Chilipad 1: verlenging beslistermijn bomenkap en -verplaatsing

Chilipad 1: verlenging beslistermijn bomenkap en -verplaatsing

Tijdens het politiek café van de BHTD op 14 maart toonden bewoners hun zorgen omtrent de gevolgen van de bouwplannen aan het Chilipad 1. Met name de gevolgen voor de groene omgeving werd ingebracht bij de discussie met de politici. Zij gaven aan niet te weten of compensatie voor bomenkap via herbeplanting in de wijk zal worden gecompenseerd. Herbeplanting zou dus mogelijk ook elders in Delft kunnen plaatsvinden. De BHTD vindt het belangrijk dat het groene karakter van Tanthof bij het realiseren van bouwprojecten in de wijk gehandhaafd blijft.

Vanwege de onduidelijkheid omtrent de herbeplanting wijst de BHTD belanghebbende bewoners in de omgeving van het Chilipad 1 op het feit dat de beslistermijn betreffende de voorgenomen bomenkap en -verplaatsing aan het Chilipad 1 is verlengd tot 6 juni 2018. Er kan bezwaar worden gemaakt tegen het verlenen van de omgevingsvergunning.

Over uw buurt

Via de website https://overuwbuurt.overheid.nl/ kunt u zelf op de hoogte blijven van ontwikkelingen in ons Tanthof. U kunt zich op de website aanmelden voor een nieuwsbrief waarin u regelmatig berichten omtrent verguningen en regelingen ontvangt. Dit is ook voor de BHTD een belangrijke informatiebron.

Positief bericht

Er is daarnaast goed nieuws te melden over de boomgaard aan het Chilipad 1. De huidige eigenaar heeft met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV) langdurige afspraken gemaakt over het onderhoud van de boomgaard.

Als BHTD blijven we de ontwikkelingen op de voet volgen en informeren u waar dat mogelijk is.

Reageren

Geef een reactie