Groen licht voor onze nieuwe koers

Groen licht voor onze nieuwe koers

Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 juni hebben de aanwezige leden van de BHTD groen licht gegeven voor de nieuwe koers die de BHTD gaat varen. Er werd unaniem ingestemd met de herziene statuten en het herziene huishoudelijk reglement. Nadat deze stukken bij de notaris zijn gedeponeerd zal onze vereniging officieel verder gaan als Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft. Een vereniging voor huiseigenaren én huurders uit de wijk Tanthof. We waren dan ook blij om te zien dat er tijdens deze vergadering ook een aantal huurders aanwezig waren!

Wijkenquête

De avond in De Hofstee werd verder gevuld met het bespreken van de resultaten van de wijkenquête en de nieuwe koers van de BHTD. Uit de wijkenquête blijkt dat ruim 80% van de respondenten tevreden is over de wijk. Er zijn echter zeker punten die van onze vereniging en de gemeente aandacht vragen. Denk daarbij aan het groenonderhoud, losliggende bestrating, de inrichting van de winkelcentra en de algemene (verkeers)veiligheid in de wijk. Opgemerkt moet worden dat het grootste deel van de respondenten in de leeftijd van 50 jaar en ouder valt. De vereniging is minder of niet bekend bij de jongere bewoners van Tanthof. Wij stellen ons dan ook ten doel om hier in de nabije toekomst iets aan te gaan veranderen.

Ontwikkelingen Tanthof

Gezien alle ontwikkelingen die er voor Tanthof in de komende jaren op het programma staan is brede bekendheid en vertegenwoordiging van de wijk noodzakelijk. Bij ontwikkelingen moet u denken aan de scholenschuif (van 6 naar 3 basisscholen als campus in het Abtswoudse Park is het voorliggende plan), nieuwbouwprojecten in de wijk (Delft heeft de opdracht om 15.000 woningen in haar gemeente te realiseren) en de energietransitie (Delft aardgasvrij). Deze drie ontwikkelingen hebben weer andere tot gevolg dus er staat de komende jaren heel wat te gebeuren in onze wijk.

Tot slot

Tegen het eind van de avond werd de vacature voor een nieuwe penningmeester onder de aandacht gebracht. Verder hebben een groot aantal aanwezigen zich aangemeld om in een werkgroep te participeren. De werkgroepen zullen onderverdeeld worden in de vier hoofdthema’s waar de BHTD zich mee bezig zal houden: wonen, zorg, welzijn en voorzieningen.

Reageren

Geef uw reactie op dit bericht