Archief van
Auteur: Jeffrey Toet

Overheid.nl – Over uw buurt

Overheid.nl – Over uw buurt

Evenement bij u om de hoek? Afvalwater in de sloot?
Boom weg in uw straat? Windmolens in uw buurt?

Zó weet je ervan!

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van verleende omgevingsvergunningen, bouwbesluiten, bestemmingsplannen en meer interessante informatie over de wijk Tanthof dan kunt u zich aanmelden via de volgende officiële website:

https://overuwbuurt.overheid.nl

U kunt kiezen voor een e-mail service of de handige app downloaden die de overheid hiervoor heeft gemaakt. Zo mist u nooit een besluit van de gemeente, de provincie of de rijksoverheid. Ook terugzoeken van in het verleden genomen besluiten behoort tot de mogelijkheden.

Bent u het oneens met een besluit van de overheid? Richt uw klacht dan in eerste instantie rechtstreeks bij de betreffende instantie. U kunt ons als BHTD natuurlijk altijd informeren over wat er speelt en wij zullen dan bekijken of en zo ja welke rol wij dan in die situatie kunnen spelen. Lees meer >>>

BuitenBeter App

BuitenBeter App

Losliggende stoeptegels, lantaarnpalen die niet werken, zwerfvuil op straat, groenstroken die niet onderhouden zijn, een obstakel op de weg…? Lees meer >>>

Succesvol en informatief Politiek Café Tanthof 2018

Succesvol en informatief Politiek Café Tanthof 2018

Meer dan 100 wijkbewoners stellen vragen aan 10 politieke partijen

Woensdagavond 14 maart, exact een week voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018, werd in wijkcentrum De Hofstee door de BHTD een zeer geslaagd politiek café georganiseerd. Aansluitend aan de jaarvergadering van onze vereniging vond dit succesvolle evenement plaats. Alle Delftse politieke partijen waren aanwezig om vragen te beantwoorden uit de zeer goed gevulde zaal met ruim 100 Tanthof-bewoners. Zij konden hun mening geven over allerlei onderwerpen die in onze wijk Tanthof spelen. De basis voor de onderwerpen van deze avond werd door de gespreksleider gehaald uit de wijkenquête die momenteel op onze website in te vullen is. Lees meer >>>

Volg ons op sociale media

Volg ons op sociale media

Vanaf heden heeft de BHTD naast een Twitter profiel ook een Facebook pagina. U kunt ons op beide sociale media volgen om het laatste nieuws over de Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft te ontdekken. Berichten die op onze website worden geplaatst verschijnen ook automatisch op onze sociale media.

Onze Facebook pagina is te vinden via: www.facebook.com/bthdelft

Ons Twitter profiel is te vinden via: www.twitter.com/bhtdelft