Eneco

Eneco

Prijzen 2016

Voor 2016 gelden de volgende tarieven voor Eneco:

Omschrijving  Jaartarief 2016 (incl. BTW)
A-contract BHTD  57,80
B-contract BHTD  84,86
C-contract BHTD  114,26

Procedure Eneco

De procedures met betrekking tot Eneco zijn als volgt:

 • Heeft u al een contract bij Eneco, wilt u dit continueren en blijft u lid van de BHTD dan zal uw contract bij Eneco gewoon doorlopen.
 • Stelt u prijs op onderhoud door Eneco, had u dat in voorliggende jaren niet en bent u lid van de BHTD: vul dan het inschrijfformulier in. Na controle van uw gegevens wordt u bij Eneco aangemeld en u krijgt een bevestiging van de aanmelding.
 • Stelt u prijs op onderhoud door Eneco en bent u nog geen lid van de BHTD, stort dan € 13,50 (€ 7,50 inschrijfkosten + € 6,00 contributie) op bankrekening NL45 ABNA 05 78 77 96 41 van de BHTD onder vermelding van “Eneco” en een telefoonnummer of E-mailadres waarop u te bereiken bent. Vervolgens vult u het  inschrijfformulier in en de BHTD zorgt ervoor dat u bij Eneco aangemeld wordt zodra uw betaling ontvangen is.

Contractvormen

 • Eneco is in principe in staat alle typen gasgestookte CV-installaties, inclusief CV-installaties met warmwatervoorziening te onderhouden.
 • Luchtverwarmingsinstallaties, zoals die beperkt in Tanthof voorkomen (deelplannen 613 en 661), vallen niet onder de aangeboden contracten. Ook uitgesloten zijn het controleren en vervangen van anodes in boilers en filters in ventilatorsystemen.
 • Eneco maakt géén onderscheid in prijs voor de verschillende installaties.
 • Eneco biedt leden van de BHTD keuze uit drie contractvormen. Deze worden onderstaand beschreven.

C-contract

Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar en op het optreden bij storingen en reparaties aan de CV-installatie. In alle gevallen worden geen voorrijkosten, geen arbeidsloon en geen materiaalkosten in rekening gebracht.

 • Als Eneco uw CV-installatie heeft geïnstalleerd, kan deze direct na afloop van de garantieperiode in contract worden genomen.
 • Als Eneco uw CV-installatie niet heeft geïnstalleerd of het contract wordt niet direct na afloop van de garantieperiode afgesloten, wordt de installatie vóór het afsluiten van het contract nagezien en schoongemaakt (inspectie). Voorwaarde is dat de installatie niet ouder is dan vijf jaar. Eventueel tijdens de inspectie gebruikte materialen worden rekening gebracht.

Tarieven:
Inspectie: € 42,50 (gratis indien een C-contract wordt aangegaan)
All-In contract: € 114,26

B-contract

Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar en op het optreden bij storingen en reparaties aan de CV-installatie. In alle gevallen worden geen voorrijkosten en geen arbeidsloon in rekening gebracht. Materiaalkosten worden wel in rekening gebracht.

 • Als Eneco uw CV-installatie heeft geïnstalleerd, kan deze direct na afloop van de garantieperiode in contract worden genomen.
 • Als Eneco uw CV-installatie niet heeft geïnstalleerd of het contract wordt niet direct na afloop van de garantieperiode afgesloten, wordt de installatie vóór het afsluiten van het contract nagezien en schoongemaakt (inspectie). Eventueel tijdens de inspectie gebruikte materialen worden rekening gebracht.

Tarieven:
Inspectie: € 42,50 (gratis indien een B-contract wordt aangegaan)
B-contract: € 84,86

A-contract

 • Dit contract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar. Voorrijkosten en arbeidsloon zijn inclusief, materiaalkosten worden in rekening gebracht.
 • Bij storingen aan de installatie buiten de onderhoudsbeurt om worden voorrijkosten, arbeidsloon en de eventuele materiaalkosten in rekening gebracht.
  Het afsluiten van dit contract kan te allen tijde.

Tarief A-contract: € 57,80

Wijzigen contractvorm

 • Het All-In contract loopt maximaal tot en met het tiende levensjaar van de CV-installatie. Daarna wordt het All-in contract door Eneco omgezet in een B-contract.
 • Gedurende de looptijd van het All-in contract kunt u Eneco schriftelijk benaderen om de contractvorm te wijzigen in een B- of A-contract.
 • Het is in principe niet mogelijk om een A- of een B-contract te wijzigen in een All-in contract.
 • Het overgaan van het B-contract naar het A-contract kan als dit schriftelijk vóór 1 februari aan Eneco wordt meegedeeld.
 • Ook het overgaan van het A-contract naar het B-contract kan als dit schriftelijk vóór 1 februari aan Eneco wordt meegedeeld. In dit geval wordt de CV-installatie eerst nagezien en schoongemaakt. De eventueel gebruikte materiaalkosten en het abonnementsgeld van het B-contract worden in rekening gebracht.

Aanvullende werkzaamheden

Bij reparaties aan de CV-installatie, die door omstandigheden niet gelijktijdig met de onderhoudsbeurt kunnen worden verricht, worden arbeidsloon en materiaalkosten wel, maar voorrijkosten niet in rekening gebracht. Dit geldt bv. als benodigde materialen niet beschikbaar zijn. Voor het arbeidsloon geldt dan een korting van 10%.
Het schoonmaken van een mechanische ventilatie-unit of een warmte-terugwin-unit kan alleen in combinatie met het onderhoud aan de CV-installatie. Voorwaarde is dat deze units goed bereikbaar zijn en dit extra werk vooraf aangemeld is.

Het hiervoor geldende tarief is: € 24,72

N.B.: bij een warmte-terugwin-unit worden tijdens de onderhoudsbeurt de filters vervangen; een tweede set filters wordt achtergelaten, zodat de bewoner na een half jaar de filters opnieuw kan vervangen. Beide sets filters worden in rekening gebracht.

Buiten de contracten voor de CV-installaties om kan Eneco ook onderhoud verrichten aan warmte-terugwin-units en aan mechanische ventilatie-units.
Dit werk op afroep is altijd en op ieder gewenst moment mogelijk tegen onderstaande tarieven.

De tarieven voor werk op afroep zijn:
Gedurende kantooruren (8-18 uur): € 42,43 per half uur
Na 18 uur en op zaterdag: € 63,65 per half uur
Op zon- en feestdagen: € 84,87 per half uur

De voorrijkosten bedragen: € 46,00

Als u een contract voor onderhoud aan uw CV-installatie heeft, worden deze voorrijkosten niet in rekening gebracht.

Vervangen CV-installatie

Eneco levert bij vervanging van de CV-installatie:

 • 10% korting op alle CV toestellen inclusief arbeid en materialen (exclusief acties);
 • 2 jaar garantie op de CV-installatie en onderdelen.

Na afloop van de garantieperiode krijgt u een brief van Eneco met de mededeling dat de garantie afloopt en dat u met Eneco een contract op BHTD voorwaarden kun afsluiten.