheel vrij om deze vragen te beantwoorden of niet. De ingevulde gegevens zullen geheel vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden worden verstrekt.

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Bestuur BHTD