Archief van
Maand: maart 2018

Succesvol en informatief Politiek Café Tanthof 2018

Succesvol en informatief Politiek Café Tanthof 2018

Meer dan 100 wijkbewoners stellen vragen aan 10 politieke partijen

Woensdagavond 14 maart, exact een week voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018, werd in wijkcentrum De Hofstee door de BHTD een zeer geslaagd politiek café georganiseerd. Aansluitend aan de jaarvergadering van onze vereniging vond dit succesvolle evenement plaats. Alle Delftse politieke partijen waren aanwezig om vragen te beantwoorden uit de zeer goed gevulde zaal met ruim 100 Tanthof-bewoners. Zij konden hun mening geven over allerlei onderwerpen die in onze wijk Tanthof spelen. De basis voor de onderwerpen van deze avond werd door de gespreksleider gehaald uit de wijkenquête die momenteel op onze website in te vullen is. Lees meer >>>

Politiek Café Tanthof zit vol!

Politiek Café Tanthof zit vol!

Er is ontzettend veel belangstelling voor ons Politiek Café Tanthof op woensdag 14 maart in wijkcentrum De Hofstee. Voor iedereen die zich nog niet heeft aangemeld hebben wij helaas slecht nieuws: de zaal zit helemaal vol en u kunt zich niet meer aanmelden!

Delftse politici nemen de uitdaging aan

Leefbaarheid in Tanthof onder de loep

De Bewonersvereniging Heel Tanthof Delft (BHTD) viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan met nieuw elan en een nieuwe naam.

Op onze website bhtd.nl kunnen inwoners van Tanthof via een enquête aangeven wat zij vinden van het wonen in Tanthof Oost en West. Samen vertegenwoordigen zij een vijfde van het totale inwoneraantal van Delft. Lees meer >>>

Aanmelden Politiek Café loopt storm!

Aanmelden Politiek Café loopt storm!

MELD U NÚ OFFICIEEL AAN VOOR HET POLITIEK CAFÉ!

De aanmeldingen voor het Politiek Café stromen dagelijks binnen. Er is echter beperkte ruimte in de zaal van wijkcentrum De Hofstee. Wij kunnen rond de 100 mensen ontvangen op woensdag 14 maart.

VOL = VOL!

Meld u daarom nú per persoon (!) aan via onze website: www.bhtd.nl/aanmelden-politiek-cafe

Alleen officiële aanmeldingen kunnen toegang krijgen tot de zaal.